Lahjoitus- ja tukirahasto

Tampereen kaupungin lahjoitus- ja tukirahaston apurahat ovat haettavina vuosittain kesäkuussa.

Lahjoitus- ja tukirahasto myöntää harkinnanvaraisia avustuksia seuraaviin käyttötarkoituksiin hakijoille, joiden kotikunta on Tampere:

  • peruskoulua käyvien lasten lomaleirien ja -retkien rahoittamiseen
  • palkintoja lahjakkaille opiskelijoille
  • apurahoja varattomille opiskelijoille opintojen rahoittamista tai opiskeluvälineiden hankkimista varten
  • apurahoja ammattiin valmentautumista varten erikoiskursseilla sekä tarvittavien opetusvälineiden hankkimista varten
  • avustuksia ammatti- tai muun kirjallisuuden hankkimiseksi erityiskirjastoihin
  • apurahoja ja avustuksia tutkimusten ja selvitysten hankkimista ja muiden toimenpiteiden suorittamista varten vanhusten, suurperheisten ja varattomien henkilöiden asunto- ym. sosiaalisten olosuhteiden kehittämiseksi ja parantamiseksi
  • avustuksia ja apurahoja luovaa sekä esittävää taiteellista toimintaa varten
  • apurahoja ja avustuksia taideteosten ja koriste-esineiden hankkimiseksi kaupungin julkisiin rakennuksiin ja yleisille alueille luonnonnähtävyyksien säilyttämiseksi
  • avustuksia juhla- ja virkistystilaisuuksien järjestämiseksi vähävaraisille henkilöille.

Hakeminen

Hakuaika

Lahjoitus- ja tukirahaston apurahojen hakuaika on vuosittain kesäkuussa.

Hakumenettely

Apurahaa haetaan tarkoitukseen laaditulla hakulomakkeella, joka on saatavissa hakuaikana tältä sivulta.

Hakemusten toimitus

Hakemus on toimitettava joko sähköisellä E-lomakkeella, postitse tai tuomalla kaupungin kirjaamoon. Hakemuksen liitteet tulee toimittaa kirjaamoon tai liittää sähköiseen hakemukseen.

Myöhässä saapuneet hakemukset jätetään tutkimatta.

Hakemusten käsittely ja avustusten maksaminen

Lahjoitus- ja tukirahaston toimikunta tekee päätöksen myönnettävistä apurahoista ja avustuksista elokuussa. Päätös lähetetään tiedoksi kaikille apurahaa hakeneille.

Vuonna 2015 lahjoitus- ja tukirahaston toimikunta myönsi apurahan 56 hakijalle. Myönnetyt apurahat maksetaan, kun päätös apurahojen jakamisesta on saanut lainvoiman. Maksaminen tapahtuu todennäköisesti marraskuun 2015 aikana.

Selvitys apurahan käytöstä

Apurahan saajien on rahaston sääntöjen mukaan toimitettava selvitys saamansa apurahan käytöstä. Selvitys on vapaamuotoinen eikä siihen tarvitse liittää tositteita. Selvityksen antamatta jättäminen voi johtaa avustuksen takaisinperintään.

Koska apurahat maksetaan vasta vuoden 2015 loppupuolella, selvityksen käytöstä voi toimittaa maaliskuun 2016 loppuun mennessä. Selvitys toimitetaan Tampereen kaupungin kirjaamoon.

Tampereen kaupunki, kirjaamo
puhelin 03 5653 4550
PL 487
33101 Tampere
ma - pe klo 8.30 - 15.45

Lahjoitus- ja tukirahaston säännöt (pdf, 15 kt)

» Lahjoitus- ja tukirahaston apurahojen, avutusten ja palkintojen jakamisesta päättävä toimikunta

Tietosuojaseloste: Lahjoitus- ja tukirahaston rekisteri (pdf, 27 kt)

Lisätietoja

vs. suunnittelupäällikkö
Tuula Mikkonen
Puhelin 040 800 4962
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@tampere.fi