Kela

Kela neuvoo sekä kansaneläke- että ansioeläkeasioissa sekä eri eläkevaihtoehdoissa.

» Kela
www.kela.fi

Eläkkeensaajien asumistuki

Eläkkeensaajien asumistukea voivat hakea pienituloiset 65 vuotta täyttäneet henkilöt tai alle 65-vuotiaat eläkkeensaajat, jotka asuvat pysyvästi Suomessa vuokra- tai omistusasunnossa.
Asumistuki on verotonta tuloa.

» Eläkkeensaajan asumistuki
www.kela.fi/asumiseen-tukea_elakkeensaajan-asumistuki

Eläkettä saavan hoitotuki

Hoitotuen avulla Kela tukee sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan kotona asumista ja siellä tapahtuvaa hoitoa sekä korvaa sairaudesta tai vammaisuudesta aiheutuvia erityiskustannuksia. Hoitotukeen eivät vaikuta eläkkeensaajan ja hänen perheensä tulot eikä omaisuus. Hoitotuki on verotonta tuloa.

Hoitotuki voidaan myöntää, kun eläkkeensaajan toimintakyky on heikentynyt sairauden tai vammaisuuden vuoksi yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan ja hänelle aiheutuu tämän vuoksi avun, ohjauksen tai valvonnan tarvetta tai erityiskustannuksia

» Eläkettä saavan hoitotuki
www.kela.fi/elaketta-saavan-hoitotuki

Sairaanhoitokulujen korvaaminen

Sairausvakuutus korvaa osan yksityisen sairaanhoidon kustannuksista. Julkisen terveydenhuollon maksut eivät kuulu korvauksen piiriin. Kustannukset ovat korvattavia silloin, kun kysymyksessä on sairauden hoito tai mahdollisen sairauden toteamiseksi tehty tutkimus.

Kela korvaa sairausvakuutuslain mukaan esim. lääkärin palkkioita, lääkärin määräämän tutkimuksen ja hoidon kustannuksia ja yksityishammaslääkärin palkkioita.
Kelasta voi hakea korvausta lääkkeistä, perusvoiteista ja kliinisistä ravintovalmisteista, jotka lääkäri on määrännyt sairauden hoitoon.

» Sairausajan tuet: Mitä Kela korvaa?
www.kela.fi/mita-kela-korvaa