Ikäihmisten palvelut | Kotihoito

Kotihoidon maksujen arviolaskuri

Kuva: Arvioi kotihoidon maksujen suuruus laskurin avulla. Arvioi, mitä kotona annettava palvelu maksaa.
Kotihoidon asiakasmaksu peritään sen mukaan, miten paljon työaikaa kotihoidon henkilökunnalta kuluu päivittäisiin palveluihin asiakkaan luona.

Laskurissa on seuraavat rajoitukset:

- perheen koko voi olla 1 - 6 henkeä
- jos kuukausituloissa ilmaistaan sentit, erottimena on käytettävä pistettä tai pilkkua, esim. 1234.56 tai 1234,56
- hoidon tarve on ilmoitettava tunteina per viikko
- jos hoidon tarve ei ole tasatunteja viikossa, pitää minuuttimäärä kertoa luvulla 1.667.
Esim. 30 min = 0.50  |  1 h 30 min = 1.50  |  2 h 15 min = 2.25 (tämä tuntikohtaan)

Perheen koko:  
Bruttotulot:   euroa/kk
Kotiavun tarve viikossa:   tuntia/viikko
 

Huom!
Asiakasmaksua laskettaessa otetaan huomioon kaikki asiakkaan kuukausitulot, myös Kelalta saatava hoitotuki.
Sen sijaan Kelalta saatava asumistuki ei vaikuta asiakasmaksuihin.

Lisätietoa kotihoidon palveluista ja asiakasmaksuista saa Asiakasohjausyksiköstä:
Asiakasohjausyksikön palvelut ja yhteystiedot


Sivu päivitetty 13.10.2016