Hae
Valikko
a a

Toimeentulotukilaskuri


Laskurin avulla voit arvioida mahdollisuutesi saada perustoimeentulotukea. Perustoimeentulotuen lisäksi voit hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Huomaa, että tämä ei ole toimeentulotukipäätös. Varsinainen toimeentulotukipäätös voi poiketa laskurilla saamastasi tuloksesta.

Tuen määräytymisperusteet: Perehdy ennen laskurin käyttämistä tuen määräytymisperusteisiin sekä laskennassa huomioitaviin tuloihin ja menoihin.

Ansiotuloista vähennetään tulonsaajakohtaisesti etuoikeutettua ansiotuloa 20 %:a, kuitenkin enintään 150 euroa kuukaudessa. Laskuri tekee vähennyksen automaattisesti. Vastaavasti laskuri poistaa vuokrasta automaattisesti ylimääräisen osan, jos vuokra ylittää kohtuullisiksi katsotut vuokramenot .

Tulot

Tuloina otetaan huomioon kaikki tuen hakijan ja hänen perheenjäsentensä käytettävissä olevat nettotulot.

Hakija euroa / kk Puoliso euroa / kk

Menot

Asumismenoiksi huomioidaan kohtuulliset vuokramenot .

euroa / kk

Perusosa

Toimeentulotuen perusosan suuruus riippuu perheen koosta ja huollettavien lasten määrästä ja iästä.

Perheenjäsenten lukumäärä
(x 485.50 euroa)
(x 534.05 euroa)
(x 412.68 euroa)
(x 354.42 euroa)
(x 339.85 euroa)
(x 315.58 euroa)
(x 291.30 euroa)
(x 305.87 euroa)
(x 281.59 euroa)
(x 257.32 euroa)