Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystys antaa kiireellistä ensiapua lastensuojelu- ja perhekriiseissä sekä neuvoo aikuisväestöä sosiaalisissa ongelmissa.

Nuorten selviämisasema toimii viikonloppuöisin. Sen palvelut on tarkoitettu alle 18-vuotiaille päihtyneille.

Tampereen sosiaalipäivystys vastaa lastensuojelun ja aikuisväestön sosiaalipäivystyksestä virka-ajan ulkopuolella koko Pirkanmaalla. Yhteydenotot muista kunnista kuin Tampereelta tulevat joko hätäkeskuksen tai poliisin kautta.

Valokuva: Tiimalasi.

Yhteystiedot

puhelin 0500 625 990
faksi 03 5657 7324
33100 Tampere

Bussiyhteydet: Reittioppaan reittiehdotus (täytä itse lähtöpaikkasi, määränpää on jo valmiiksi valittuna).

Sosiaalipäivystys on auki 24 tuntia vuorokaudessa jokaisena viikon päivänä.

Nuorten selviämisasema
pe - la klo 20 - 08 ja la - su klo 20 - 08
puhelin 040 806 3515

Sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijät hoitavat kiireelliset lastensuojelu-, sosiaalihuolto- ja päihdehuoltolain mukaiset toimet.

Sosiaalipäivystykseen voi hakeutua oma-aloitteisesti mm. perheväkivaltatilanteissa. Sosiaalipäivystyksen henkilökunta tekee tarvittaessa kotikäyntejä.
Myös eri viranomaiset ohjaavat asiakkaita sosiaalipäivytykseen, esim. poliisi toimittaa sinne kaikki alaikäiset huumausainerikkomuksesta, rikoksesta, näpistyksestä, vahingonteosta ja päihtymyksestä kiinnijääneet.

Sosiaalipäivystys huolehtii tarvittavasta ensiavusta ja tilanteesta ilmoitetaan lapsen tai nuoren vanhemmille. Jatkotoimenpiteitä mietittäessä sosiaalipäivystys on yhteydessä kunnan sosiaalityöntekijöihin ja muihin viranomaisiin.

Sosiaalipäivystyksen työntekijät vastaavat myös lasten edunvalvontaan liittyvistä palveluista:

Lasten edunvalvonta esitutkinnassa ja oikeudessa

Lasten ja nuorten lautakunnan edustaja on läsnä alle 18-vuotiaan nuoren poliisikuulustelussa ja tuomioistuinkäsittelyssä.
Tampereella lautakuntaa edustaa sosiaalipäivystyksen työntekijä, joka esittää oma näkemyksensä lapsen teosta, lastensuojelun tukitoimien käyttömahdollisuuksista ja mahdollisen rangaistuksen vaikutuksesta lapsen kasvuun ja kehitykseen.

Johtava sosiaalityöntekijä
Tapani Unkila
Puhelin 050 464 5347
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@tampere.fi