Lielahden koulun rakennustyöt käyntiin ensi kesänä

12.12.2014 08:51

Lielahden koulun laajennus- ja muutostyöt alkavat kesällä 2015 päärakennuksesta. Remontin yhteydessä koulun päärakennuksen yhteyteen rakennetaan uusi osa, johon tulee koko aluetta palveleva nuorisotila ja opetustiloja.

Lielahden koulua laajennetaan syksyyn 2017 mennessä niin, että siellä voi muutostöiden valmistuttua opiskella kaikkiaan 900–1000 oppilasta, joista 60 on esiopetuksen oppilaita. Tällä hetkellä Lielahden koulussa on noin 580 oppilasta.

Koulun yhteyteen Lielahdenkadun varteen rakennetaan kokonaan uusi rakennus nuorisotiloille, joihin nykyisin Männistönkujalla sijaitseva Lentävänniemen nuorisokeskus siirtyy. Koulusta tulee yhdyskäytävä nuorisotiloihin. Uuteen rakennukseen tulee muun muassa kuvataiteen opetustilat ja monitoimisali, joita koulu käyttää kuvataiteen opetuksessa ja liikuntatunneilla.

Remontissa käydään läpi päärakennuksen ja niin sanotun kivikoulun tilat. Puukouluna tunnetun kolmannen koulurakennuksen kuntoa selvitetään vielä, ja päätökset sen osalta tehdään ensi vuonna.

Päärakennuksessa luokkatilojen koko ja määrä kasvaa, kun tiloja yhdistetään ja väliseiniä siirretään. Muun muassa nykyinen korkea auditoriotila rakennetaan kolmeksi opetustilaksi. Päärakennuksessa sijaitsevat entiset terveysaseman tilat muutetaan kouluterveydenhuollon tiloiksi ja opetustiloiksi, ja rakennuksen ilmanvaihto uusitaan. Päärakennuksessa sijaitseva keittiö remontoidaan ensimmäisenä, jonka jälkeen se on käytössä koko remontin ajan.

Työt etenevät päärakennuksessa vaiheittain niin, että koulu voi jatkaa toimintaansa muissa tiloissa. Rakennustöiden ajaksi tontille sijoitetaan myös väliaikaisia opetustiloja.

Päärakennuksen pinta-ala on 8565 bruttoneliömetriä ja laajennusosan 688 bruttoneliömetriä. Investointikustannukset päärakennuksen perusparannuksen ja laajennuksen osalta ovat noin 11,2 miljoonaa euroa.

Kivikoulun remontti alkaa syksyllä 2016. Kivikouluun on tulossa pienempiä muutoksia, joilla parannetaan esteettömyyttä, suurennetaan eteistiloja ja lisätään wc-tilojen määrää. Esi- ja alkuopetuksen ryhmät keskittyvät jatkossa kivikoulun tiloihin. Kivikoulun luoteispuolelle tulee myös näille pienimmille lapsille suunniteltu piha-alue.

Lisäksi tontilla kunnostetaan ja uudistetaan pääsisäänkäynnin aukiota. Autojen ja polkupyörien paikoitusalueita selkiytetään ja järjestellään uudelleen. Koulun huoltopiha sijoitetaan keittiön sisäänkäynnin yhteyteen, ja sinne tehdään uusi reitti Peltovainionkadun kautta.

Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta hyväksyi Lielahden koulun ja nuorisotilojen hankesuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi 11.12.2014.

Teksti: Johanna Toivanen

Lisätietoja
Hankearkkitehti
Jarmo Viljakka
Matkapuhelin 040 806 4105
Sähköpostiosoite on muotoa [email protected]« Takaisin listaukseen