Maailman vesipäivä 22.3.2013 ”Joka päivä on vesipäivä”

21.03.2013 kello 09:54

Kansainvälistä maailman vesipäivää vietetään vuosittain maaliskuun 22. päivänä. YK:n isännöimän kampanjan tarkoituksena on lisätä tietoisuutta puhtaan veden tärkeydestä sekä veden määrästä ja laadusta koko maapallolla. Tämän vuoden teemana on vesiyhteistyö. Vesikysymyksissä haasteita ovat muun muassa maapallon väestön kasvava puhtaan veden ja vesihuoltopalveluiden tarve. Kansainvälinen päivä puhtaalle vedelle sai alkunsa vuonna 1992 YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssissa.

Tampereen Vesi tuottaa hyvinvoinnin peruspalveluja: vettä, jota on turvallista nauttia ja jätevesipalveluja vesistöjen suojelemiseksi. Ympäristönsuojelu on tärkeä osa Tampereen Veden toimintaa. Vesi- ja viemärilaitostoiminta voidaan lukea lähes kokonaan ympäristötoiminnaksi aina terveellisen juomaveden hankinnasta jätevesien puhdistamiseen saakka. Tampereen Vesi käyttää toimintojensa ohjauksessa laatu- ja ympäristöjärjestelmää, joka on sertifioitu standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti.

Vuosittain Tampereen Vesi puhdistaa vettä tamperelaisten ja lähikuntien käyttöön yli 20 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Kaksi kolmannesta Tampereella käytetystä talousvedestä on valmistettu pintavedestä ja loppu kolmannes on pohjavettä. Veden laatu täyttää hyvin terveydelliset laatuvaatimukset ja annetut laatusuositukset. Myös jäteveden puhdistaminen on olennainen osa Tampereen Veden toimintaa, sillä jätevettä käsitellään neljällä puhdistamolla yhteensä yli 31 miljoonaa kuutiometriä vuosittain. Sekä talousveden että jäteveden laatua tutkitaan Tampereen Veden laboratoriossa tuhansin näyttein vuosittain.

Niin Näsijärven kuin Pyhäjärvenkin vedenlaatu on parantunut viime vuosikymmeninä sekä teollisuuden muutosten myötä että tehostuneen jäteveden puhdistuksen ansiosta. Hyvänä esimerkkinä on, että nykyisin Näsijärven veden laatu on niin erinomaista, että Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen jälkeen on mahdollista keskittää raakaveden ottoa jälleen Näsijärveen.

Kuva Maailman Vesipäivä logosta

Joka päivä on vesipäivä -facebooksivu juhlistaa Maailman vesipäivää

Kuva vesipäivä facebook-kampanjan logosta

Tampereen Vesi on mukana toteuttamassa Valtakunnallisen vesilaitosyhdistyksen jäsenlaitosten yhteistä hanketta: Joka päivä on vesipäivä -sivua Facebookiin. Joka päivä on vesipäivä -sivulla kirjoittajat kertovat vedestä ja siitä, miten hyvä vesihuolto turvaa toimivan arjen. Sivulta löytyy tietoa Maailman vesipäivästä 22.3. sekä suomalaisen hanaveden laadukkuudesta ja vedentoimitukseen liittyvästä palvelusta. Sivua päivitetään aktiivisesti maaliskuun loppuun asti. Kyseessä on julkinen ryhmä, jota voi seurata vaikka ei olisi kirjautunut facebookiin.

» Joka päivä on vesipäivä -facebooksivu
www.facebook.com/pages/Joka-päivä-on-vesipäivä/533244716700243

Teksti: Paula Kivipensas-Vitikainen

Lisätietoja

Suunnittelupäällikkö
Heidi Rauhamäki
Matkapuhelin 050 411 2431

Jaa:

Delicious   Digg   Facebook   Twitter   RSS
Mitä nämä ovat?