Muistisairaudet

Dementia johtuu aivoja rappeuttavasta sairaudesta. Se on oireyhtymä, jonka keskeisenä oireena on muistiongelmat.

Dementia ilmenee vaikeutena
- oppia uusia asioita
- palauttaa mieleen aiemmin opittua
- selvitä arjen askareista.
Sairauteen liittyy usein persoonallisuuden ja käyttäytymisen muutoksia.

Suomessa on yli 100 000 dementiapotilasta. Tampereella arvioidaan tänä vuonna asuvan noin 2 500 vähintään keskivaikeasti dementoitunutta ihmistä.

Tampereella tehdään vuosittain vajaa 500 uutta dementiadiagnoosia. Näistä potilaista 60 - 70 prosenttia sairastaa Alzheimerin tautia. Dementian syynä voi myös olla verenkiertoperäinen tai Lewy-kappale dementia.

Muistitestit ja muistihäiriön tutkimukset

Valokuva: Muistitesti.

Muistitestiä tekemässä.

Kun huomaa itsellään tai läheisellään muistipulmiin viittaavia oireita, voi ensimmäiseksi ottaa yhteyttä esimerkiksi aikuisneuvonnan terveydenhoitajaan, joka voi tehdä muun muassa muistitestin.

» Aikuisneuvoloiden yhteystiedot
(linkki vie terveyspalvelujen sivuille)

Varsinaisiin muistihäiriöiden tutkimuksiin voi hakeutua omalääkärin lähetteellä, jolloin ne yleensä tehdään Geripoliin kuuluvilla poliklinikoilla.

» Geripoli

Myös yksityiset palveluntarjoajat tekevät tutkimuksia.

Muistisairauksia voidaan hoitaa ja omaisia tukea useilla merkittävillä tavoilla. Tästä syystä kannattaa olla ajoissa liikkeellä. Tutkimukset sisältävät perusteellisen lääkärintarkastuksen, verikokeita, neuropsykologisen tehtäväsarjan sekä aivojen kuvantamisen (aivojen magneettitutkimus yleensä). Tutkimuksista vastaa neurologi tai geriatri.

Tukea ja neuvontaa antavat tahot

Kotitori-palvelupisteestä saa yleistietoa dementoituneille tarkoitetuista palveluista Tampereella.
Pirkanmaan Muistiyhdistys neuvoo, ohjaa ja tukee dementoituneita ja heidän läheisiään.

Pirkanmaan Muistiyhdistys
puhelin (03) 223 2344
Kalevantie 1
33100 Tampere