Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Etusivu Palveluhakemisto Yhteystiedot Tampere-info RSS

Etusivu
Koulutus ja opiskelu
Tampere kokeilee uusia ennaltaehkäiseviä palveluja lapsiperheille

Normaali versio

Tampere kokeilee uusia ennaltaehkäiseviä palveluja lapsiperheille

Tampereella kokeillaan tänä vuonna uusia palvelumuotoja lasten ja nuorten sekä perheiden ongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta hyväksyi 18.1.2011 vuoden 2011 vuosisuunnitelman ja palvelukokonaisuuteen kuuluvat palvelusopimukset.

Hankkeita käynnistetään etenkin kaupunginvaltuuston tälle vuodelle myöntämän 0,4 miljoonan euron lisämäärärahan turvin. Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta päätti kokouksessaan ohjata lisämäärärahasta 160.000 euroa pienten lasten intensiivityöhön Pilke-hankkeelle ja 90.000 euroa nopean perhetyön palveluihin 7-11 –vuotiaiden lasten perheille (Pikkunopea). Lisämäärärahaa osoitettiin myös perhetyön sijaismäärärahoihin ja ehkäisevän lastensuojelun taloudelliseen tukeen.

Pienten lasten Pilke-hanke keskittyy tavallista enemmän tukea tarvitsevien vauvaperheiden auttamiseen. Kehittämishankkeen toteuttavat yhteistyönä Tampereen kaupunki ja Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry. Alueellisena kokeiluna käynnistyvä Pikkunopeat-hanke puolestaan tukee 7-11 –vuotiaiden koululaisten perheitä kasvatuksen ongelmatilanteissa muutamalla eteläisen alueen pilottikoululla. Seitsemäsluokkalaisten vanhemmille tarjotaan Vastaamo-palvelua, jossa huoltaja voi internetin kautta kysyä ulkopuolisen asiantuntijan neuvoja kasvatukseen ja perheen arkeen liittyvissä asioissa.

Nyt hyväksytyillä palvelusopimuksilla määritellään kuntalaisille tänä vuonna tarjottavien palvelujen sisältö. Lasten ja nuorten palveluiden hankintaan ja avustuksiin on Tampereella täksi vuodeksi varattu yhteensä 312,9 miljoonaa euroa, josta oman tuotannon osuus 81,7 prosenttia ja ostopalvelujen ja avustusten osuus 18,3 prosenttia. Toimintatuloja, jotka koostuvat muun muassa asiakasmaksuista, kertyy noin 15,5 miljoonaa euroa.

Päivähoidon sopimuspäivät muuttuvat

Päivähoidossa sopimushoitopäivien käyttö muuttuu 1.8.2011 lukien. Elokuusta alkaen perhe voi varata lapselle 10 sopimuspäivää kuukaudessa. Tähän asti huoltajat ovat voineet varata lapsilleen joko 9, 13 tai 17 hoitopäivää. Käytännön yksinkertaistaminen helpottaa muun muassa päivähoitopaikkojen järjestämistä.

Päivähoito- ja esiopetusikäisten lasten määrä kaupungissa kasvaa ja työllisyystilanteen paraneminen lisää päivähoidon kysyntää. Päivähoitotakuu on vuoden 2011 alussa otettu käyttöön kaikissa kaupungin päiväkodeissa. Kaupunki tehostaa avointen varhaiskasvatuspalveluiden tarjontaa niille perheille, joiden lapsilla ei ole kokopäiväisen hoidon tarvetta. Näitä palveluita pyritään järjestämään erityisesti yksityisten palveluntuottajien ja muiden kaupungin ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Lakiuudistus tuo isoja haasteita perusopetukseen

Perusopetuksessa perusopetuslain uudistus tuo muutoksia, jotka alkavat näkyä tänä vuonna. Laki edellyttää, että opetuspalvelut järjestetään kaikille oppilaille lähikoulussa aina, kun se on mahdollista ja oppilaan edun mukaista. Uudistus merkitsee Tampereella suurta haastetta alueellisen palveluverkon kehittämiselle ja tuen rakenteiden ja toimintatapojen järjestämiselle ensi syksystä alkaen.

Kaupunki on hakenut opetusministeriöltä 1,5 miljoonan euron avustusta opetusryhmien pienentämiseen. Peruskoulujen oppilasmäärä laskee vielä ensi lukuvuonna, mutta sen jälkeen oppilaiden määrä alkaa kasvaa vuosiluokilla 1-6. Yläkouluissa oppilasmäärän lasku jatkuu.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä kesäkerhojen järjestämisessä selvitetään mahdollisuutta lisätä ulkopuolisten palveluntuottajien osuutta palveluista. Harrastavaa iltapäivätoimintaa (HIP) laajennetaan. Taidekaari-kulttuurikasvatusohjelma etenee kouluissa.

Kouluterveydenhuoltoon lisää tarkastuksia

Neuvolatoiminnassa kehitetään avointa vastaanottoa ja 6-vuotistarkastuksen sisältöä. Kouluterveydenhuollon tarkastusten määrä kasvaa ensi syksynä uuden asetuksen myötä. Terveydenhoitaja kutsuu oppilaat syksystä lähtien tarkastukseen joka vuosi, lääkärin oppilaat tapaavat 1., 5., ja 8. luokalla. Kaupunkiin tulee vuoden 2011 kuluessa kahdeksan uutta hyvinvointineuvolaa.

Lastensuojeluun on vuoden alussa vakinaistettu kuusi uutta sosiaalityöntekijää lastensuojeluselvitysten käsittelyn jouduttamiseksi. Sijaisperheiden tukea monipuolistetaan ja myös huostaanotettujen lasten vanhemmille annettavaa tukea ryhdytään kehittämään. Lastensuojelun kehittämistoimet arvioidaan Sosiaalikehityksen vuonna 2009 laatiman raportin pohjalta.

Nuorisopalvelujen teemana on tänä vuonna osallisuus. Nuoria pyritään aktivoimaan erilaisiin toimintamuotoihin sekä keskinäiseen toimintaan. Uusi nuorisolaki edellyttää paikallisen yhteistyön lisäämistä eri viranomaisten välillä ja korostaa etsivän työn merkitystä. Etsivän työn vahvistamiseksi kaupunki on hakenut valtionavustusta.

Pysyväisavustukset

Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta päätti 18.1.2011 myös pysyväisvustuksiin vuodelle 2011 varattujen määrärahojen jakamisesta. Ne jaettiin seuraavasti:

- Ensi- ja Turvakoti/Tupatoiminta 72.930 €

- Kansalaistalo Mansikkapaikka ry 98.000 €

- MLL Hämeen piiri 101.500 €

- NNKY 55.550 €

- Nääsville ry 36.770 €

- Setlementtinuorten Hämeen piiri ry 80.000 €

- Setlementtiyhdistys Naapuri 91.860 €

- SPR/Nuorten turvatalo 179.400 €

- Tampereen kaupunkilähetys 20.000 €

- Tampereen Kesäsiirtolayhdistys 35.500 €

- Yhdessä selviytymisen tuki/Toimelan lapset 118.880 €

- YTHS Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 660.924 €http://www.tampere.fi/koulutusjaopiskelu/ajankohtaista/5vpPmhxA9.html
Päivitetty 20.01.2011
© Tampereen kaupunki 2015