Epilänharju-Villilän lämmitysöljysäiliöt kartoitettu

14.09.2010 kello 12:31

Tampereen kaupunki selvitti kesällä 2010 Epilänharju-Villilän pohjavesialueella asuinkiinteistöjen lämmitysöljysäiliöiden määrää, kuntoa ja tarkastustilannetta sekä jakoi asukkaille tietoa lämmitysöljysäiliöiden huoltotoimenpiteistä. Lisäksi asukkaita opastettiin säiliöiden tarkastusvelvoitteista sekä vanhojen säiliöiden aiheuttamista riskeistä. Kartoitus on jatkoa Epilänharju-Villilän pohjavesialueella vuonna 2009 tehdylle kartoitukselle.

Asukkaiden suhtautuminen kartoituskäyntiin oli pääosin myönteistä. Öljysäiliöistä ja öljylämmityslaitteistoista pidetään yleensä huolta, ja maanalaisten säiliöiden tarkastusvelvoitetta noudatetaan. Tyypillisimpiä puutteita oli, että pannu- ja säiliöhuoneessa oleva viemäri on tukkimatta tai säiliön täyttöputki ei ole lukittuna. Viemäri tulee olla tukittuna, jotta öljyvahingon sattuessa öljy ei pääse jätevesiviemäriin. Täyttöpaikka tulee olla lukittuna ilkivallan tai vahinkojen varalle, sillä esimerkiksi lapset saattavat tiputella kiviä putkeen. Suurimmat ympäristöriskit aiheutuvat käyttöikänsä rajalla olevista yli 30 vuotta käytössä olevista säiliöistä ja putkistoista sekä säiliöistä, joiden tarkastusvelvoitteet on laiminlyöty.

Asukastiedotteet lähetettiin 750 asuinkiinteistöön, ja alueella kartoitettiin 210 kiinteistöä, joissa on öljylämmitys. Käytössä olevista 210:stä säiliöistä 73 on maanalaisia, 14 sijaitsee maan alla bunkkerissa ja 123 rakennuksen sisällä. Lisäksi saatiin tieto 77:stä käytöstä poistettua säiliöstä.

Maanalaisista säiliöistä 75 kuuluu kuntoluokkaan A ja seitsemän luokkaan B. Käytössä olevia C- tai D-luokan säiliöitä ei kartoituksessa löytynyt. Viisi säiliötä, jotka sijaitsevat maan alla bunkkerissa, ovat saatujen tietojen mukaan tarkastamattomia. Sisäsäiliöistä 47 kuuluu A-luokkaan ja B-luokan säiliöitä on neljä. Käytössä olevia C- tai D-luokan sisäsäiliöitä ei kartoituksessa löytynyt. Sisäsäiliöistä 71 on kokonaan luokittelematta eli niitä ei ole tarkastettu kertaakaan asennuksen jälkeen. Vanhimmat säiliöt ovat 1950–luvulta ja uusimmat tältä vuodelta. Maanalaiset säiliöt ovat keskimäärin vanhempia ja muoviset sisäsäiliöt uudempia. Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset edellyttävät kaikkien pohjavesialueella sijaitsevien lämmitysöljysäiliöiden säännöllistä tarkastamista, mistä asukkaita erityisesti muistutettiin.

Käytöstä poistetuista säiliöistä 35 on viety kiinteistöltä pois ja 42 on yhä paikoillaan. Näistä 36 on maanalaisia ja 6 sisäsäiliötä. Suurin osa maanalaisista säiliöistä on tyhjennetty, puhdistettu ja täytetty hiekalla. Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaan tyhjillään olevat, käytöstä poistetut säiliöt on joko nostettava ylös maaperästä tai niille on anottava poikkeuslupaa hiekalla täyttämiseksi. Suurimmalla osalla kiinteistöjen omistajista onkin jo suunnitelma säiliön poistamiseksi kiinteistöltä.

Projekti toteutettiin Tampereen aluepelastuslaitoksen ja Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikön yhteistyönä.

Teksti: Marjatta Salovaara

Lisätietoja

Ympäristönsuojeluyksikkö:
Ympäristösuunnittelija
Marjatta Salovaara
Puhelin 050 595 1101

Jaa:

Delicious   Digg   Facebook   Twitter   RSS
Mitä nämä ovat?