Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Etusivu Palveluhakemisto Yhteystiedot Tampere-info RSS

Etusivu
Liikunta ja vapaa-aika
Liikunta ja ulkoilu
Avustukset ja projektituet

Normaali versio

Avustukset ja projektituet

Yhteistyön kehittämistoiveita ja uudistustarpeita selvitellään

Tampereen kaupunki selvittää laajasti kaupungin ja yhdistysten välisen yhteistyön kehittämismahdollisuuksia ja avustustoiminnan uudistustarpeita. Päätöksenteon pohjaksi on kerätty tietoa alkukesästä yhdistyksille suunnatulla kyselyllä ja elokuussa eriteemaisilla työpajoilla. Näiden ja muun saadun palautteen pohjalta nykyiset toiminta-avustamisen käytännöt eivät tällä hetkellä ole liikuntaseurojen kannalta riittävän läpinäkyviä, tasavertaisia tai liikkumista edistäviä.

Avustamisen kriteereitä esiteltiin ja niistä keskusteltiin liikuntaseurojen kanssa 19.9. avoimessa tilaisuudessa. Tämän pohjalta liikuntaseuroilla on nyt mahdollisuus kommentoida esiteltäviä vaihtoehtoja ja tuoda valmisteluun tarvittaessa myös oman esityksensä. Tilaisuudessa esitelty aineisto sekä yhdistyksille suunnatun kyselyn ja työpajojen tuloksiin on mahdollista perehtyä alla olevissa koosteissa.

Liikunnan avustusten uudistaminen, Tilaajapäällikkö Lauri Savisaaren esitys 19.9.2013 (pdf, 652 kt)

Avustuspolitiikka Tampere, HLU:n edustaja Ari Koskisen esitys 19.9.2013 (pdf, 38 kt)

Kooste kyselystä työpajoihin, Yhteenveto yhdistyksille kesäkuussa 2013 tehdystä kyselystä (pdf, 1 mt)

Yhteenveto työpajoista, Yhteenveto yhdistyksille elokuussa 2013 järjestetystä työpajasta (pdf, 300 kt)

Urheilujärjestöjen toiminta-avustukset

Tampereen kaupunki myöntää vuosittain avustusta tamperelaisten urheilujärjestöjen ja toimintaan. Avustusperusteita ovat mm. toiminnan laajuus, seuran lapsi- ja nuorisotoiminta, harjoitus- ja kilpailukustannukset, hallinnolliset kustannukset sekä merkitys tamperelaisessa liikuntaelämässä.

Tampereen kaupungin toimintamallin mukaan toiminta-avustuksista päättää sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta.

» Toiminta-avustukset

Liikunnan projektituki

Liikuntapalvelut myöntää projektitukea urheiluseuroille aikuisten ja vähintään 15-vuotta täyttäneiden nuorten kansainvälisen kilpailutoiminnan ja ystävyyskaupunkitoiminnan matka-, majoitus-, ylöspito-, järjestämis- ja osallistumiskustannuksiin, poikkeaviin harjoittelu- ja kilpailuolosuhteisiin, tamperelaisen huippu-urheilutoiminnan tukemiseen ja muuhun merkittävään liikuntatoimintaan. Alle 15-vuotiaille voidaan myöntää nimellinen tuki ystävyyskaupunkitoimintaan. Hakijana toimii urheiluseura, ei yksittäinen lajijaosto tai yksityishenkilö.

Tampereen kaupungin taloudellisesta tilanteesta johtuen liikunnan projektitukimäärärahat ovat vähentyneet, mikä vaikuttaa myönnettäviin projektitukiin alentavasti tai niin, että tukea ei myönnetä lainkaan.

Projektitukihakemuksen käsittelyaika on maksimissaan 3 kuukautta siitä kunnes hakemus on saapunut liikuntapalveluihin. Projekteista tulee sopia etukäteen liikuntajohtaja Pekka P. Paavolan kanssa ja hakemukset tulee toimittaa ennen tapahtumaa.

Projektitukihakemus (pdf, 223 kt)

Huomioi palautusosoite: Tampereen kaupunki, Kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere. Kirjaamon käyntiosoite on Puutarhakatu 6.

Lisätietoja liikunnan projektituesta:
Sähköpostiosoite on muotoa: etunimi.p.sukunimi@tampere.fi

Liikuntajohtaja
Pekka P. Paavola
Puhelin 050 554 5831


http://www.tampere.fi/liikuntajavapaaaika/liikuntajaulkoilu/avustuksetjatuet.html
Päivitetty 16.01.2015
© Tampereen kaupunki 2015