Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta
PL 487
33101 Tampere

Puhelin 03 5656 6972
Ajanvaraus: ma - to klo 9.30 - 11.30 ja klo 13 - 14
Puhelinneuvonta: ma - to klo 13 - 14
Valokuva: Talous- ja velkaneuvonnan toimipiste löytyy Puutarhakadulta.

Talous- ja velkaneuvonta auttaa taloudellisista vaikeuksista selviämisessä. Talous- ja velkaneuvontaan kannattaa ottaa yhteyttä, kun kokee tarvitsevansa asiantuntijan apua tai kun velkatilanne on käynyt hallitsemattomaksi ja laskuja ja velkoja on vaikea hoitaa niiden erääntyessä. Tilanteen pitkittäminen yleensä syventää ylivelkaantumista ja aiheuttaa suuria korko- ja perintäkuluja.
Talous- ja velkaneuvonnassa kartoitetaan yhdessä asiakkaan kanssa, millä tavalla velat saadaan järjesteltyä ja taloudellinen tilanne tasapainotettua.

Tampereen kaupungin talous- ja velkaneuvonnan palvelut ovat maksuttomia. Ne on tarkoitettu Tampereen seutukunnassa (Tampere, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Vesilahti, Ylöjärvi) asuville yksityishenkilöille.

Talous- ja velkaneuvontaan voi varata henkilökohtaisen ajan, mutta asiakkaita palvellaan myös puhelimitse ja sähköpostitse.
Soittaminen maksaa normaalin paikallisverkkomaksun.
Keskustelu on luottamuksellista: asiakasta koskevia tietoja ei luovuteta tai kerrota ulkopuolisille. Puhelun aikana pyritään selvittämään alustavasti vaihtoehtoja ja antamaan toimintaohjeita. Tärkeitä tietoja tilanteen selvittämiseksi ovat omat ja puolison tulot, velkojen määrä, asumisen, työmatkojen, päivähoidon, terveydenhoidon ja elatusapumaksuihin liittyvät menot.

Jos haluaa varata ajan henkilökohtaiseen tapaamiseen, on Talous- ja velkaneuvontaan toimitettava perustietoja omasta taloudellisesta tilanteesta. Näitä ovat:

  • tiedot omista ja puolison tuloista (palkka, päiväraha, eläke, asumistuki, elatustuki/elatusapu)
  • tositteet perheen menoista (asumiskulut, vesi, sähkö, tieto elatusmaksujen ja päivähoitomaksujen määrästä, vakuutukset). Jos velkoja on ulosotossa, kannattaa pyytää ulosottovirastosta lista velallisen ulosottoasioista, josta ilmenee ulosotossa olevat asiat, tiedot maksuista ja velalliseen kohdistuneista toimenpiteistä. Muut velat on syytä listata paperille tai toimittaa kotiin tulleet viimeiset laskut veloista.

Kun yllämainitut tositteet on toimitettu talous- ja velkaneuvontaan, lähetetään asiakkaalle postitse tieto henkilökohtaisen tapaamisen ajankohdasta.

Velkasi voivat olla suuret tai pienet, velat voivat olla hoidossa tai perinnässä - mitä aikaisemmin otat yhteyttä, sen parempi! Taloustilannetta ei tarvitse murehtia yksin.