Lahjoitus- ja tukirahasto

Tampereen kaupungin lahjoitus- ja tukirahaston apurahat ovat haettavina vuosittain kesäkuussa.

Lahjoitus- ja tukirahasto myöntää harkinnanvaraisia avustuksia seuraaviin käyttötarkoituksiin hakijoille, joiden kotikunta on Tampere:

  • peruskoulua käyvien lasten lomaleirien ja -retkien rahoittamiseen
  • palkintoja lahjakkaille opiskelijoille
  • apurahoja varattomille opiskelijoille opintojen rahoittamista tai opiskeluvälineiden hankkimista varten
  • apurahoja ammattiin valmentautumista varten erikoiskursseilla sekä tarvittavien opetusvälineiden hankkimista varten
  • avustuksia ammatti- tai muun kirjallisuuden hankkimiseksi erityiskirjastoihin
  • apurahoja ja avustuksia tutkimusten ja selvitysten hankkimista ja muiden toimenpiteiden suorittamista varten vanhusten, suurperheisten ja varattomien henkilöiden asunto- ym. sosiaalisten olosuhteiden kehittämiseksi ja parantamiseksi
  • avustuksia ja apurahoja luovaa sekä esittävää taiteellista toimintaa varten
  • apurahoja ja avustuksia taideteosten ja koriste-esineiden hankkimiseksi kaupungin julkisiin rakennuksiin ja yleisille alueille luonnonnähtävyyksien säilyttämiseksi
  • avustuksia juhla- ja virkistystilaisuuksien järjestämiseksi vähävaraisille henkilöille.

Apurahaa ei myönnetä edellisessä haussa vuonna 2013 apurahan saaneille.

Hakeminen

Hakuaika

Lahjoitus- ja tukirahaston apurahat julistetaan haettaviksi. Apurahojen hakuaika alkaa 1.6.2015 ja päättyy 30.6.2015 klo 15.45.

Hakumenettely

Apurahaa haetaan tarkoitukseen laaditulla hakulomakkeella, joka on saatavissa hakuaikana tältä sivulta. Käytettävissä on myös sähköinen E-lomake. Hakulomakkeen voi myös noutaa kaupungin virastotalolta osoitteesta Aleksis Kiven katu 14 C (1. krs).

Hakemuksesta tulee käydä ilmi, mihin käyttötarkoitukseen apurahaa anotaan.

Apurahahakemus 2015, lahjoitus- ja tukirahaston apurahahakemus (doc, 77 kt)

Apurahahakemus 2015, lahjoitus- ja tukirahaston apurahahakemus (pdf, 29 kt)

» Apurahahakemus, lahjoitus- ja tukirahasto
e-lomake
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/10173/lomake.html

E-lomakkeella jätettävään hakemukseen voi liittää sähköisiä liitteitä. Paperiset liitteet toimitetaan kirjaamoon osoitteeseen Puutarhakatu 6 (1. krs).

Hakemusten toimitus

Hakemus on toimitettava joko sähköisellä E-lomakkeella, postitse tai tuomalla kaupungin kirjaamoon. Hakemuksen liitteet tulee toimittaa kirjaamoon tai liittää sähköiseen hakemukseen.

Hakemus katsotaan saapuneen määräaikana, mikäli se saapuu 30.6.2015 klo 15.45 mennessä kirjaamoon tai sähköinen lomake on vastaanotettu samaan määräaikaan mennessä.

Myöhässä saapuneet hakemukset jätetään tutkimatta.

Tampereen kaupunki, kirjaamo
puhelin 03 5653 4550
PL 487
33101 Tampere
ma - pe klo 8.30 - 15.45

Lahjoitus- ja tukirahaston säännöt (pdf, 15 kt)

» Lahjoitus- ja tukirahaston apurahojen, avutusten ja palkintojen jakamisesta päättävä toimikunta

Tietosuojaseloste: Lahjoitus- ja tukirahaston rekisteri (pdf, 27 kt)

Lisätietoja

vs. suunnittelupäällikkö
Tuula Mikkonen
Puhelin 040 800 4962
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@tampere.fi