Hae
Valikko
a a

Sivukartta

 1. Etusivu
  1. Asuminen ja ympäristö
   1. Asuminen
    1. Asumisoikeusasunnot
    2. Vuokra-asunnot
    3. Asuntotori
    4. Asuntolainat
     1. Korkotukilainat ja erityisryhmien investointiavustukset yleishyödyllisille yhteisöille
     2. Lainojen maksatus ja perintä
    5. Korjaus- ja energia-avustukset
     1. Korjausavustukset
     2. Energia-avustukset
     3. Hissirakentaminen
      1. Hissihanke alulle
      2. Valmistelu ja suunnittelu
      3. Hissistä päättäminen
      4. Valtion ja kaupungin hissiavustukset
    6. Koti ja lähiympäristö
     1. Esteetön koti
      1. Piha-alue ja sisäänkäynti
      2. Tuulikaappi ja eteinen
      3. Portaikko, porrashuone ja hissi
      4. Asuinhuoneet
      5. Keittiö
      6. Hygieniatilat - WC
      7. Hygieniatilat - Kylpyhuone
      8. Hygieniatilat - Sauna
      9. Esteettömyys ja näköaisti
      10. Esteettömyys ja kuuloaisti
      11. Muisti ja tilan hahmottaminen
      12. Turvallisuus
      13. Esteetön taloyhtiö
      14. Rahoitus
    7. Vesihuolto ja hulevedet
   2. Kaavoitus
    1. Ajankohtaiset suunnitelmat
    2. Asemakaavoitus
     1. Ajantasa-asemakaava
     2. Vireillä olevat asemakaavat
     3. Eteläpuisto
      1. Aiemmat suunnitteluvaiheet
      2. Selvitykset
     4. Kaleva
     5. Kalevanrinne
     6. Kunkun parkki
      1. Usein kysyttyä
     7. Ojala
     8. Pispala
      1. Kaava-aineistot
      2. Rakennuskiellot ja rakentamistapaohje
      3. Osallistuminen
      4. Selvitykset ja raportit
      5. Käsittelyt luottamuselimissä
      6. Yhteystiedot
     9. Ratapihankatu
      1. Videot
     10. Santalahti
     11. Tammelan stadion
    3. Kaavoituksen kulku ja osallistuminen
     1. Kaavoitusohjelma
     2. Kaavoituskatsaus 2017
      1. Asemakaavoituskohteet
     3. Asemakaavan muutoksen hakeminen
    4. Kaavoituksen tasot
    5. Yleiskaavoitus
     1. Kantakaupungin yleiskaava 2040
      1. Kaavatyön eteneminen
      2. Osallistuminen
      3. Aineistot
      4. Käsittelyt luottamuselimissä
      5. Yhteystiedot
     2. Keskustan strateginen osayleiskaava
      1. Osallistuminen
      2. Selvitykset
      3. Kaavatyöhön liittyvät muut aineistot
      4. Yhteystiedot
     3. Tarastenjärvi
     4. Terälahti
     5. Viitapohja
     6. Voimassa olevat yleiskaavat
    6. Yleissuunnittelu ja selvitykset
     1. Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen - EHYT
      1. Selvitykset
      2. Yleissuunnitelmat
      3. Täydennysrakentaminen hankkeena
       1. Hankkeen käynnistäminen ja korvaukset
       2. Miten ja minne voi täydennysrakentaa
       3. Hyödyt ja kannustimet
       4. Esimerkkejä Tampereelta
       5. Aineistot
   3. Rakentaminen
    1. Kiinteistönmuodostus ja mittauspalvelut
     1. Kiinteistönmuodostus
      1. Tonttijako
      2. Tontin lohkominen
      3. Rasitetoimitukset
      4. Kiinteistönmääritys
      5. Yleisen alueen lohkominen
      6. Kiinteistörekisterin pitäjän päätökset
      7. Lohkominen ja muut kiinteistötoimitukset
      8. Maksut
     2. Osoitenumerointi
     3. Rakennusvalvontamittaukset
    2. Tontit
     1. Omakotitontit
      1. Hakumenettely
       1. Ohjeita tontin saaneille
      2. Haettavat tontit
      3. Sähköinen tonttihaku
      4. Tonttiarvonnan tulokset
     2. Rivi- ja kerrostalotontit
      1. Hakumenettely
      2. Haettavat tontit
       1. Hervantajärven (Lintuhytti) tonttien asiakirjat
       2. Kämmenniemen tonttien asiakirjat
       3. Vuoreksen (Rimmi) tonttien asiakirjat
       4. Vuoreskeskuksen (itä) tonttien asiakirjat
       5. Vuoreksen (Isokuusi) tonttien asiakirjat
       6. Hervannan tonttien asiakirjat
       7. Vehmaisten (Kaukaniemi) tonttien asiakirjat
      3. Luovutetut yhtiömuotoiset tontit
     3. Hervannan pohjoisakselin kortteleiden ideakilpailu
    3. Rakennusvalvonta
     1. Arkistopalvelut
     2. Rakentamiseen tarvittavat luvat
      1. Vähäiset hankkeet
      2. Rakennuslupa
       1. Suunnittelijat
       2. Suunnittelun lähtötiedot
       3. Naapurien kuuleminen
       4. Tontille asetettava tiedotustaulu
       5. Lupahakemuksen täyttäminen ja liitteet
       6. Rasitteiden perustaminen
       7. Lupahakemuksen käsittely
      3. Purkamislupa
       1. Selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta
      4. Maalämpölupa
      5. Maisematyölupa
      6. Maa-aineslupa
      7. Käyttötarkoituksen muutos
      8. Luvaton rakentaminen
      9. Ohjeita luvan hakemiseen
     3. Rakennustyönaikainen valvonta
      1. Rakennuttajan vastuu
      2. Työnjohtajat
      3. Rakennuksen paikan merkintä tontille
      4. Erityissuunnitelmien toimittaminen
      5. Rakennustyön aloittamisen edellytykset
      6. Aloituskokous
      7. Katselmukset
      8. Loppukatselmus ja rakennuksen käyttöönotto
     4. Rakennetun ympäristön kunnossapito
      1. Rakennusten turvallisuus ja kunnossapito
     5. Lait ja ohjeet
      1. Rakennusjärjestys
      2. Tonttien aitaaminen
      3. Mainoslaitteet rakennuksissa
      4. Piharakennelmat
      5. Julkisivumuutokset
      6. Hulevesien johtaminen
      7. Rakenna ja asu terveesti -opas
      8. Pientaloja koskevat kaupunkikuvalliset ohjeet
      9. Rakennetekniikan ohjeet
       1. Palokatkot
      10. Puiden istutus ja kaato rakennetuilla tonteilla
      11. Rintamamiestalon julkisivumuutokset
      12. Suunnitelmasta taloksi -opas
      13. Vesihuollon ohjeet
      14. Asuinkerrostalon suunnitteluohje
     6. Lomakkeet
     7. Maksut
     8. Päätöksenteko
     9. Yhteystiedot
   4. Ympäristö ja luonto
    1. Luonnonsuojelu
     1. Esimerkkejä tärkeistä suojeltavista lajeista
     2. Lintujärvet
     3. Luonnonsuojelualueet
      1. Halimasjärvi
      2. Myllypuro
      3. Peltolammi-Pärrinkoski
      4. Pyynikki
      5. Soukonvuori
      6. Vaakkolammi
      7. Vattula
      8. Villilänsaari
      9. Viikinsaari
      10. Muut alueet
     4. Rasonhaan perintömetsä
    2. Luonnon virkistyskäyttö
     1. Viikon luonnonkasvi
     2. Luontoretket
    3. Kestävä kehitys
     1. Tampereen ilmastotavoitteet
     2. Kestävän kehityksen toimenpidesitoumus
     3. Kestävät hankinnat
     4. Raportit ja selvitykset
     5. Yhteystiedot
    4. Metsät
     1. Metsien hoidon toimintamalli
     2. Metsien hoitoluokat
     3. Metsäsuunnitelmat
     4. Metsien ja maiseman hoito
     5. Ajankohtaiset työkohteet
    5. Puistot ja viheralueet
     1. Puistot ja reitit
      1. Emil Aaltosen puisto
      2. Hatanpään arboretum
       1. Ruusutarha
       2. Arboretum
       3. Hatanpään kartanopuisto
       4. Vihilahdenpuisto
       5. Viikon kasvi
      3. Heinäpuisto
      4. Hämeenpuisto
      5. Kirjailijanpuisto
      6. Kirjastonpuisto
      7. Koskipuisto
      8. Näsinpuisto
      9. Ratinanniemi
      10. Sorsapuisto
       1. Sorsapuiston lintukierros
      11. Pyynikin kirkkopuisto
      12. Wilhelm von Nottbeckin puisto
     2. Leikkipaikat
      1. Leikkipaikkojen omavalvonta
     3. Koirapuistot
     4. Maisemaniityt ja -pellot
      1. Rukkamäenpuiston lampaat
      2. Arvoniityt
     5. Suunnitelmat
      1. Hyväksytyt suunnitelmat
       1. Kenttä- ja ulkoliikuntaympäristöt 2015-2025
      2. Nähtävillä olevat suunnitelmat
     6. Kansallinen kaupunkipuisto
     7. Asukaskyselyt
      1. Väinö Linnan puiston ideakilpailu
      2. Vuolteentorin ideakilpailu
     8. Viheralueiden hoitoluokitus
     9. Viheralueohjelma
     10. Yhteystiedot ja palaute
     11. Vihervuosi 2016 Tampereella
    6. Ympäristönsuojelu
     1. Alueellinen jätehuoltojaosto
      1. Ajankohtaista
      2. Tehtävät ja toiminta
      3. Jaoston kokoonpano
      4. Jätehuoltomääräykset
      5. Jätemaksut
      6. Asumisessa syntyvät lietteet
      7. Jätteenkuljetustietojen raportointi
      8. Lomakkeet
      9. Yhteystiedot
      10. Usein kysyttyä
     2. Ilmanlaatu
      1. Ilmanlaatutiedotus
     3. Jätevalvonta
      1. Yleisötapahtuman jätehuolto
     4. Meluntorjunta
     5. Vesiensuojelu
      1. Haja-asutuksen jätevesi
     6. Luvat ja ilmoitukset
     7. Maksut
     8. Ympäristönsuojelu- ja jätehuoltomääräykset
     9. Avustukset omaehtoiseen ympäristönsuojeluun
    7. Julkaisut ja selvitykset
    8. Lintujen talviruokinta
   5. Kaupunkisuunnittelu- ja rakentamishankkeet
    1. Hiedanranta
     1. Ideakilpailu (Ideas competition)
    2. Tampereen taidemuseon alue
     1. Suunnittelukilpailu (Design competition)
    3. Vuores
   6. Elintarvikevalvonta ja ympäristöterveys
    1. Eläinlääkintähuolto
    2. Elintarvikevalvonta
     1. Yhteystiedot
     2. Ajankohtaista
     3. Elintarvikehuoneistot ja niistä ilmoittaminen
     4. Liikkuvat elintarvikehuoneistot
     5. Laitokset
     6. Kontaktimateriaalit
      1. Ohjeita kontaktimateriaalien käytöstä
     7. Valitukset ja ruokamyrkytysepäilyt
     8. Omavalvonta
      1. Terveystodistus ja hygieniapassi
     9. Lomakkeet
    3. Terveydensuojelu
     1. Ilmoitusta edellyttävät tilat ja toiminnat
     2. Ilmoituslomakkeet
     3. Kuluttajaturvallisuus
     4. Uimavesien laadun valvonta
      1. Uimarannat
      2. Uima-allasvesi
      3. Talviuintipaikat
    4. Tupakkavalvonta
     1. Nikotiinivalmisteet
  2. Kulttuuri ja vapaa-aika
   1. Kirjastot
    1. Aukiolot ja yhteystiedot
     1. Poikkeavat aukiolot
     2. Asiointi omatoimikirjastoissa
     3. Pääkirjasto Metso
      1. Metson remontti
     4. Hervannan kirjasto
     5. Härmälän kirjasto
     6. Kaukajärven kirjasto
     7. Kirjastoautot
     8. Kirjaston kotipalvelut
     9. Koilliskeskus
     10. Koivistonkylän kirjasto
     11. Kämmenniemen kirjasto
     12. Lehtilukusali
     13. Lielahden kirjasto
     14. Messukylän kirjasto
     15. Nekalan kirjasto
     16. Pellervon kirjasto
     17. Peltolammin kirjasto
     18. Sampolan kirjasto
     19. Terälahden kirjasto
     20. Tesoman kirjasto
     21. Tietotorit
      1. Hervannan tietotori
      2. Lielahden tietotori
      3. Sampolan tietotori
     22. Henkilökunnan yhteystiedot
     23. Tietoa meistä
     24. Esteetön kirjasto
    2. Tapahtumat
    3. Lainaus ja palautus
     1. Kaukopalvelu
     2. Käyttösäännöt
    4. Kokoelma ja tiedonhaku
     1. Tietokannat ja e-aineistot
    5. Kurssit ja opetus
     1. Tietotekniikka ja internet
     2. Monilukutaito ja vinkkaus
    6. Asiakaskoneet ja laitteet
     1. Asiakaskoneiden käyttö
     2. Digitointi ja editointi
    7. Varattavat tilat
     1. Pääkirjaston salit ja kokoustilat
     2. Lähikirjastojen salit ja kokoustilat
     3. Musiikkitilat
     4. Näyttelytilat
    8. Kirjoituskilpailut
     1. Pirkanmaan kirjoituskilpailu
     2. Hervannan kirjoituskilpailu
    9. Maahanmuuttajan palvelut
   2. Kulttuuri
    1. Museot ja muu kulttuuritarjonta
    2. Lapsille
     1. Ryhmille
     2. Taiteen perusopetus
      1. Opetustoimiluvan hakeminen
     3. Vauvoille ja taaperoille
     4. Lastenkulttuurin tekijöille
     5. Mun taide -kurssit
    3. Nuorille
    4. Ikäihmisille
     1. Eläkkeelle
     2. Museoiden senioripäivät
    5. Monikulttuurinen toiminta
     1. Pohjoismaiset ystävyyskaupungit
     2. Viro-viikot
    6. Aineistoja ja julkaisuja
     1. Verkkonäyttelyt
     2. Kulttuuriraitit
     3. Kaupunginosakirjat
    7. Kulttuurin tekijöille
     1. Tuotantotuet
     2. Kulttuurisen kehitysvammaistyön verkosto
    8. Museoiden yhteystiedot
    9. Linkkejä kulttuuri- ja harrastusyhteisöihin
    10. Yhteystiedot
    11. Kulttuurikasvatusyksikkö TAITE
     1. Konkarit - ikäihmisten museopalveluja
     2. Taidekaari-kulttuurikasvatusohjelma
     3. MOMU - monikulttuurisia museopalveluja
     4. Vauvojen värikylpy
     5. Kulttuuri- ja liikuntaluotsitoiminta
     6. Remmi - museopedagoginen verkosto
     7. Yhteystiedot
    12. Tesoman kulttuurikummi
   3. Liikunta
    1. Liikkeelle ryhmässä
     1. Liikuntaryhmät
     2. Uimakoulut
     3. Erityisryhmille
     4. Hakuohjeet
    2. Oma harjoittelu
     1. Liikuntaluotsit
     2. Liikuntaneuvonta
     3. Vinkkejä oman kunnon kohottamiseen
     4. Liikuntaseurojen yhteystiedot
    3. Liikuntapaikat
     1. Sisäliikuntapaikat
      1. Hervannan vapaa-aikakeskus
       1. Liikuntatilat
       2. Muut tilat
      2. Ikurin liikuntahalli
      3. Jäähallit
       1. Tampereen jäähalli
       2. Hakametsä 3 ja Tesoma 2
       3. Hervannan jäähalli
       4. Tampereen harjoitusjäähalli
       5. Tesoman jäähalli
      4. Kaukajärven vapaa-aikatalo
      5. Nääshalli
       1. Tietoa Nääshallista
       2. Linkit
      6. Pyynikin palloiluhalli
      7. Tampereen Messu- ja Urheilukeskus
      8. Tampereen stadion
       1. Historia
        1. Tapahtumia vuosien varrelta
        2. Ennätyksiä
       2. Linkit
       3. Tapahtumien järjestäminen
      9. Tesoman palloiluhalli
      10. Uimahallit
       1. Tampereen uintikeskus
        1. Toimitilat
       2. Hervannan uimahalli
       3. Pyynikin uimahalli
       4. Tesoman uimahalli
       5. Uimahallien sisäänpääsymaksut
       6. Nettilataus
     2. Ulkoliikuntapaikat
      1. Beachvolleykentät
      2. Frisbeegolfradat
      3. Hiihtoladut
      4. Iso-Vilusen skeitti-, BMX- ja trial-pyöräilypuisto
      5. Jäämäet
      6. Kaukajärven soutu- ja melontastadion
      7. Kaupin urheilupuisto
      8. Koulukadun kenttä ja tekojäärata
      9. Laskettelurinteet
      10. Luistelukentät
      11. Peli-, palloilu- ja yleisurheilukentät
      12. Rullalautailupaikat
      13. Talviuintipaikat
      14. Tammelan stadion
      15. Tampereen Messu- ja Urheilukeskus
      16. Tampereen stadion
      17. Teiskon moottoriurheilukeskus
      18. Tenniskentät
      19. Uimarannat
      20. Ulkokuntosalilaitteet
    4. Käyttövuorojen hakeminen
     1. Vakiovuorojen hakeminen
     2. Yksittäisvuorojen hakeminen
      1. Timmi-varausjärjestelmän käyttöoikeussopimus
     3. Hinnastot
    5. Avustukset ja projektituet
    6. Julkaisut
    7. Yhteystiedot
    8. Tampereen Liikuntasanomat
     1. Arkisto
    9. Liikuntapalvelujen asiakaspalvelu
   4. Ulkoilu ja retkeily
    1. Ulkoilureitit
    2. Retkeilymajat ja ulkoilualueet
     1. Ulkoilumajat
    3. Retkeilyohjeet
    4. Veneily
     1. Jätehuolto
     2. Venepaikat
      1. Venepaikkojen vuokrat
      2. Veneiden talvisäilytys
     3. Veneilijän palvelut
    5. Kalastus ja ravustus
   5. Vapaalla Afterwork -iltapäivät
   6. Vuokrattavat tilat
   7. Matkailu
  3. Liikenne ja kadut
   1. Liikenne- ja katusuunnittelu
    1. Katusuunnitelmat
     1. 15.3. - 29.3.2017
     2. 8.12. - 22.12.2016
     3. 24.11. - 8.12.2016
    2. Hämeenkatu
     1. Katusuunnitelma
     2. Aikaisemmat suunnitelmat ja selvitykset
      1. Liikennemallivideo
     3. Käsittelyt luottamuselimissä
     4. Joukkoliikennekatu- ja elävöittämiskokeilu
     5. Yhteystiedot
    3. Raitiotie
     1. Hankkeen aikataulu
     2. Suunnitelmat ja selvitykset
      1. Yleissuunnitelman tarkistukset
      2. Vaikutusten arviointiin liittyvät erillisraportit
      3. Toteutussuunnitelman liitteet
     3. Osallistuminen ja vuorovaikutus
     4. Käsittelyt luottamuselimissä
     5. Kuvapankki
     6. Usein kysyttyä
     7. Yhteystiedot
     8. Raitiotieallianssi
    4. Rantatunneli
     1. Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
     2. Yleissuunnitelma
     3. Tiesuunnitelma
     4. Asemakaavoitus
     5. Usein kysyttyä
     6. Yhteystiedot
     7. Rakentamisen aikataulu
    5. Keskustan liikenneverkko
   2. Katujen rakentaminen ja kunnossapito
    1. Katuluvat
    2. Investoinnit
    3. Katujen kunnossapito
     1. Ympärivuotinen kunnossa- ja puhtaanapito
     2. Talvikunnossapito
      1. Jalkakäytävien talvihoito pientaloalueilla
      2. Maan ja lumen vastaanotto
      3. Pysäköintirajoitukset
      4. Tekstiviesti- ja verkkopalvelu kadun talvihoitotöistä
     3. Kunnossapitoluokat ja urakka-alueet
     4. Palaute ja vikailmoitukset
      1. Kunnossapitokyselyt
    4. Yksityistiet
    5. Ulkovalaistus
   3. Joukkoliikenne
    1. Aikataulut
   4. Pysäköinti
    1. Ajoneuvojen siirrot
     1. Ilmoita hylätystä ajoneuvosta
     2. Kuulutukset
     3. Tilastot
    2. Asukas- ja yrityspysäköinti
    3. Invapysäköinti
    4. Linja-autojen pysäköinti
    5. Maksuvyöhykkeet
    6. Moottoripyörän ja mopon pysäköinti
    7. Pysäköinninvalvonnan tilastot
    8. Pysäköinninvalvonta yksityisellä alueella
    9. Pysäköintitalot
    10. Pysäköintivirhemaksu
   5. Pyöräily ja jalankulku
    1. Pyöräilykartat
    2. Pyöräilyn ja jalankulun edistäminen
    3. Suunnitelmat ja selvitykset
  4. Päivähoito ja koulutus
   1. Päivähoito
    1. Hakeminen
     1. Hakulomake ja -ohjeet
    2. Neuvonta
    3. Verkkoasiointi
    4. Lomakkeet
    5. Joustava päivähoito
     1. Päivähoitopaikkatakuu
     2. Tilapäinen päivähoito
     3. Päivähoito muusta kunnasta
     4. Isyysvapaa ja päivähoito
    6. Kotona hoitamisen tuet
    7. Kerhot ja leikkitoiminta
     1. Kerhot
     2. Leikkitoimintakeskukset
     3. Avoimet perhekerhot
     4. Palvelusetelillä tuetut kerhot
    8. Päiväkotihoito
     1. Kunnalliset päiväkodit
      1. Etelä
      2. Kaakko
      3. Kantakaupunki
      4. Koillinen
      5. Länsi
      6. Päiväkotiruokailu
     2. Ilta- ja vuorohoitopäiväkodit
     3. Vieraskieliset päiväkodit ja ryhmät
     4. Yksityiset päiväkodit
    9. Perhepäivähoito
     1. Omassa kodissaan hoitava perhepäivähoitaja
     2. Kolmiperhepäivähoito
     3. Ryhmäperhepäivähoito
      1. Kunnalliset ryhmäperhepäiväkodit
      2. Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit
     4. Perhepäivähoidon johtajat
     5. Yksityinen perhepäivähoito
    10. Yksityinen päivähoito
     1. Yksityiset päiväkodit
     2. Päiväkotihoito palvelusetelillä
      1. Palvelusetelipäiväkodit
     3. Yksityiset perhepäivähoitajat
     4. Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit
     5. Hoitajan palkkaaminen kotiin
     6. Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä
     7. Ohjaus ja valvonta
     8. Palvelun tuottajaksi ryhtyminen
      1. Hakeminen päiväkotihoidon palvelusetelituottajaksi
      2. Hakeminen avoimen varhaiskasvatustoiminnan palvelusetelituottajaksi
    11. Asiakasmaksut
     1. Hoitoaikaperusteinen palvelu
    12. Kasvun ja oppimisen tuki
     1. Tuki ja konsultaatio
     2. Kuljetukset
     3. Monikulttuurisuus
     4. Integroidut ryhmät varhaiskasvatuksessa
    13. Tietoa varhaiskasvatuksesta
     1. Usein kysyttyä
     2. Lasten hyvinvointi
     3. Varhaiskasvatussuunnitelma
     4. Arviointi ja laatu
    14. Yhteystiedot
    15. Töihin päivähoitoon
    16. Päiväkotitilojen vuokraaminen
   2. Esiopetus
    1. Ilmoittautuminen
    2. Esiopetuspaikat
     1. Esiopetuspaikat lukuvuonna 2016-2017
     2. Esiopetuspaikat lukuvuonna 2017-2018
    3. Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö
    4. Usein kysyttyä
   3. Perusopetus
    1. Kouluun ilmoittautuminen
     1. Koulun aloittaminen
    2. Perusopetuksen koulut
     1. A-H
     2. I-K
     3. L-N
     4. O-R
     5. S-V
    3. Opiskelu
     1. Opetussuunnitelmat
     2. Suomenkielinen perusopetus
      1. Vuosiluokat 1. - 2.
      2. Valinnat eri vuosiluokilla
       1. Vieraiden kielten opetus
     3. Tieto- ja viestintäteknologia opetuksessa
     4. Vieraskielinen perusopetus
      1. Hakeminen
      2. Vieraskielistä perusopetusta antavat koulut
     5. Monikieliset oppilaat
      1. Tietoa koulunkäynnistä Suomessa
      2. Valmistava opetus
      3. Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetus
      4. Nivelryhmä
      5. Oppilaan oman äidinkielen opetus
       1. Oman äidinkielen opetussuunnitelmat
      6. Yhteydenottolomake
     6. Siirtyminen 7. luokalle
     7. Painotettu opetus
     8. Yksityinen perusopetus
     9. Joustava perusopetus
     10. Oppilaan arviointi
     11. Oppilaanohjaus
     12. Kotiopiskelu
     13. Mitä 9. luokan jälkeen?
    4. Aamu- ja iltapäivätoiminta
     1. Hakeminen
     2. Toimintamaksut
     3. Yksityiset palveluntuottajat
     4. Kesäkerhot
     5. Usein kysyttyä
     6. Toiminnan taustaa
     7. Yhteystiedot
    5. Harrastava iltapäivä -toiminta
     1. Ala- ja yhtenäiskoulujen kerhotarjonta
     2. Yläkoulujen harrastustarjonta
     3. HIP-toiminnan taustaa
    6. Oppilaan tukeminen ja hyvinvointi
     1. Oppilaan tuki
     2. Oppilashuolto
      1. Koulukuraattorit ja -psykologit
       1. Yhteystiedot
     3. Turvallisuus
     4. Koulutapaturmat
    7. Kodin ja koulun yhteistyö
    8. Koulumatkat, koulukuljetus
    9. Kehittäminen
     1. Tampereen seudun Maailmankoulu-projekti
      1. Tavoitteet
      2. Materiaalipankki
    10. Yhteystiedot
    11. Yleistietoa
   4. Lukiokoulutus
    1. Yhteystiedot
    2. Hakeminen lukioon
    3. Lukio-opinnot
    4. Opiskelijahuolto
   5. Ammatillinen koulutus
   6. Korkeakoulutus
   7. Avoin opetus, kurssit
   8. Verkkoasiointi
   9. Koulutilat, koulurakentaminen
    1. Hankkeet ja uudistukset
     1. Kouluverkon kehittäminen
      1. Keskisen alueen kouluverkko
     2. Vuorestalo, Vuoreksen koulukeskus
     3. Tampereen kansainvälinen koulu
    2. Muutos- ja perusparannustyöt
    3. Kunnossapito
    4. Koulutilojen vuokraaminen
     1. Koulujen vuokrattavat luokkatilat
   10. Tieto- ja viestintäteknologia opetuksessa
   11. Koulujen työ- ja loma-ajat
   12. Opiskeluhuolto
    1. Yhteystiedot
  5. Sosiaali- ja terveyspalvelut
   1. Hätätilanteet ja päivystys
    1. Apteekit
    2. Debriefing eli jälkipuinti
    3. Sosiaalipäivystys
    4. Yleinen hätänumero 112
   2. Terveyspalvelut
    1. Terveysasemat ja aikuisneuvolat
     1. Terveysasemien yhteystiedot
      1. Hae oma terveysasemasi
      2. Atalan terveysasema
      3. Hatanpään terveysasema
      4. Hervannan terveysasema
      5. Kaukajärven terveysasema
      6. Kämmenniemen terveysasema
      7. Lielahden terveysasema
      8. Linnainmaan terveysasema
      9. Omapihlaja Hervanta
      10. Omapihlaja Kehräsaari
      11. Tammelakeskuksen terveysasema
      12. Tesoman terveysasema
      13. Tipotien terveysasema
     2. Terveysasemien ajanvaraus
      1. Ajanvaraus verkossa
     3. Terveysasemien palvelut
      1. Iltavastaanotot
      2. Pitkäaikaissairaan hoito
      3. Reseptien uusiminen
      4. Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan vastaanotto
      5. Terveysaseman ja lääkärin vaihtaminen
      6. Terveyskeskuslääkäriksi Tampereelle?
      7. Toimenpide- ja konsultaatiotoiminta
      8. Virtsatietulehdus
     4. Aikuisneuvolat
      1. Aikuisneuvoloiden yhteystiedot
     5. Työterveyslääkäri
    2. Omahoito ja terveysneuvonta
     1. Diabetes
     2. Hoitotarvikkeet
      1. Verkkoasiointi
     3. Itsehoidon neuvontapäivät ja itsehoitopisteet
     4. Rokotukset ja tartuntataudit
      1. Influenssarokotukset
     5. Ryhmäneuvonta
      1. Arkeen Voimaa -ryhmät
      2. Painonhallinta- ja elintaparyhmät
      3. Tupakasta vieroitusryhmät
      4. Valtimotautipotilaiden ryhmäohjaus
     6. Seksuaaliterveys
      1. Raskauden ehkäisy ja keskeytys
       1. Jälkiehkäisy
       2. Raskaana vai ei?
       3. Ehkäisyneuvola
        1. Ajanvaraus verkossa
      2. Aids-neuvonta ja hiv-testit
      3. Sukupuolitautien vastaanotto
       1. Ajanvaraus verkossa
      4. Lapsettomuus
       1. Lapsettomuuden syyt, tutkimukset ja hoidot
     7. Seulonnat
      1. Papa-näyte
     8. Terveystarkastukset
      1. Ajanvaraus verkossa
     9. Terveystietoa verkossa
    3. Neuvolat
    4. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
     1. Kouluterveydenhuolto
      1. Yhteystiedot ja ajanvaraus
       1. Vuosiluokat 1. - 6.
       2. Vuosiluokat 7. - 9.
       3. Erityiskoulut
       4. Ajanvaraus verkossa
      2. Terveystarkastukset
      3. Avoin vastaanotto
      4. Oppilashuolto
      5. Koulutapaturmat
      6. Lomakkeet
     2. Opiskeluterveydenhuolto
      1. Ajankohtaista
      2. Ajanvaraus ja neuvonta
       1. TAMK
       2. Tredu
        1. Hepolamminkadun toimipiste
        2. Koivistontien ja Ajokinkujan toimipisteet
        3. Santalahden toimipiste
       3. TAKK
        1. Nirva
       4. Lukiot
       5. Muut koulut
        1. Poliisiammattikorkeakoulu
       6. Tullinkulman tiimi 1
       7. Tullinkulman tiimi 2
       8. Tullinkulman tiimi 3
       9. Tekstiviestitoiminto opiskeluterveydenhuollossa
       10. Ajanvaraus verkossa
      3. Yhteystiedot
      4. Sairaanhoito
       1. Reseptien uusiminen
       2. Tapaturmat
      5. Terveydenhoito
       1. Terveystarkastus
       2. Ammatinvalinta ja terveys
       3. Todistukset
       4. Rokotukset
        1. Perusrokotukset
       5. Tuberkuloosi
       6. Oppilaitosten terveydelliset olot
       7. Opiskelijahuoltotyö
       8. Terveysneuvonta
        1. Tupakoinnin lopettaminen
       9. Muistilista ulkomaille
       10. Terveydenhuollon opiskelijoille
        1. Veritapaturma-toimintaohje opiskelijalle
        2. Verelle altistuneen tutkimukset ja toimenpiteet
       11. Elintarvikealan opiskelijoille
      6. Hammashoito
      7. Päihteet
      8. Mielenterveys
      9. Seksuaaliterveys
       1. Seksuaalisuus
       2. Parisuhde
       3. Ehkäisy
       4. Sukupuolitaudit
       5. Papa-koe
       6. Raskaudenkeskeytys
      10. Usein kysyttyä
       1. Käsi-ihottuman hoito
       2. Nuuska
       3. Päänsärky
       4. Uni ja opiskelija
       5. Hiivatulehduksen hoito
       6. Liikuntavammojen ensiapu
       7. Astma
       8. Tupakointi ja siitä luopuminen
       9. Flunssan hoito
       10. Laktoosi-intoleranssi
       11. Osteoporoosi eli luukato
       12. Siitepölyallergia
       13. Virtsatietulehduksen hoito
      11. Lomakkeet
      12. Uuden opiskelijan muistilista
      13. Asiakasmaksut
      14. Palaute
    5. Kuntoutus ja terapia
     1. Apuvälineet
     2. Fysioterapia
      1. Aikuisten fysioterapia
      2. Neuvolaikäisten fysioterapia
      3. Kouluikäisten fysioterapia
       1. Ajanvaraus verkossa
     3. Toimintaterapia
     4. Puheterapia
      1. Lasten puheterapeutit
      2. Esi- ja perusopetusikäisten puheterapeutit
      3. Aikuisten puheterapeutit
      4. Kaksikielisyys-esitteet
      5. Mitä puheterapia on? Mitä puheterapeutti hoitaa?
      6. Tukiviittomat, pelit ja kuvakommunikaatio
      7. Äänenhuolto
     5. Ravitsemusterapia
     6. Lääkinnällinen kuntoutus
     7. Kuntoutus sairaaloissa
     8. Rintamaveteraanien kuntoutus
      1. Ohjeita rintamaveteraanien kuntoutusta hakevalle
    6. Suun terveydenhuolto
     1. Ajanvaraus
     2. Suun terveydenhuollon verkkoasiointi
     3. Hammashoitolat
     4. Palvelut eri-ikäisille
     5. Esitteet ja lomakkeet
     6. Näin hoidat suusi terveyttä
     7. Yksityiset hammashoitopalvelut
     8. Kiireellisen ensiavun kriteerit
    7. Kuvantaminen (röntgen)
    8. Laboratoriot
    9. Sairaalat ja poliklinikat
     1. Hatanpään sairaala
      1. Osastot
       1. Osasto A2
       2. Osasto B3
       3. Psykogeriatriset osastot U1, U2 ja K03
       4. Osasto A4
       5. Hoitotyön periaatteet
       6. Osasto B4
       7. Osasto B5
       8. Infektio-osasto B1
       9. Osasto A3
       10. Osasto A5
       11. Osastot V1 ja V2
       12. Osasto U3
       13. Osasto V3
      2. Leikkaustoiminta
       1. Leiko 24 -yksikkö
        1. Tietoa toimenpiteeseen tulevalle potilaalle
        2. Lapsipotilaana
         1. Toimenpidepäivän kulku
         2. Toimenpidepäivä kuvina
      3. Poliklinikat
       1. Geriatrian poliklinikka
       2. Gynekologian poliklinikka
       3. Kirurgian poliklinikka
       4. Neurologian poliklinikka
       5. Nivelrikkopoliklinikka
       6. Ortopedian poliklinikka
       7. Reumasairauksien poliklinikka
       8. Sisätautien poliklinikka
       9. Vatsakeskus
        1. Tietoa vatsakeskuksen potilaalle
      4. Kotisairaala
      5. Kuntoutus
      6. Potilasopas
       1. Potilasturvallisuus
      7. Sosiaalityö sairaalassa
      8. Ajanvaraus verkossa
      9. Lähde-tietopiste
     2. Erikoisvastaanotot
      1. Diabetesvastaanotto
       1. Silmänpohjakuvaukset
      2. Korva- ja silmälääkärit ja kuulolaitehuolto
      3. Lasten ja nuorten poliklinikka
      4. Äitiysultra
       1. Tietoa sikiöseulonnoista
     3. Kotiutustiimi
     4. Saattohoito
     5. Erikoissairaanhoidon palveluseteli
    10. Terveyspalvelut oman kunnan ulkopuolella
   3. Mielenterveys- ja päihdepalvelut
    1. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen asiakasohjaus Loisto
    2. Mielenterveyspalvelut
     1. Hoitoon hakeutuminen
     2. Lapset ja lapsiperheet
      1. Neuvolapsykologit
     3. Nuoret
      1. Nuorisoneuvolan psykologi
      2. Psykiatrinen sairaanhoitaja yläkoulussa
      3. Nuorisopsykiatrian poliklinikka
     4. Aikuiset
      1. Terveysasemien psykologit ja psykiatriset sairaanhoitajat
      2. Aikuisten neuropsykologinen työ
      3. Psykiatria- ja päihdekeskus
      4. Sarviksen psykiatria
      5. Tipotien psykiatria
      6. Psykiatrinen intensiiviyksikkö
      7. Päiväsairaalat
       1. Päiväsairaala 1
       2. Päiväsairaala 2
       3. Päiväsairaala 3
      8. Liikkuva psykiatrinen työryhmä
      9. Psykiatriset sairaalat
     5. Ikäihmiset
     6. Maahanmuuttajat
      1. Tietoa mielenterveyden häiriöistä eri kielillä
     7. Psykoterapia
      1. Palvelusetelintuottajaksi hakeminen
     8. Asumispalvelut
     9. Järjestöjen palvelut
     10. Mielenterveyskahvila
    3. Päihdepalvelut
     1. Matalan kynnyksen paikat
      1. Päihtyneiden päivätoimintakeskus Huoltsu
      2. Vertaistuki
     2. Hoitoon hakeutuminen
     3. Katkaisuhoito
      1. Konsti - kotiin suunnattu tuki päihde- ja mielenterveysongelmaisille
     4. Päihdekuntoutus
      1. Laitoskuntoutus
       1. Palhoniemen huoltokoti
        1. Talojen esittely
        2. Hoitopalvelut
      2. Korvaushoito
     5. Asumispalvelut
      1. Tampereen asumispäivystys ja tukiasumisen yksikkö
     6. Ehkäisevä päihdetyö
      1. Viinavisa
     7. Alkoholi ja terveys
    4. Aineistot
   4. Sosiaalinen tuki ja toimeentulo
    1. Aikuissosiaalityö
     1. Avaimia arkeen -ryhmät
    2. Asumispalvelut
    3. Lähisuhde- ja perheväkivalta
     1. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyverkosto
     2. Väkivaltatyön pilotti
    4. Maahanmuuttajien palvelut
     1. Maahanmuuttajainfo
     2. Maahanmuuttajien sosiaalipalvelut
     3. Maahanmuuttajien terveyspalvelut
      1. Tietoa lasten ja nuorten terveyspalveluista eri kielillä
     4. Alaikäisten perheryhmäkoti
     5. Tampereen vastaanottokeskus
     6. Tulkki- ja käännöspalvelut
      1. Tulkkaukset
       1. Tulkkauskielet
       2. Tulkin tilaus
       3. Asioimistulkin ammattisäännöstö
      2. Käännökset
      3. Asiakaskoulutus
      4. Palveluiden hinnat
      5. Lainsäädäntö
     7. Asumisen opas maahanmuuttajalle
      1. Asumisen sanasto
      2. Asunnon hakeminen ja muuttaminen
      3. Asunnon käyttö ja kunnossapito
      4. Asumisen säännöt ja naapurisuhteet
    5. Omaishoidon tuki
     1. Tuen hakeminen
     2. Lisätietoa tuesta
     3. Aikuisten tuen palkkioluokat
     4. Lasten ja nuorten tuen palkkioluokat
     5. Omaishoidon palvelusetelit
    6. Rikos- ja riita-asioiden sovittelu
    7. Sosiaalinen luotto
     1. Usein kysyttyä
    8. Talous- ja velkaneuvonta
     1. Talous tasapainoon
     2. Perinnän eteneminen ja luottotietojen menetys
     3. Velkojen järjestelykeinot
     4. Yrittäjän maksuvaikeudet
     5. Conseils en matière de finances et de dettes
     6. Ekonomi- och skuldrådgivning
    9. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki
     1. Toimeentulotuen verkkoasiointi
     2. Aktiivipassi
   5. Lapsiperheiden palvelut
    1. Äitiys- ja lastenneuvolat
     1. Äitiysneuvoloiden yhteystiedot
     2. Lastenneuvoloiden yhteystiedot
     3. Ajanvaraus verkossa
     4. Perheenlisäystä odottavan ABC
      1. Perhevalmennuksen tietopaketti
     5. Lisätietoa pienen lapsen vanhemmille
     6. Esitteet ja lomakkeet
     7. Hyvinvointineuvola
     8. Vanhemmus- ja parisuhdetapaamiset
    2. Adoptio
    3. Perheneuvola
    4. Ero lapsiperheessä
     1. Ennen eropäätöstä
     2. Kun eroon on päädytty
     3. Miten lasten käy?
    5. Perheiden talo
    6. Lasten terapiapalvelut
     1. Neuropsykiatriset erityisvaikeudet
      1. Tunnistaminen
      2. Arjen selviytymiskeinot
      3. Palvelut
      4. Nepsy-oppaat ja -kuvat
      5. Linkit ja kirjallisuusvinkit
    7. Lapsiperheiden sosiaalityö
     1. Tuen tarpeen arviointi
     2. Tuki perheelle
      1. Tukihenkilötoiminta
     3. Yhteystiedot
      1. Palvelualueet
    8. Kotipalvelu ja perhetyö
     1. Kotipalvelu
      1. Palvelualueet
      2. Kotipalvelua palvelusetelillä
       1. Palvelusetelituottajaksi hakeminen
     2. Perhetyö
      1. Perhepiste Nopea
    9. Perheoikeudelliset palvelut
     1. Isyyden selvittäminen ja vahvistaminen
     2. Lapsen huolto, asuminen ja tapaamiset
      1. Olosuhdeselvitys tuomioistuimelle
     3. Lapsen elatus
     4. Valvotut tapaamiset
     5. Yhteystiedot
    10. Lastensuojelu
     1. Lastensuojeluilmoitus
      1. Ilmoitusvelvolliset
     2. Avohuollon palvelut
      1. Lastensuojelun sosiaalityön yhteystiedot
       1. Palvelualueet
     3. Sijaishuollon palvelut
      1. Kiireellinen sijoitus
      2. Huostaanotto
       1. Sijais- ja jälkihuollon sosiaaliasema
      3. Perhetukikeskukset
       1. Päiväperho
       2. Kissanmaan perhetukikeskus
       3. Kuusikon perhetukikeskus
       4. Leinolan perhetukikeskus
      4. Perhehoito
      5. Perhekodit ja ulkopuoliset lastensuojelulaitokset
      6. Voikukkia-vertaistukiryhmä
     4. Jälkihuollon palvelut
     5. Sijaisperheeksi? Tukiperheeksi?
      1. Sijaisperheet
       1. Perhehoidon muodot
       2. Sijaisperheeksi hakeutuminen
       3. Valmennus
       4. Sijaisperheiden tuki
      2. Tukiperheet
       1. Tukiperheeksi hakeutuminen
      3. Perhehoito Luotsi
       1. Yhteystiedot
       2. Materiaalipankki
       3. Hankinta- ja sopimusasiat
       4. Ostopalvelut
     6. Mistä lastensuojelussa on kyse?
   6. Nuorten palvelut
    1. Nuorisoneuvola
     1. Ajanvaraus verkossa
    2. Nuorten talo
     1. Palvelut
    3. Etsivä työ
    4. Ohjaamo Tampere
   7. Ikäihmisten palvelut
    1. Kotitori-palvelupiste
    2. Kotona asuvalle
     1. Kotihoito
      1. Kotihoidon palvelujen hakeminen
      2. Kaupungin kotihoidon asiakkaana
      3. Kotihoidon maksujen arviolaskuri
      4. Kotihoidon tukipalvelut
       1. Kotiateriapalvelut
       2. Siivouspalvelu
       3. Turvapalvelut
       4. Kauppapalvelu
       5. Saunapalvelut
      5. Palvelutalon kotihoito
     2. Palveluja kotona asuvalle
      1. Gerontologinen avososiaalityö
      2. Kotihoidon lääkäritoiminta idän ja etelän alueella
      3. Kotikuntoutus
     3. Päiväkeskukset
      1. Kaupungin päiväkeskukset
      2. Muut päiväkeskukset
     4. Perhehoito
     5. Lyhytaikainen asumispalvelu
      1. Lyhytaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteli
      2. Kuntouttava päivätoiminta ja lyhytaikainen jakso
     6. Asunnon korjausavustus
     7. Senioritalot
    3. Virkistystoiminta
     1. Palvelukeskukset
      1. Kaupungin omat palvelukeskukset
       1. Lielahden palvelukeskus
       2. Nekalan palvelukeskus
       3. Pappilanpuiston palvelukeskus
       4. Pispan palvelukeskus
       5. Pohjolan palvelukeskus
      2. Sopimussuhteiset palvelukeskukset
      3. Palvelukeskuskortti
     2. Korttelikerho
     3. Elonpolkuja-verkosto
      1. Tapahtumakalenteri
      2. Jäsenyhteisöt
      3. Linkit
     4. Järjestötoiminta
    4. Palveluliikenne ja kuljetustuet
     1. Palveluliikenne
     2. Kuljetustuki huonokuntoisille ikääntyneille
     3. Vaikeavammaisten kuljetustuki
    5. Asumispalvelut ja laitoshoito
     1. Palveluasuminen
      1. Ostopalveluyksiköt
      2. Palveluasumisen palveluseteli
     2. Tehostettu palveluasuminen
      1. Kaupungin tuottama
       1. Jukola-Impivaara
       2. Palvelukoti Pohjola
       3. Pispa
      2. Ostopalveluyksiköt
      3. Tehostetun palveluasumisen palveluseteli
     3. Koukkuniemen vanhainkoti
      1. Hoitoon hakeutuminen ja asiakasmaksut
      2. Pitkäaikaishoito ja palvelut
      3. Osastojen suorat puhelinnumerot
    6. Terveys ja sairaalapalvelut
     1. Sairaalahoito
      1. Rauhaniemen sairaala
       1. Potilasopas
       2. Osastot
       3. Kuntoutus
       4. Sosiaalityö
     2. Kuntoutus
      1. Apuvälineet
      2. Yksilöllisen fysioterapian palveluseteli
     3. Muistisairaudet
      1. Asumispalvelut ja laitoshoito
     4. Kaatumis- ja osteoporoosivastaanotto Kaaos
     5. Virtsankarkailu
    7. Taloudelliset etuudet
     1. Edunvalvonta
     2. Kela
     3. Verotus
    8. Veteraanit
    9. Palvelusetelit
     1. Palvelusetelilaskurit
      1. Palveluasumisen palvelusetelin arviolaskuri
     2. Tietoa palveluntuottajille: hakemuslomakkeet ja ohjeet
    10. Vanhusneuvosto
     1. Jäsenet 2015 - 2016
     2. Toiminta
      1. Vuosi 2017
      2. Vuosi 2016
      3. Vuosi 2015
      4. Toimintasäännöt
     3. Eläkeläisvaltuusto
     4. Tavoitteet
     5. Yleistä vanhusneuvostoista
     6. Tee ehdotus
    11. Ikäihmisten palvelujen hallinto
    12. Päättäjät jalkautuvat vanhustyön arkeen
     1. #trejalkautuu Twitterissä
    13. Vanhustenviikko
     1. #trevanhukset Twitterissä
   8. Vammaisten palvelut
    1. Liikkuminen
     1. Yksityisautoilu
    2. Asuminen
     1. Asunnon muutostyöt
     2. Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
     3. Palveluasuminen
    3. Tuki päivittäisiin toimintoihin
     1. Apuvälineet
     2. Avustajapalvelut
      1. Henkilökohtainen apu
      2. Vaikeavammaisen lyhytaikainen avustajapalvelu
     3. Sopeutumisvalmennus
     4. Ravinto- ja vaatekustannukset
    4. Kehitysvammaisten palvelut
     1. Asuminen
      1. Tilapäishoito
     2. Työ- ja päivätoiminta
      1. Wärjäämö
     3. Perhehoito
    5. Viittomakielisten palvelut
     1. Viittomakieliset videot
    6. Palvelujen hakeminen
     1. Kirjallinen hakeminen
     2. Vammaispalvelujen verkkoasiointi
      1. Tietoa verkkoasioinnista selkosuomeksi
       1. Ohjeita Omapalvelun käyttöön
       2. Vammaispalveluhakemuksen liitteet
       3. Kuljetuspalveluhakemuksen liitteet
       4. Autoavustushakemuksen liitteet
      2. Viittomakieliset videot Omapalvelusta
     3. Vammaispalvelutoimisto
   9. Asiakasmaksut
    1. Maksukatto
    2. Kotihoidon maksut
    3. Lääkärintodistukset
    4. Palveluasumisen ja päiväkeskusten maksut
    5. Sairaala- ja laitospalvelujen maksut
    6. Sotaveteraanien maksuttomat palvelut
    7. Suun terveydenhuollon asiakasmaksut
    8. Terveysasemien asiakasmaksut
   10. Asiakkaan ja potilaan oikeudet
    1. Potilasasiamies
    2. Sosiaaliasiamies
    3. Muistutus-, tarkastuspyyntö- ja muut lomakkeet
    4. Vanhusasiamies
    5. Valvontakoordinaattorit
    6. Hoitotakuu
     1. Hoitotakuun toteutuminen
    7. Odotusajat sosiaalipalveluihin
   11. Neuvonta
    1. Sosiaalipalvelujen neuvonta
    2. Terveyspalvelujen neuvonta
   12. Yhteystiedot
    1. Sarviksen sosiaaliasema
    2. Tipotien sosiaali- ja terveysasema
     1. Palvelut yksiköittäin
     2. Palvelut kerroksittain
   13. Verkkoasiointi
    1. Terveyspalvelujen ajanvaraus
     1. Viittomakielinen video ajan varaamisesta verkossa
    2. Terveyspalvelujen lomakkeet
    3. Terveyspalvelujen viestipalvelut
    4. Omakanta: Potilastiedon arkisto
    5. Omakanta: Sähköinen resepti
    6. Sosiaalipalvelut
     1. Päätösten sähköinen tiedoksianto
    7. Muut asiointipalvelut
    8. Usein kysytyt kysymykset
    9. Toisen puolesta asiointi
   14. Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuodenvaihteen aukiolot
   15. Oriveden sosiaali- ja terveyspalvelut
    1. Terveyspalvelut
    2. Lasten ja nuorten terveyspalvelut
    3. Sosiaalipalvelut
    4. Ikäihmisten palvelut
    5. Odotusajat sosiaalipalveluihin
   16. Valinnanvapauskokeilu
    1. Valitse terveysasema
    2. Palveluntuottajaksi hakeminen
    3. Aineistot
  6. Työ ja yrittäminen
   1. Yrittäminen
    1. Yritystontit
   2. Työllisyyspalvelut
    1. Palvelut työnhakijalle
     1. Nuorten koulutus- ja uraohjaus
     2. Yrittäjyyteen valmennus ja osuuskuntaneuvonta
    2. Palvelut työnantajalle
     1. Taloudellinen tuki työnantajalle
    3. Yhteystiedot
  7. Tampereen kaupunki
   1. Ajankohtaista
    1. Tiedotteet
    2. Artikkelit
    3. Tapahtumat
     1. Muut tapahtumakalenterit
     2. Suomi 100 Tampere -juhlavuosi
   2. Organisaatio
    1. Pormestari Anna-Kaisa Ikonen
     1. Pormestarin johtoryhmä
     2. Pormestarin esikunta
    2. Apulaispormestarit
     1. Mikko Aaltonen
     2. Anna-Kaisa Heinämäki
     3. Leena Kostiainen
     4. Pekka Salmi
    3. Konsernihallinto
     1. Konserniohjausyksiköt
     2. Sisäinen tarkastus
     3. Lapsiasiamies
     4. Maahanmuuttajatyö
      1. Maahanmuuttajatyön yhdyshenkilöitä
     5. Vammais- ja esteettömyysasiamies
    4. Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
     1. Ammatillinen koulutus
     2. Lukiokoulutus
     3. Työllisyydenhoidon palveluyksikkö
      1. Tekijä - työelämäpalvelut
     4. Yritys- ja yhteiskuntasuhteet
      1. Kansainväliset asiat
     5. Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka
      1. Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot
      2. Kiinteistötoimi
      3. Tilaomaisuuden hallinta
     6. Kehitysohjelmat
    5. Hyvinvoinnin palvelualue
     1. Avo- ja asumispalvelut
      1. Asiakastyytyväisyys
       1. Vuosittainen asiakaskysely
      2. Projektit
     2. Sairaala- ja kuntoutuspalvelut
      1. Asiakaspalaute
     3. Kasvatus- ja opetuspalvelut
     4. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
      1. Kirjasto ja kansalaisopistoyksikkö
      2. Kulttuuri- ja taideyksikkö
       1. Museopalvelut
       2. Projektit
      3. Liikunta- ja nuorisoyksikkö
      4. Sara Hildénin taidemuseo
    6. Kaupunkiympäristön palvelualue
    7. Konsernipalveluyksikkö Koppari
    8. Liikelaitokset ja yhtiöt
    9. Tarkastustoimi
     1. Tarkastuslautakunta
     2. Henkilökunta
     3. Tilintarkastaja
   3. Päätöksenteko
    1. Kaupunginvaltuusto
     1. Puheenjohtajisto ja vaaliliitot
     2. Valtuustoaloitteet
     3. Valtuuston kokousten radiolähetykset
      1. Kaupunginvaltuusto 20.1.2014
      2. Kaupunginvaltuusto 17.2.2014
      3. Kaupunginvaltuusto 17.3.2014
      4. Kaupunginvaltuusto 12.5.2014
      5. Kaupunginvaltuusto 16.6.2014
      6. Kaupunginvaltuusto 18.8.2014
      7. Kaupunginvaltuusto 15.9.2014
      8. Kaupunginvaltuusto 20.10.2014
      9. Kaupunginvaltuusto 10.11.2014
      10. Kaupunginvaltuusto 17.11.2014
      11. Kaupunginvaltuusto 15.12.2014
      12. Kaupunginvaltuusto 19.1.2015
      13. Kaupunginvaltuusto 16.2.2015
      14. Kaupunginvaltuusto 16.3.2015
      15. Kaupunginvaltuusto 13.4.2015
      16. Kaupunginvaltuusto 11.5.2015
      17. Kaupunginvaltuusto 25.5.2015
      18. Kaupunginvaltuusto 15.6.2015
      19. Kaupunginvaltuusto 17.8.2015
     4. Valtuuston kokousten videolähetykset
      1. Suora lähetys
     5. Valtuustoryhmät
    2. Kaupunginhallitus
     1. Henkilöstöjaosto
     2. Liiketoimintajaosto
     3. Tarkastustoimikunta
    3. Lauta- ja johtokunnat
    4. Luottamushenkilöt
    5. Toimikunnat, neuvottelukunnat ja säätiöt
     1. Elinkeinorahaston toimikunta
     2. Kadunnimitoimikunta
     3. Kaupunkikuvatoimikunta
     4. Kiinteistötoimitusten uskotut miehet
     5. Lahjoitus- ja tukirahaston toimikunta
     6. Luovan kirjallisen työn palkitsemistoimikunta
     7. Maahanmuuttajaneuvosto
     8. Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta
     9. Tampereen seudun ammattiopiston ammatilliset neuvottelukunnat
     10. Tampereen seudun ammattiopiston näyttötoimikunta
     11. Tampereen seudun ammattiopiston opiskelija-asioiden neuvottelukunta
     12. Teknisen luovuuden palkitsemistoimikunta
     13. Tiederahaston toimikunta
     14. Vammaisneuvosto
     15. Vanhusneuvosto
    6. Säännöt ja toimivallan siirtopäätökset
     1. Johtosäännöt
      1. Tulevat johtosäännöt
     2. Toimintasäännöt
     3. Toimivallan siirtopäätökset
      1. Kaupunginhallitus
     4. Muut
    7. Osallistu ja vaikuta
     1. Vaikuttamiskanavat
      1. Alueellinen osallistuminen
       1. Etelä-Alvari
        1. Muistiot 2014
        2. Muistiot 2013
       2. Kaakkois-Alvari
        1. Muistiot 2015
        2. Muistiot 2014
        3. Muistiot 2013
       3. Koillisen alueverkosto
        1. Muistiot 2015
        2. Muistiot 2014
        3. Muistiot 2013
       4. Länsi-Alvari
        1. Muistiot 2015
        2. Muistiot 2014
        3. Muistiot 2013
      2. Asukasillat
      3. Neuvostot
      4. Tampereen seuraparlamentti
      5. Järjestöedustamo
     2. Kuntalaisaloite
     3. Kansanäänestysaloite
     4. Muita osallistumissivuja
     5. Vaalit
     6. Palautteet ja kysymykset
     7. Materiaalipankki
     8. Demokratian kehittäminen
     9. Äänestä kuntavaaleissa 2017
   4. Talous ja strategia
    1. Strategia
     1. Strategian toteuttaminen ja seuranta
      1. Tampereen pulssi
     2. Ohjelmat
      1. Yhdenvertaisuusohjelma
    2. Talousarvio
     1. Talousarvio 2016
     2. Talousarvio 2015
     3. Talousarvio 2014
    3. Tilinpäätös
    4. Toiminnan ja talouden seuranta
    5. Toimintamalli
    6. Tampereen palvelumalli
     1. Etelän alue
     2. Kaakkoinen alue
      1. Lasten ja nuorten palvelut
     3. Keskustan alue
      1. Lasten ja nuorten palvelut
     4. Koillinen alue
      1. Lasten ja nuorten palvelut
     5. Lännen alue
      1. Lasten ja nuorten palvelut
     6. Aineistot
     7. Aluetoimijaverkosto
     8. Taustaa palvelumallityölle
    7. Sote- ja maakuntauudistus Tampereella
     1. Sote- ja maakuntauudistus Pirkanmaalla
      1. Osallistujat
   5. Tietoa Tampereesta
    1. Arkistot
     1. Asiakaspalvelu
     2. Toiminta
     3. Yksityisarkistot
    2. Avoin data
     1. Avoin data -lisenssi
     2. Vastaukset datatoiveisiin
     3. Sovellukset
     4. Tilaa uutiskirje
    3. Digitaalisten palvelujen kehittäminen
     1. Kipinä
      1. Haasteet
    4. Historia
     1. Tampereen perustuskirja
      1. Kuvia perustuskirjasta
      2. Perustuskirjan teksti
    5. Kartat
    6. Kuvat
     1. Kuvagalleriat
      1. Tampereen päivä 2015
      2. Itsenäisyyspäivän juhla 6.12.2013
      3. Tampereen päivä 2013
      4. Tampereen Valoviikot 2012
      5. Tampereen päivä 2016
     2. Panoraamat
      1. Raatihuone
       1. Kevytversiot
      2. QuickTime-ohjeet
     3. Nettikamerat
    7. Palkinnot
     1. Tampereen kaupungin kirjallisuuspalkinto
     2. Teknisen luovuuden palkinto
     3. Vuoden aikuinen -palkinto
     4. Vuoden kulttuuriteko -palkinto
     5. Vuoden vapaaehtoistoimija -palkinto
    8. Reilun kaupan kaupunki
     1. Reilu kauppa
     2. Reilun kaupan kaupungin kriteerit
    9. Seutuyhteistyö
     1. Orivesi - Tampere -yhteistoiminta
     2. Seutuselvitys
      1. Kuntakohtaiset tutkimusaineistot
    10. Tietonäköala
    11. Tutkimukset ja julkaisut
     1. Tutkimukset
     2. Julkaisut
   6. Projektit
    1. Keskustahanke
     1. Tampereen keskustan kehittämisohjelma
     2. Amurin täydennysrakentaminen
     3. Asemakeskus
      1. Suunnittelukilpailu
     4. Eteläpuiston suunnittelu
     5. EU-GUGLE
     6. Keskustori
     7. Valoviikot uudistuvat
     8. Ranta-Tampella
     9. Särkänniemen alue
     10. Tammelan täydennysrakentaminen
     11. Tampereen Kansi ja Areena
     12. Tullin alue
     13. Korttelisuunnitelmat
    2. MoveUs
    3. HANKI - Innovatiivisten hankintojen johtaminen
    4. Liikkuva koulu Tampere
    5. Oma Tesoma
     1. Osallistuva budjetointi
     2. Tutkimus- ja oppimateriaaliprojektit
     3. Yhteisötelevisio
     4. Yhteisöllinen metsäpuutarha
     5. Materiaalipankki
    6. Aktiivinen kansalainen – kaiken ikäisenä
    7. Nuorisotakuu
     1. Ohjaamo Tampere -projekti
    8. Sähköisen liikenteen ratkaisut
    9. Koukkuniemi 2020
    10. Vieraskielisen opetuksen verkostoprojekti FIS-STEPS
    11. Liikkuva Tampere -projekti
    12. Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP)
    13. TampereSenior
     1. Ikäihmisten palvelujen uudistaminen
    14. 6Aika
     1. 6Aika - avoimet innovaatioalustat
     2. 6Aika - avoin osallisuus ja asiakkuus
     3. 6Aika - Näyttämöt ja kasvunpajat
     4. Avoin data ja rajapinnat
     5. Game Time
     6. LIIRA - Liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat
     7. Massadatasta liiketoimintaa
     8. TUTTU-6Aika
    15. Kumppanuus 2020
    16. Smart Tampere
    17. ODA: Omat digiajan hyvinvointipalvelut
   7. Yhteystiedot ja asiointi
    1. Verkkoasiointi
     1. Virallinen sähköinen asiointi
     2. Tietosuoja
    2. Alueelliset palvelut
     1. Koilliskeskus
     2. Lielahtikeskus
     3. Keinupuiston lähitori
     4. Kuuselan lähitori
     5. Peurankallion lähitori
     6. Tammelan lähitori
    3. Asiointi- ja neuvontapisteet
     1. Kassapalvelut
     2. Katutilavalvonta
     3. Kuluttajaneuvonta
     4. Palvelupiste Frenckell
    4. Kirjaamot
    5. Avustukset ja apurahat
     1. Apurahat ja stipendit
      1. Ammattitaiteilijoiden stipendit
      2. Lahjoitus- ja tukirahasto
      3. Tiederahasto
     2. Toiminta-avustukset
      1. Aiemmat toiminta-avustuspäätökset
      2. Avustusten maksaminen
     3. Muut avustukset
     4. Yleisiä ohjeita avustustoiminnasta
     5. Avustustoiminnan uudistaminen
    6. Luvat
    7. Laskutus ja maksaminen
     1. Laskujen tietosisältö
     2. Verkko-ostolasku kaupungille
     3. Lasku kaupungilta
    8. Viestintä
     1. Päätoimiset tiedottajat
     2. Tiedotusvastaavat
     3. Internet
      1. RSS-syötteet ja rajapinnat
      2. Mobiilipalvelut
      3. Videoneuvottelut
      4. Sosiaalinen media
     4. Lehdet
      1. Tampere-lehti
       1. Tampere-lehdet 2012 - 2015
       2. Tampere-lehdet 2002 - 2011
      2. Vilkku
       1. Vilkut 2014 - 2016
       2. Vilkut 2006 - 2013
     5. Markkinointiviestintä
     6. Materiaalipankki
     7. Intranet (Loora)
    9. Usein kysytyt kysymykset
     1. Asuminen ja rakentaminen
     2. Koulutus ja opiskelu
     3. Hallinto ja talous
     4. Kaavoitus ja ympäristö
     5. Kulttuuri ja museot
     6. Liikenne ja kadut
     7. Liikunta ja vapaa-aika
     8. Perhe- ja sosiaalipalvelut
     9. Terveyspalvelut
     10. Muut
  8. Ikäihmiset
  9. Maahanmuuttajat
  10. Lapset ja lapsiperheet
  11. Palaute
  12. Nuoret
  13. Yrittäjät
  14. Matkailijat
  15. Työttömät työnhakijat
  16. Onnettomuuden sattuessa