Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Etusivu Palveluhakemisto Yhteystiedot Tampere-info RSS

Etusivu
Terveyspalvelut
Asiakasmaksut
Sairaala- ja laitospalvelujen maksut

Normaali versio

Sairaala- ja laitospalvelujen maksut

Poliklinikkamaksu

Sairaalan erikoispoliklinikkamaksu: 32,10 euroa/käyntikerta

Maksu peritään kaikista poliklinikkakäynneistä riippumatta siitä, onko kysymyksessä lääkärillä käynti tai esim. muun henkilökunnan suorittama toimenpide. Jos asiakas otetaan sairaalaan hoidettavaksi heti poliklinikkakäynnin jälkeen, peritään poliklinikkamaksun sijaan laitoshoidon maksu.

Maksua ei peritä sotaveteraaneilta.

Sivun alkuun

Päiväkirurginen toimenpide

Toimenpiteen maksu: 105,50 euroa

Maksu peritään päiväkirurgisesta toimenpiteestä, joka tehdään leikkaussalissa ja joka vaatii yleisanestesiaa, laajaa puudutusta tai suonensisäisesti annettavaa lääkitystä. Päiväkirurgiamaksun lisäksi voidaan periä hoitopäivämaksu silloin, kun potilas joutuu ennalta suunnittelemattomasti jäämään hoitoon seuraavaan vuorokauteen asti.

Sivun alkuun

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty aika

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä vastaanottoajasta peritään 15 vuotta täyttäneeltä 39,60 euroa. Maksu voidaan periä, jos aikaa ei peruuteta viimeistään 24 tuntia ennen varattua aikaa. Maksua ei peritä, jos peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy.

Sivun alkuun

Lyhytaikainen laitoshoito

Lyhytaikainen laitoshoito: 38,10 euroa/hoitopäivä
Lyhytaikainen laitoshoito maksukaton täyttymisen jälkeen: 17,60 euroa/hoitopäivä

Lyhytaikainen laitoshoito Hatanpään puistosairaalan psykogeriatrisilla osastoilla: 17,60 euroa/hoitopäivä
- myös maksukaton täyttymisen jälkeen

» Maksukatto

» Hatanpään puistosairaalan psykogeriatriset osastot

Sivun alkuun

Pitkäaikainen laitoshoito

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä kuukausimaksu.

Milloin on kyse pitkäaikaisesta laitoshoidosta?
1. Silloin kun laitoshuollon arvioidaan kestävän yli kolme kuukautta.
2. Henkilö, jonka hoidon on arvioitu laitokseen otettaessa kestävän enintään kolme kuukautta, katsotaan olevan pitkäaikaisessa laitoshoidossa, jos hoito on jatkunut kolme kuukautta ja jos hänen toimintakykynsä on heikentynyt niin, että laitoshoitoa on edelleen jatkettava.

Sivun alkuun

Maksu lääkärintodistuksesta

Lääkärintodistuksen hinta riippuu todistuksen laajuudesta, tarkemmat tiedot:

» Lääkärintodistukset

Sivun alkuun

Polikliiniset fysioterapiakäynnit

Fysioterapiakäynti maksaa 8,80 euroa/kerta yli 18-vuotiaalta

Sarjassa annettava hoito yli 18-vuotiaalta 8,80 euroa/kerta
- enintään 45 kertaa vuodessa

Ryhmäterapiat, itsenäinen harjoittelu, apuvälinepalvelut, kuntoutustarpeen ja asunnon muutostyötarpeen arviot sekä alle 18-vuotiaiden fysioterapia ovat maksuttomia.

Sivun alkuun

Kotisairaanhoidon maksut

Jatkuvasti ja säännöllisesti kotona annettava palvelu

Perheen-
jäsenten määrä
Maksuttomuuden yläraja Maksuprosentit/palvelutuntien määrä kuukaudessa
1-4 h
I
5-10 h
II
11-20 h
II
21-40 h
IV
41 h tai yli h
V
1 563 euroa 2 ½ % 5 % 15 % 25 % 35 %
2 1039 euroa 2 ½ % 5 % 10 % 15 % 22 %
3 1 628 euroa 2 ½ % 5 % 10 % 14 % 18 %
4 2 014 euroa 2 ½ % 5 % 9 % 12 % 15 %
5 2 438 euroa 2 ½ % 5 % 8 % 11 % 13 %
6 2 799 euroa 2 ½ % 5 % 7 % 9 % 11 %

Kun perheenjäseniä on enemmän kuin kuusi, korotetaan maksuttomuuden ylärajaa (tulorajaa) 342 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.
Säännöllisesti kotiin annettavan palvelun asiakasmaksuissa kolme alle 15 minuutin käyntiä yhdistetään laskutuksessa yhdeksi laskutettavaksi käynniksi. Alin laskutettava maksu on 5,05 euroa.

Tilapäinen kotisairaanhoito
Lääkärin tai hammaslääkärin kotikäynti maksaa 14,70 euroa.
Muun henkilön kotikäynti maksaa 9,30 euroa.

Huom! Kotisairaalahoidosta perittävä maksu voi olla enintään 16,10 euroa vuorokaudelta.

Sivun alkuun

Päiväsairaala

Päivä- tai yösairaanhoito 17,60 euroa vuorokaudelta.

Maksua sovelletaan, jos potilas on hoidossa vain joko päivällä tai yöllä. Maksua ei peritä alle 18-vuotiaalta, kun hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän.http://www.tampere.fi/terveyspalvelut/asiakasmaksut/sairaalat.html
Päivitetty 21.05.2015
© Tampereen kaupunki 2015