Katkaisu-, vieroitus- ja korvaushoito

Katkaisu- ja vieroitushoidossa asiakkaan päihdekierre katkaistaan lyhyen hoitojakson aikana, hänen tilanteensa rauhoitetaan ja häntä motivoidaan jatkohoitoon. Katkaisuhoitoon sisältyvät lääkehoito, keskustelut sekä päihdehuollon palvelut.

Opioidiriippuvaisten korvaus- ja ylläpitohoidossa huumeena käytetyt opiaatit korvataan lääkkeellä, joka estää vieroitusoireiden syntymisen, mutta ei synnytä päihtymystilaa.

Hoitopaikat

Selviämis- ja katkaisuhoitoasema
puhelin 03 5657 3478, katkaisuhoitoarvio, asiakas voi ottaa suoraan yhteyttä
33100 Tampere

Bussiyhteydet: Reittioppaan reittiehdotus (täytä itse lähtöpaikkasi, määränpää on jo valmiiksi valittuna).

Katkaisuhoitoasemalla hoidetaan yli 18-vuotiata tamperelaisia, joiden pääpäihde on alkoholi.
Asiakas voi ottaa itse yhteyttä puhelimitse joka päivä klo 8 - 21, puh. 03 5657 3478. Asiakkaan on kyettävä osallistumaan omatoimisesti katkaisuhoitoaseman päiväohjelmaan.

Hoidon tarkoituksena on katkaista alkoholikierre, helpottaa ja hoitaa vieroitusoireita, palauttaa normaali vuorokausirytmi sekä motivoida asiakas jatkohoitoon.

Hoidon kesto määräytyy hoidon tarpeen mukaan, enimmillään hoito kestää 14 vuorokautta.
Katkaisuhoidon vuorokausimaksu on 32,60 euroa.

A-klinikan Tampereen kuntoutumiskeskus
puhelin 03 3138 0200
faksi 03 3138 0250
33530 Tampere

Kuntoutumiskeskus auttaa 18 vuotta täyttäneitä päihdeongelmaisia naisia ja miehiä.
Kuntoutumiskeskuksessa toimii 20-paikkainen katkaisuhoito-osasto, joka antaa noin viikon mittaista laitoshoitoa päihteidenkäytön katkaisemiseksi.
Tiedustelut ympäri vuorokauden. Hoitoon tulosta sovitaan puhelimitse eli hoitoon ei tarvita lähetettä.

TAYS Päihdepsykiatrian poliklinikka
puhelin 03 3116 5216
Rakennus Z3 (3. krs)
33520 Tampere

Päihdepsykiatrian poliklinikka tekee päihdelääketieteellistä konsultaatiota. Sinne hakeutuminen edellyttää lääkärin lähetettä (esim. terveyskeskuslääkäri).
Asiakkaalle käynnit ovat maksuttomia.
Päihdepsykiatrian poliklinikka on opioidiriippuvaisten korvaus- ja ylläpitohoidon tarvetta arvioiva taho.

K-klinikka
keskus (03) 253 9670
33100 Tampere
ma - pe klo 9 - 15

K-klinikka antaa korvaushoitoa yli 18-vuotiaille opioidiriippuvaisille.
Asiakas tarvitsee lääkärin lähetteen Taysin päihdepsykiatrian poliklinikalle hoidon tarpeen arviointia varten. Jos siellä tehdään päätös korvaushoidosta, asiakas menee Pitkäniemen sairaalaan vieroitukseen 2-3 viikoksi, minkä jälkeen hän siirtyy K-klinikalle hoitoon.

TAYS Pitkäniemen sairaala: Akuuttipsykiatrian vastuuyksikkö
keskus 03 311 612
puhelin APS4: 03 3116 3623
puhelin APS5: 03 3116 3590
33380 Pitkäniemi

Taysin akuuttipsykiatrian klinikalla Pitkäniemen sairaalassa järjestetään vaikeasti päihderiippuvaisille, monipäihdeongelmaisille 2 - 4 viikon vieroitushoitojaksoja osastoilla APS4 ja APS5.
Osastolla APS5 annetaan opioidikorvaus ja -ylläpitohoitoja, joihin hakeudutaan aina Taysin päihdepsykiatrian poliklinikan kautta.
Vieroitushoitojaksolle tarvitaan lääkärin lähete.
Hoitojakso edellyttää suunniteltua jatkohoitoa.

Matala
puhelin 03 3124 7200
faksi 03 3124 7250
33100 Tampere
ma klo 8.15 - 16, ti klo 8.15 - 17.45, ke klo 12 - 17.45 ja to - pe klo 8.15 - 16

Matala auttaa huume- ja päihdeongelmaisia sekä heidän läheisiään. Se tarjoaa asiakaslähtöisesti tukea, hoidon tarpeen arviointia ja hoitoonohjausta.
Matalan hoitomenetelmiä ovat yksilö-, perhe- ja verkostokeskustelut, ryhmätoiminta, akupunktio ja tarvittaessa lääkehoito.
Asiakas voi hakeutua Matalaan ilman lähetettä tai ajanvarausta sen aukioloaikoina.

Terveysneuvontapiste Nervi
puhelin 03 3124 7240
33100 Tampere
ma, ti, ke ja pe klo 12 - 15.30, to klo 15.30 - 18

Nervi on suonensisäisten huumeidenkäyttäjien terveysneuvontapiste sekä neulojen vaihtopiste.
Nervin palveluilla pyritään minimoimaan haittoja ja parantamaan elämänlaatua. Palveluja voivat käyttää kaikki asiakkaat asuinkunnasta riippumatta. Nervissä asioidaan nimettömänä ja palvelut ovat maksuttomia.