Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta
puhelin 03 5656 6972
faksi 03 5656 5586
PL 487
33101 Tampere
Ajanvaraus: ma - to klo 9.30 - 11.30 ja klo 13 - 14
Puhelinneuvonta: ma - to klo 13 - 14

Henkilökohtaiseen tapaamiseen talous- ja velkaneuvojen kanssa ainoastaan ajanvarauksen kautta.

Talous- ja velkaneuvontapalvelut on tarkoitettu Tampereen seutukunnan (Tampere, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Vesilahti, Ylöjärvi) maksuvaikeuksissa oleville yksityishenkilöille. Palvelu on maksutonta.

Talous- ja velkaneuvontatoimistossa työskentelee yhdeksän talous- ja velkaneuvojaa, jotka antavat velkaneuvontaa ja taloudellista ohjausta.

Talous- ja velkaneuvonnan palvelut:

  • annetaan neuvoja kaikissa talouden hoitoa ja velkojen hoitoa koskevissa asioissa
  • opastetaan talouden suunnittelussa: selvitetään talouden tulot ja menot kuukausi- ja vuositasolla, selvitetään menojen pienentämiskeinot
  • laaditaan velkajärjestelylain mukaisia hakemuksia käräjäoikeuteen
  • avustetaan asiakasta vastineiden ja lausumien tekemisessä käräjäoikeudelle ja valitusten laatimisessa hovioikeudelle ja Korkeimmalle oikeudelle
  • neuvotellaan vapaaehtoisista sovintoratkaisuista yhdessä asiakkaan ja velkojien kanssa
  • laaditaan vahvistettujen ja vapaaehtoisesti sovittujen maksuohjelmien muutoksia
  • avustetaan velkajärjestelylain mukaisten lisätilityslaskelmien tekemisessä.

Velkajärjestely

Talous- ja velkaneuvojat valmistelevat ja laativat velkajärjestelyhakemuksia ja maksuohjelmien muutosehdotuksia.

Velkajärjestely perustuu lakiin ja velkajärjestelyhakemus toimitetaan Pirkanmaan käräjäoikeuteen, joka tekee päätöksen velkajärjestelyn aloittamisesta tai hakemuksen hylkäämisestä.

Velkajärjestely kestää pääsääntöisesti kolme vuotta.

Vapaaehtoinen velkajärjestely sovintoratkaisuna

Neuvotellaan suoraan velkojien kanssa tai valmistellaan Takuu-Säätiön takausanomuksia:

- takauksella yhdistellään useampia luottoja yhdeksi lainaksi
- takaustarve ei saa pääsääntöisesti ylittää 34 000 euroa
- takausvelan laina-aika on enintään kahdeksan (8) vuotta

Talous- ja velkaneuvonta on osa hyvinvointipalvelujen avopalveluja:

» Avopalvelut