Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Etusivu Palveluhakemisto Yhteystiedot Tampere-info RSS

Etusivu
Tampere-info
Asiointi ja neuvonta
Tietosuoja

Normaali versio

Tietosuoja

Sivulle on koottu osa henkilötietolain mukaisista Tampereen kaupungin tietosuoja- ja rekisteriselosteista. Selosteita kartutetaan koko ajan.

Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Kukin virasto tai laitos vastaa omien rekisteriselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Huomaathan, että sähköpostilla tai suojaamattomalla verkkolomakkeella ei kannata lähettää luottamuksellisia tai arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnusta tai pankkitilin numeroa.

Suojatussa yhteydessä tiedon siirto on turvallista, sillä siinä tietoliikenne käyttäjän ja palvelimen välillä on salattu. Suojatun yhteyden tunnistaa verkko-osoitteen https://-alusta, kun tavallisesti se on http://. Lisäksi useimmat selaimet kertovat salatun yhteyden aloittamisesta ja lopettamisesta. Suojattu yhteys on Tampereen kaupungilla käytössä esimerkiksi virallisessa sähköisessä asioinnissa ja Kysy sairaanhoitajalta -palvelussa.

Tietosuoja- ja rekisteriselosteet

Asuminen ja rakentaminen

Asunnonhakulomakkeen rekisteriseloste (pdf, 92 kt)

Rekisteriseloste: Omakotitonttihaku (pdf, 38 kt)

Tietosuojaseloste: Rivi- ja kerrostalotonttihaku (pdf, 9 kt)

Kaupunkiympäristön kehittäminen

Tietosuojaseloste, kaupunkiympäristön kehittämisen asiakaspalvelun ja asiantuntijoiden käytössä olevan palautteenhallintaohjelman tapausrekisteri (pdf, 9 kt)

Koulutus ja opiskelu

Tietosuojaseloste: Perusopetuksen asiakasrekisteri (pdf, 91 kt)

Tietosuojaseloste: Perusopetuksen koulukuraattorien asiakasrekisteri (pdf, 87 kt)

Tietosuojaseloste: Perusopetuksen koulupsykologien asiakasrekisteri (pdf, 23 kt)

Tietosuojaseloste: Perusopetuksen opiskeluhuoltorekisteri (pdf, 50 kt)

Tietosuojaseloste: Maahanmuuttajaopetuksen asiakaspalautteet (pdf, 22 kt)

Tietosuojaseloste: Lukiokoulutuksen asiakasrekisteri (pdf, 92 kt)

Tietosuojaseloste: Lukiokoulutuksen kuraattorien asiakasrekisteri (pdf, 24 kt)

Tietosuojaseloste: Lukiokoulutuksen opiskeluhuoltorekisteri (pdf, 51 kt)

Tietosuojaseloste: Lukiokoulutuksen psykologien asiakasrekisteri (pdf, 24 kt)

Tietosuojaseloste: Tampereen kaupungin peruskoulujen vanhempainyhdistysten yhteystiedot (pdf, 10 kt)

Tietosuojaseloste: Toisen asteen ammatillisen koulutuksen asiakasrekisteri (pdf, 95 kt)

Tietosuojaseloste: Toisen asteen ammatillisen koulutuksen kuraattorien asiakasrekisteri (pdf, 24 kt)

Tietosuojaseloste:Toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskeluhuoltorekisteri (pdf, 51 kt)

Tietosuojaseloste: Toisen asteen ammatillisen koulutuksen psykologien asiakasrekisteri (pdf, 24 kt)

Tietosuojaseloste: Tredun Opsorekry.fi-palvelun käyttäjärekisteri (pdf, 10 kt)

Kulttuuri ja museot

Tietosuojaseloste: Ammattitaiteilijoiden stipendit (pdf, 11 kt)

Tampereen taidemuseon kokoelmahallintajärjestelmä Muusan rekisteriseloste (pdf, 419 kt)

Tietosuoja- ja rekisteriseloste: Pirkanmaan maakuntamuseon YmpäristöSiiri-tietokanta (pdf, 8 kt)

Tietosuojaseloste: Kaupunginkirjaston kotipalvelun asiakasrekisteri (pdf, 10 kt)

Tietosuojaseloste: Kulttuurien välisen toiminnan asiakaspalautteet (pdf, 9 kt)

Tietosuojaseloste: Kulttuurikerho-uutiskirje (pdf, 9 kt)

Tietosuojaseloste: Kulttuuripalvelujen asiakaspalautteet (pdf, 9 kt)

Tietosuojaseloste: Kulttuuripalvelujen lastenkulttuurin asiakaspalautteet (pdf, 9 kt)

Tietosuojaseloste: Kulttuuripalvelujen tilavaraukset (pdf, 9 kt)

Tietosuojaseloste: Lastenkulttuurin uutiskirje (pdf, 9 kt)

Tietosuojaseloste: NetLoan-ajanvarausjärjestelmän asiakasrekisteri (pdf, 33 kt)

Tietosuojaseloste: PIKI-yhteisjärjestelmän kirjastojen asiakasrekisteri (pdf, 21 kt)

Tietosuojaseloste: Sara Hildénin taidemuseon asiakaspalautteet (pdf, 22 kt)

Tietosuojaseloste: Sara Hildénin taidemuseon uutiskirje (pdf, 11 kt)

Tietosuojaseloste: TAITE-yksikön uutiskirje (pdf, 24 kt)

Tietosuojaseloste: Tampere Filharmonian asiakaspalautteet ja uutiskirje (pdf, 24 kt)

Tietosuojaseloste: Tampereen kaupunginkirjaston tilanvarausasiakasrekisteri (pdf, 33 kt)

Tietosuojaseloste: Tampereen taidemuseon asiakaspalautteet (pdf, 10 kt)

Tietosuojaseloste: Tampereen taidemuseon Muumilaakson asiakaspalautteet (pdf, 22 kt)

Tietosuojaseloste: Tampereen taidemuseon uutiskirje (pdf, 11 kt)

Tietosuojaseloste: Tampereen seudun työväenopiston asiakaspalautteet (pdf, 10 kt)

Tietosuojaseloste: Tampereen seudun työväenopiston asiakasrekisteri (pdf, 19 kt)

Tietosuojaseloste: Vapriikin asiakaspalautteet (pdf, 22 kt)

Tietosuojaseloste: Vapriikin uutiskirje (pdf, 22 kt)

Liikenne ja kadut

Tietosuojaseloste, katujen ja puistojen kunnossapidon internetpalautejärjestelmä (pdf, 10 kt)

Tietosuojaseloste, pysäköinninvalvonnalle oikaisuvaatimuksen lähettäneiden yhteystietorekisterin tietosuojaseloste (pdf, 25 kt)

Liikunta ja vapaa-aika

Koirailmoituksen rekisteriseloste (pdf, 6 kt)

Tietosuojaseloste, haku liikuntapalvelujen järjestämiin liikuntaryhmiin (pdf, 93 kt)

Tietosuojaseloste, kaupungin vuokravenepaikkoja internet-lomakkeella hakeneiden yhteystietorekisteri (pdf, 10 kt)

Tietosuojaseloste, kaupungin vuokravenepaikkojen asiakastietojen muutos- ja ilmoitusrekisteri (pdf, 10 kt)

Tietosuojaseloste: Liikuntapalvelujen asiakaspalautteet (pdf, 13 kt)

Tietosuojaseloste, nuorisokeskus Vuoltsun kurssi-ilmoittautumiset (pdf, 10 kt)

Tietosuojaseloste: Tampereen Nääshallin asiakaspalautteet (pdf, 13 kt)

Tietosuojaseloste: Tampereen stadionin asiakaspalautteet (pdf, 13 kt)

Mobiilipalvelut

Julkaistujen multimediaviestien rekisteriseloste, Tampereen kaupungin MMS-viestipalveluun vuosina 2003-2007 lähetettyjen viestien käsittely. (pdf, 51 kt)

Osallistuminen

Tietosuojaseloste: Alue-Alvarien työryhmät, Alue Alvarien työryhmään valittujen henkilöiden rekisteri v. 2015 - 2016 (pdf, 11 kt)

Tietosuojaseloste, nuorisofoorumin palautelomake (pdf, 80 kt)

Valma-valmistelufoorumin rekisteriseloste (pdf, 56 kt)

Projektit

Tietosuojaseloste: Oma Tesoma -hankkeen uutiskirje (pdf, 11 kt)

Tietosuojaseloste, Vuoreksen asuinalueesta tietoja haluavien yhteystietorekisterin tietosuojaseloste (pdf, 118 kt)

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Tietosuojaseloste: Adoptiorekisteri (pdf, 21 kt)

Tietosuojaseloste: Ehkäisevän lastensuojelun asiakasrekisteri (pdf, 22 kt)

Tietosuojaseloste: Elatusturvan asiakasrekisteri (pdf, 23 kt)

Tietosuojaseloste: Etsivän nuorisotyön asiakasrekisteri (pdf, 24 kt)

Tietosuojaseloste: Ikäihmisten palvelujen asiakasrekisteri (pdf, 91 kt)

Tietosuojaseloste: Isyyden selvittämisen asiakasrekisteri (pdf, 21 kt)

Tietosuojaseloste: Kasvatus- ja perheneuvonnan sekä perheasioiden sovittelun asiakasrekisteri (pdf, 21 kt)

Tietosuojaseloste: Kehitysvammahuollon rekisteri (pdf, 22 kt)

Tietosuojaseloste: Kotipalvelujen tukipalvelujen ja niihin rinnastettavien palveluntuottajien rekisteri (pdf, 44 kt)

Tietosuojaseloste: Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden rekisteri (pdf, 89 kt)

Tietosuojaseloste: Lasten päivähoidon asiakasrekisteri (pdf, 22 kt)

Tietosuojaseloste: Lastensuojeluilmoitusten asiakasrekisteri (pdf, 22 kt)

Tietosuojaseloste: Lastensuojelun asiakasrekisteri (pdf, 23 kt)

Tietosuojaseloste: Lastensuojelun valvontarekisteri (pdf, 22 kt)

Tietosuojaseloste: Omaishoidontuen asiakasrekisteri (pdf, 11 kt)

Tietosuojaseloste: Omalääkärihaun, vammaispalvelujen haun ja kotihoidon hakujen verkkopalaute (pdf, 9 kt)

Tietosuojaseloste: Perhe- ja sosiaalipalvelujen asiakaspalautteet (pdf, 14 kt)

Tietosuojaseloste: Perhetyön asiakasrekisteri (pdf, 11 kt)

Tietosuojaseloste: Päihdehuollon asiakasrekisteri (pdf, 23 kt)

Tietosuojaseloste: Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen asiakasrekisteri (pdf, 92 kt)

Tietosuojaseloste: Toimeentulotuen asiakasrekisteri (pdf, 22 kt)

Tietosuojaseloste: Ulkomaalaispalvelujen asiakasrekisteri (pdf, 22 kt)

Tietosuojaseloste: Vammaispalvelujen asiakasrekisteri (pdf, 23 kt)

Terveyspalvelut

Tietosuojaseloste: Omalääkärihaun, vammaispalvelujen haun ja kotihoidon hakujen verkkopalaute (pdf, 9 kt)

Tietosuojaseloste: Potilasrekisteri (pdf, 16 kt)

Tietosuojaseloste: Terveyspalvelujen asiakaspalautteet (pdf, 9 kt)

Tietosuojaseloste: Terveyspalvelujen neuvonnan tallennettujen puhelujen rekisteri (pdf, 10 kt)

Tietosuojaseloste: Tullinkulman työterveyden asiakasrekisteri (pdf, 22 kt)

Tietosuojaseloste, Facta ympäristöterveys -järjestelmä (pdf, 12 kt)

Tiedotus

Tietosuojaseloste: Viestintäyksikön neuvonnan asiakaspalautteet (pdf, 15 kt)

Työ ja elinkeinot

Tampereen kaupungin työnhakijatietokanta E-Rekryn rekisteriseloste (pdf, 26 kt)

Tietosuojaseloste: Työllisyydenhoidon palveluyksikön uutiskirjeen postituslista (pdf, 18 kt)

Ympäristö ja luonto

Tietosuojaseloste, Facta-ympäristönsuojelujärjestelmä (pdf, 11 kt)

Muut

Tietosuojaseloste: Erikoissairaanhoidon, avopalvelujen ja laitoshoidon kameravalvonnan henkilörekisteri (pdf, 19 kt)

Tietosuojaseloste: Henkilöstöhallinnon henkilörekisteri (pdf, 26 kt)

Tietosuojaseloste: Lahjoitus- ja tukirahaston rekisteri (pdf, 27 kt)

Tietosuojaseloste: Lakiasiat-vastuualueen asiakasrekisteri (pdf, 8 kt)

Tietosuojaseloste: Lapsiasiamiehen yhteydenottolomake (pdf, 80 kt)

Tietosuojaseloste: Potilasasiamies (pdf, 9 kt)

Tietosuojaseloste: Sivistyksen ja elämänlaadun edistämisen uutiskirje yhdistyksille (pdf, 12 kt)

Tietosuojaseloste: Sosiaaliasiamies (pdf, 10 kt)

Tietosuojaseloste: Tampereen kaupungin luottamushenkilörekisteri (pdf, 12 kt)

Tietosuojaseloste: Toiminta-avustukset (pdf, 12 kt)

Tietosuojaseloste: Tutkimuslupien ja tutkimussopimusten rekisteri (pdf, 20 kt)

Tietosuojaseloste: Vammais- ja esteettömyysasiamiehen yhteydenottolomake (pdf, 24 kt)Katso myös

http://www.tampere.fi/tampereinfo/asiointi/tietosuoja.html
Päivitetty 31.08.2015
© Tampereen kaupunki 2015