Katkaisuhoito

 

Asiakkaan päihdekierre voidaan katkaista avo- tai laitoshoidossa. Ensisijaisesti käytetään avokatkaisua. Laitoskatkaisua tarjotaan ainoastaan silloin, kun asiakas tarvitsee ympärivuorokautista seurantaa.

Katkaisuhoidossa hoidetaan vieroitusoireita ja tuetaan asiakasta päihteiden käytön lopettamisessa. Hoidolla pyritään siihen, että asiakas pystyy aloittamaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kuntoutumisen.

Katkaisuhoidon tarpeen arviointi

Selviämis- ja katkaisuhoitoasemalla (ks. alla) arvioidaan alkoholivieroitukseen hakevan asiakkaan katkaisuhoidon tarve. Huumevieroitushoidon tarve arvoidaan Matalassa.

» Matala
http://toimipaikka.a-klinikka.fi/pirkanmaa/tampere/matala
Sivustosta vastaa: A-klinikkasäätiö

Huumekatkaisuhoito

Huumekatkaisuhoitoon hakeudutaan suunnitelmallisesti hoidon arviointitahojen kautta. Huumekatkaisuhoitoa seuraa etukäteen suunniteltu jatkohoito tai kuntoutus. Huumekatkaisu voidaan toteuttaa joko päihdehoitolaitoksessa tai sairaalaosastohoidossa.

Alkoholikatkaisu

Katkaisuhoito (avo- ja laitoskatkaisu), silloin kun asiakkaan pääpäihde on alkoholi:

Selviämis- ja katkaisuhoitoasema
puhelin 03 5657 3478, katkaisuhoitoarvio
33100 Tampere

Bussiyhteydet: Reittioppaan reittiehdotus (täytä itse lähtöpaikkasi, määränpää on jo valmiiksi valittuna).

Asiakas voi ottaa itse suoraan yhteyttä katkaisuhoitoasemalle puhelimitse joka päivä klo 8 - 20.

Katkaisuhoitoasemalla hoidetaan yli 18-vuotiata tamperelaisia ja orivesiläisiä. Hoidon tarkoituksena on katkaista päihdekierre, hoitaa vieroitusoireita ja motivoida asiakas jatkohoitoon. Hoidon kesto on muutamia vuorokausia ja määräytyy hoidon tarpeen mukaan. Katkaisuhoidon vuorokausimaksu asiakkaalle on 34,80 euroa.

Alkoholikatkaisuhoito (Kotikatko) auttaa alkoholiongelmaisia ikääntyneitä ja muita asiakkaita, joiden on vaikea käydä katkaisuhoidossa kodin ulkopuolella:

Kotikatko