ECO2 - Ekotehokas Tampere 2020

ECO2- Ekotehokas Tampere 2020 on Tampereen kaupungin hanke, jonka tavoitteena on kaupungin ilmastositoumusten toteuttaminen, vähähiilisen kaupunkikehityksen sekä ympäristöliiketoiminnan kehittäminen ja edelläkävijyys ilmastoasioissa. Kaupungivaltuuston linjauksen mukaan ECO2 -hanketta jatketaan vuoteen 2020 saakka, mikä on EU:n ilmastositoumusten tavoitevuosi.

ECO2:n käynnistysvaiheessa kehitettiin ekotehokkaan kaupunkisuunnittelun työkaluja, kuten kaavoituksen energiatarkasteluja, hiilijäljen laskentaa, tontinluovutuksen energiakriteerejä ja rakentamisen ohjauksen energianeuvontaa. Tätä työtä jatketaan ECO2:n ja kaupunkiyksiköiden yhteistyönä edelleen tavoitteena se, että uudet toimintamuodot vakiintuvat osaksi kaupungin normaalia toimintaa. Uutena tehtävänä ECO2:lla on kaupungin innovatiivisten aluekehityshankkeiden markkinointi ja viestintä.

Kumppanuushankkeista tehdään entistä laaja-alaisempia ja vaikuttavampia, jolloin niiden taloudelliset ja ympäristövaikutukset kasvavat. Tampereelle kehitetään tutkimus- ja kehitysalustoja uudelle osaamiselle ja yritystoiminnalle. Näitä strategisia hankkeita yhdistävä teema on Tekesin ja EU:n ohjelmissa ajankohtainen Smart City, eli älykäs rakennettu ympäristö. ECO2 osallistuu siihen liittyvän Innovatiiviset kaupungit (INKA) – ohjelman suunnitteluun.

» ECO2 Facebookissa