Sairaalat ja erikoissairaanhoito

Tamperelaiset saavat erikoissairaanhoidon palveluja kaupungin omassa Hatanpään sairaalassa: kantasairaalassa sijaitsevat kirurgia, sisätaudit, infektiotaudit ja yleislääketiede ja puistosairaalassa neurologia ja geriatria.

Kuva: Hatanpään kantasairaalassa hoidetaan kirurgisia, sisätautien ja tartuntatautien potilaita.
» Hatanpään sairaala
Hatanpään kantasairaala ja puistosairaala

Erikoissairaanhoidon palveluja hankitaan kuntalaisille myös ostopalveluna Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä (TAYS:ista) ja Pirkanmaan hoitokodilta.

» Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
www.pshp.fi

» Pirkanmaan hoitokoti
Pirkanmaan hoitokodissa hoidetaan parantumattomia sairauksia sairastavia potilaita.

Muut sairaalat ja laitoshoito

Mielenterveyspotilaita varten kaupungissa on kolme psykiatrista avohoitoa antavaa päiväsairaalaa. Psykiatrista sairaalahoitoa ostetaan Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä.

» Psykiatriset sairaalat

Päihdehuollon laitoshoidolla tarkoitetaan intensiivistä ympärivuorokautista kuntoutus- tai hoitojaksoa päihdehoitolaitoksessa. Laitoshoito on tarpeellista ainoastaan silloin, kun avohoidon palvelut eivät ole riittäviä tai tarkoituksenmukaisia ja asiakkaan arkielämässä selviytyminen on uhattuna.

» Päihdeongelmaisten laitoshoito

Ikäihmisiä hoidetaan Hatanpään sairaalan geriatrian osastoilla, Hatanpään puistosairaalan psykogeriatrinen osastoryhmässä ja poliklinikalla, Kaupin sairaalassa, Kaupin sairaalan geriatrian poliklinikalla sekä Rauhaniemen sairaalassa.

» Ikäihmisten sairaalahoito