Oppilashuolto

Tampereen kaikissa kouluissa toimii moniammatillinen oppilashuoltoryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti ja joka tukee oppilaiden koulunkäyntiä, oppimista ja hyvinvointia koulussa, opettajien ja muun henkilöstön työskentelyä sekä kodin ja koulun yhteistyötä.

Oppilashuoltoryhmä pyrkii ehkäisemään koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvien ongelmien syntymistä ja edistämään oppilaiden varhaista tukemista.

Kouluterveydenhuolto kokoaa ja vie oppilashuoltoryhmään luokkayhteisön tilaa kuvaavan yhteenvedon, joka ei sisällä oppilaskohtaisia tietoja, laajojen terveystarkastusten yhteydessä 1., 5. ja 8. luokalla.

Kaikki kouluyhteisön jäsenet ja huoltajat voivat tuoda oppilaita, luokkia tai kouluyhteisöä koskevia asioita tai huoliaan oppilashuoltoryhmän tietoon.

Valokuva: Terveydenhoitaja toimii oppilashuoltoryhmän jäsenenä.

Oppilashuoltoryhmän jäseniä ovat yleensä rehtori, erityisopettaja, oppilaanohjaaja, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, koulupsykologi sekä mahdollisuuksien mukaan koululääkäri.

» Oppilashuolto (perusopetuksen sivut)

Oppilashuoltoryhmän ohella kouluterveydenhoitaja voi olla mukana koulun terveyttä edistävässä toiminnassa osallistumalla erilaisiin tapahtumiin ja terveydenedistämisen oppitunteihin yhteistyössä opettajien ja vanhempien kanssa.