Hakeminen

Uudet asiakkaat

Toimeentulotukea aiemmin saaneet asiakkaat

Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus toimeentulotuessa

 

Ennen toimeentulotuen myöntämistä selvitetään aina henkilön tai perheen mahdollisuudet saada toimeentulonsa turvatuksi muista tulonlähteistä. Hakijan kannattaakin ennen toimeentulotuen hakemista varmistaa, että kaikki ensisijaiset etuudet on haettuina tai hakemukset vireillä. Ensisijaisia etuuksia ovat esimerkiksi asumistuki, opintoetuudet, työttömyysetuudet, perhe-etuudet ja sairauspäivärahat.

Laskurin avulla voit arvioida mahdollisuutesi saada toimeentulotukea:

» Toimeentulotukilaskuri
www.tampere.fi/ekstrat/sote/toimeentulotuki

Uudet asiakkaat

Ensimmäistä kertaa toimeentulotukea hakevat asiakkaat otetaan vastaan pääsääntöisesti ajanvarauksella, mutta toimeentulotukea voi hakea myös kirjallisesti tai sähköisesti. Kirjallisen hakemuksen voi joko postittaa tai toimittaa Sarviksen postilaatikkoon. Ohjeet sähköisen hakemuksen jättämiseen:

» Toimeentulotuen hakeminen sähköisesti

Valokuva: Sarviksen sosiaaliasema

Asiakkaita palvellaan Sarviksen sosiaaliasemalla:

faksi 03 5657 9470
Hatanpäänkatu 3 F (postiosoite)
33900 Tampere
avoinna ma - pe klo 9 - 14

Uusien toimeentulotukiasiakkaiden ajanvaraus ja asiointiin liittyvä neuvonta: puhelimitse 03 5657 4900, ma - pe klo 12 - 14

Huomioithan, että ajanvarausnumero on uusien toimeentulotukiasiakkaiden ajanvarausta ja toimeentulotuen hakemista varten. Kyseisestä numerosta annetaan yleistä ohjausta ja neuvontaa. Tästä numerosta ei voida ottaa kantaa varsinaisiin toimeentulotukipäätöksiin.

Jos toimeentulotukiasiakkuus on jo olemassa, pyydetään asiakkaita ottamaan yhteyttä siihen yksikköön, jossa toimeentulotuki on käsitelty. Yhteystiedot löytyvät toimeentulotukipäätöksestä. Jo aiemmin Tampereella toimeentulotukea hakeneita asiakkaita palvelee Toimeentulotuen yksikön puhelinpalvelu: 03 5657 0005 ma - pe klo 12 - 14.

Ajanvarauksen peruutus: sarvis(at)tampere.fi
Osoite on tarkoitettu vain ajanvarauksen peruutuksiin, ei ajanvarauksiin, joten posteihin ei vastata. Tämä on suojaamaton sähköpostiyhteys ja siksi on mahdollista, että ulkopuoliset pystyvät samaan viestin haltuunsa. Hyvinvointipalvelut ei vastaa sähköpostin väärinkäytöksistä, vaan viestin lähettäminen on lähettäjän vastuulla.

Sivun alkuun

Toimeentulotukea aiemmin saaneet asiakkaat

Muiden kuin uusien asiakkaiden toimeentulotukihakemukset käsitellään kirjallisten tai sähköisten hakemusten perusteella Toimeentulotuen yksikössä. Siellä ei ole mahdollista asioida paikan päällä.

Hakemukset tulee postittaa osoitteeseen:
Tampereen kaupunki
Toimeentulotuen palvelut/Toimeentulotuen yksikkö
Hatanpäänkatu 3 F
33900 Tampere

Hakemuksen voi myös toimittaa Sarviksen postilaatikkoon.

Ohjeet sähköisen hakemuksen jättämiseen:

» Toimeentulotuen hakeminen sähköisesti

Puhelinneuvonta: 03 5657 0005, ma - pe klo 12 - 14
Toimeentulotuen yksikön puhelinpalvelusta saa toimeentulotuen hakemuksiin ja päätöksiin liittyvää ohjausta ja neuvontaa.

Toimeentulotukihakemuksen lakisääteinen käsittelyaika on seitsemän arkipäivää, joten puhelinpalvelun ruuhkautumisen vuoksi tiedusteluita päätöksen valmistumisesta ei suositella tehtävän ennen tämän ajan täyttymistä. Puhelinpalvelussa saattaa olla ruuhkaa heti klo 12 jälkeen, joten on suositeltavaa soittaa myöhemmin.

Toimeentulotuen yksikön esite (pdf, 18 kt)

Aktiivipassi

Aktiivipassin saa 18 vuotta täyttänyt henkilö, jolle on maksettu toimeentulotukea yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan (12 kuukautta). Sillä voi kulkea kaupungin joukkoliikenteen busseilla (vyöhyke 1) ja maksaa käynnit kaupungin uimahalleissa ja kuntosaleilla. Lisäksi kortilla pääsee ilmaiseksi kaupungin taidemuseoihin.

» Aktiivipassi

Toimeentulotukihakemusten postilaatikko

Sekä uudet toimeentulotukihakemukset että jatkohakemukset voi tuoda postilaatikkoon, joka sijaitsee ulko-oven vieressä osoitteessa Hatanpäänkatu 3 F.

Kuoreen tulee kirjoittaa "Toimeentulotuki" tai "Toimeentulotuen yksikkö".

Sivun alkuun

Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus toimeentulotuessa

Toimeentulotuen käsittely on pääsääntöisesti eriytetty varsinaisesta sosiaalityöstä ja toimeentulotukihakemukset käsitellään Toimeentulotuen yksikön etuuskäsittelyssä. Toimeentulotuen yksiköllä on kuitenkin erillinen uusien asiakkaiden ja sosiaalisen tuen palvelu, joka sisältää uusien asiakkaiden sosiaalityön ja toimeentulotuen sekä sosiaaliohjauksen palvelut.

Uusille toimeentulotukea hakeville asiakkaille varataan pääsääntöisesti aika sosiaalityöntekijälle tai sosiaaliohjaajalle Toimeentulotuen yksikön uusien asiakkaiden ja sosiaalisen tuen palveluihin. Asiakkaalle tehdään mm. tilannearvio ja selvitetään mahdollisten muiden palvelujen tarve. Erityisesti nuorille alle 30-vuotiaille pyritään tilannearvion yhteydessä tarjoamaan tehostetummin ohjausta ja neuvontaa koskien työlllistymiseen ja koulutukseen tähtääviä palveluita sekä mahdollisia muita asiakkaan elämäntilanteessaan tarvitsemia palveluita.
Jos asiakkaalla on pidempiaikaisen sosiaalityön tarvetta, asiakas ohjataan aikuissosiaalityön tai lapsiperheiden sosiaaliasemille. Asiakas voi tarvittaessa myös itse ottaa suoraan yhteyttä näille asemille.

Toimeentulotukea jo aiemmin saaneet asioivat kirjallisesti Toimeentulotuen yksikössä, jossa ei ole saatavissa sosiaalityötä. Jos asiakkaalla on sosiaalityön tarve, hänet ohjataan asioimaan aikuissosiaalityön tai lapsiperheiden sosiaaliasemille. Toimeentulotuen yksiköllä on kolme sosiaaliohjaajaa sekä erillisiä nuorten ohjaajia, joten asiakkailla on mahdollisuus saada rajoitetusti lyhytaikaista sosiaaliohjaajan antamaa ohjausta ja neuvontaa ajanvarauksella. Toimeentulotuen hakemiseen liittyen on saatavissa yleistä neuvontaa Sosiaalipalveluiden neuvonnasta Aleksis Kiven kadulla ja Hatanpäänkatu 3 J-rapun 1. kerroksessa.

» Sosiaalityö

» Toimeentulotuen yhteystiedot

Kartta ja kulkuyhteydet
Neuvonta
Katso myös