ECO2 - Ekotehokas Tampere 2020

ECO2- Ekotehokas Tampere 2020 – hankkeen tavoitteena on Tampereen kaupungin ilmastositoumusten toteuttaminen, vähähiilisen kaupunkikehityksen ja ympäristöliiketoiminnan kehittäminen. Kaupunginvaltuuston linjauksen mukaan ECO2 -hanketta jatketaan vuoteen 2020 saakka, mikä on EU:n ilmastositoumusten tavoitevuosi.

ECO2 on ollut mukana kehittämässä ekotehokkaan kaupunkisuunnittelun työkaluja, kuten kaavoituksen energiatarkasteluja, hiilijäljen laskentaa, tontinluovutuksen energiakriteerejä ja rakentamisen ohjauksen energianeuvontaa. Tavoitteena on, että uudet toimintamuodot vakiintuvat osaksi kaupungin normaalia toimintaa. Kumppanuushankkeista tehdään entistä laaja-alaisempia ja vaikuttavampia, jolloin niiden taloudelliset ja ympäristövaikutukset kasvavat.

» ECO2 Facebookissa