Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Etusivu Palveluhakemisto Yhteystiedot Tampere-info RSS

Etusivu
Terveyspalvelut
Koululaisten ja opiskelijoiden terveys
Kouluterveydenhuolto

Normaali versio

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhoitajan tekemä terveystarkastus tehdään peruskoulun oppilaille joka vuosi.

Laaja terveystarkastus, johon sisältyy myös koululääkärin tarkastus, tehdään 1., 5. ja 8. luokalla.

Terveystarkastusohjelmassa voi olla koulukohtaisia eroja tarkastusten ajankohdissa, osa koululaisista voi käydä terveystarkastuksissa myös kesäaikana. Laajassa terveystarkastuksessa selvitetään koko perheen hyvinvointia ja siksi huoltajat kutsutaan mukaan näihin terveystarkastuksiin.

Ajanvaraus

Oppilas voi saapua kouluterveydenhoitajan vastaanotolle ilman ajanvarausta koulukohtaisesti sovittuina vastaanottoaikoina. Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä kouluterveydenhoitajaan lapsensa terveyttä ja hyvinvointia koskevissa asioissa. Ajanvaraus- ja puhelinajat vaihtelevat kouluittain ja tarkemmat tiedot löydät kunkin koulun kouluterveydenhuollon kohdalta.

Koululääkärin vastaanotolle oppilas menee kouluterveydenhoitajan kautta. Äkillisissä sairastapauksissa oppilaan sairaanhoidosta vastaa oma terveysasema.

Lisätietoa

» Kouluterveydenhuollon laatusuositus
STM:n oppaita 2004:6
http://pre20090115.stm.fi/pr1092909444623/passthru.pdf

» Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (380/2009)
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090380

» Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä ehkäisevä suun terveydenhuolto
STM:n julkaisuja 2009:20, asetuksen perustelut ja soveltamisohjeet
www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=1087414&name=DLFE-11139.pdfOikopolut

http://www.tampere.fi/terveyspalvelut/koululaisetjaopiskelijat/kouluth.html
Päivitetty 23.02.2015
© Tampereen kaupunki 2015