Hae
Valikko
a a

Palveluhakemisto: S

(Palveluhakemistoa rakennetaan parhaillaan.)

Sairaalat 

Tamperelaiset saavat sairaalahoitoa kaupungin omassa Hatanpään sairaalassa, jossa hoidetaan kirurgisia, sisätautien ja tartuntatautien potilaita. Erikoissairaanhoidon palveluita hankitaan kuntalaisille myös ostopalveluna Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä (TAYS), Pirkanmaan hoitokodilta ja Reumasäätiön sairaalalta.

Sairaankuljetus 112 

Yleinen hätänumero

Yleinen hätänumero on maksuton 112.

Sanomalehtilukusali 

Lehtilukusali

Kaupunginkirjaston sanomalehtilukusali sijaitsee Keskustorin tuntumassa, Tammerkosken rannalla entisessä Frenckellin tehtaan kattilahuoneessa.

Sara Hildén -akatemia 

Sara Hildén -akatemia on vapaa-ajan oppilaitos, jonka päätehtävä on antaa kuvataiteen perusopetusta lapsille ja nuorille.

Sara Hildén -akatemian omistaa Tampereen kaupunki ja se kuuluu itsenäisenä yksikkönä Tampereen seudun työväenopistoon. Koulu aloitti toimintansa vuonna 1982 nimellä Tampereen kaupungin lasten ja nuorten kuvataidekoulu. Kuvataiteen perusopetus aikuisille aloitettiin syksyllä 2003.

Satamatoimisto 

Veneily ja vesiliikenne

Veneily-, venepaikka- ja vesiliikenneasioissa oikea tiedonlähde on satamatoimisto.

Savipaja 

Kädentaidot

Monitoimitalo 13:n kolmas kerros on kädentaitojen kerros. Siellä voi kokeilla savitöitä, ompelua, askartelua tai korujen tekemistä. Toiminta on maksutonta laitteiden käytön ja ohjauksen osalta, tarvikkeista ja materiaaleista peritään maksu käytön mukaan. Kädentaitokerroksen pajat on tarkoitettu 7-29 -vuotiaille. Kädentaidoissa järjestetään myös ohjattuja kursseja ja ryhmätilaisuuksia.

Tampereen seudun työväenopisto ja Ahjolan kansalaisopisto järjestävät myös kädentaitokursseja.

Seulonnat 

Hatanpään Rintaklinikka

Hatanpään Rintaklinikalla tehdään mammografiatutkimuksia sekä lääkäreiden lähetteellä että ikäkausitarkastuksina kutsun saaneille 50 - 68 -vuotiaille tamperelaisille ja orivesiläisille naisille.

Seulonnat

Seulonnoilla tarkoitetaan naisten irtosolunäytteitä ja mammografiatutkimuksia.

Seurakunnat 

Seurakunnat

Tampereella toimii useita rekisteröityjä uskonnollisia yhdyskuntia.

Seutuyhteistyö 

Tampereen kaupunkiseudun kunnat hiovat kaupunkiseutua viihtyisäksi ja toimivaksi. Kaupunkiseutu on Suomen kakkoskeskus, monipuolisin ja nopeimmin kasvava seutu, koti yli 370 000 asukkaalle ja sijoittumisalue yli 15 000 yritykselle. Seutuyhteistyötä organisoi Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä.

Siirretyt ajoneuvot 

Ajoneuvojen siirrot ja romuajoneuvot

Henkilö- tai pakettiauton viimeisellä omistajalla on oikeus toimittaa romuajoneuvonsa kustannuksitta tuottajanvastuun piiriin kuuluvaan järjestelmään hyväksytylle kerääjälle tai esikäsittelijälle ja edelleen romutettavaksi. Myös kunnat toimittavat romuajoneuvolain mukaisesti haltuunsa ottamat romuajoneuvot tuottajien vastaanottopisteisiin.

Sijaisvanhemmat 

Sijaisperheet

Haluaisitko sinä toimia sijaisvanhempana? Sijaisperheitä tarvitaan lapsille ja nuorille, joiden asuminen omassa kodissa on käynyt mahdottomaksi. Sijaisperheessä lapsi elää perheen jäsenenä, mikä antaa lapselle mahdollisuuden kokea vakaata perhe-elämää, luoda läheisiä ihmissuhteita ja oppia elämän perusasioita.

Silmälääkärit 

Korva- ja silmälääkärit

Korva- ja silmäyksikkö toimii lähetepoliklinikkana, jonne terveyskeskuslääkäri ohjaa jatkotutkimuksiin ja hoitoon.

Sisäilmatutkimukset 

Asunnontarkastukset

Asunnontarkastuksia tehdään asumisolosuhteista aiheutuvien
terveyshaittojen selvittämiseksi. Tarkastusten yhteydessä tehdään mm.
pintakosteusmittauksia. Asunnonnontarkastuksista kaupungilla vastaa viranomaispalvelujen ympäristöterveysyksikön terveydensuojeluryhmä. Lisätietoa saa Palvelupiste Frenckellistä.

Sosiaaliasiamies 

Vuoden 2001 alussa astui voimaan laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Tämän lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä, asiakkaan oikeutta hyvään sosiaalihuoltoon sekä asiakkaan ja työntekijöiden sitoutumista yhteisesti sovittuihin asioihin. Asiakkaalla on oikeus saada hyvää kohtelua ilman syrjintää.

Sosiaalityö 

Sosiaalipalvelujen neuvonta

Sosiaalipalvelujen neuvonta auttaa sekä puhelimitse että palvelupisteessä, kun tarvitset tietoa kaupungin palveluista ja etuuksista tai palveluohjausta ja asiointitukea.

Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystys antaa kiireellistä ensiapua lastensuojelu- ja perhekriisitilanteissa sekä neuvoo ja ohjaa aikuisväestöä erilaisissa sosiaalisissa ongelmissa. Nuorten selviämisasema toimii viikonloppuöisin. Tampereen sosiaalipäivystys vastaa lastensuojelun sosiaalipäivystyksestä virka-ajan ulkopuolella koko Pirkanmaalla.

Sosiaalityö

Sosiaalityön palvelut kattavat sosiaaliasemilla tehtävän perussosiaalityön ohella myös sovittelu- ja vapaaehtoistyön, yhdyskuntatyön ja kuntouttavan työtoiminnan.
Sosiaalityön erityisenä painopisteenä on edistää heikoimmassa asemassa ja syrjäytymisvaarassa olevien asiakkaiden toimintakykyä ja tervettä kehitystä.

Sotainvalidien tukipalvelut 

Rintamaveteraanien kuntoutus

Rintamaveteraaneja kuntoutetaan vuosittain kaupungin ja valtion määrärahoin. Rintamaveteraaneilla on mahdollisuus hakea laitoskuntoutusta, päiväkuntoutusta ja polikliinistä avokuntoutusta.

Sovittelupalvelut 

Pirkanmaan sovittelutoimisto tarjoaa sovittelupalveluja koko Pirkanmaan alueelle rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain (L1015/2005) mukaisesti.

Sukupuolitaudit 

Sukupuolitautien vastaanotto

Hakeudu vastaanotolle, jos epäilet saaneesi sukupuolitaudin. Testaukseen eli hoitajan vastaanotolle on varattava aika etukäteen. Hoitaja varaa tarvittaessa lääkäriajan. Testausajan voi varata joko puhelimitse soittoaikoina, käymällä toimipisteessä sen aukioloaikoina tai sähköisesti verkossa.

Suomen kielen kurssit 

Maahanmuuttajille on tarjolla suomen kielen koulutusta joko kotoutumiskoulutuksena tai omaehtoisena opiskeluna. Omaehtoisia suomen kielen kursseja järjestävät monet eri tahot, kuten esimerkiksi Tampereen seudun työväenopisto, Ahjolan kansalaisopisto, Tampereen aikuislukio ja Tampereen aikuiskoulutuskeskus (TAKK). Tampereen seudulla järjestettäviä suomen kielen kursseja voi etsiä Finnishcourses.fi-kurssihaulla.

Suomen lippu 

Lippujen vuokraus

Tampere-talo vuokraa valtiolippuja sekä EU-lippuja lyhytaikaiseen liputustarpeeseen, kuten juhliin, kilpailuihin, kokouksiin ja näyttelyihin sekä ulkomaisten vieraiden tapaamisiin. Lippuja saa sekä ulko- että sisäliputukseen.

Liputusohjeita

Suomessa liputtamista valvoo sisäasiainministeriö. Käytännön liputusneuvonnan hoitaa Suomalaisuuden liitto. Haluttaessa anoa liputuslupaa Hämeensillalle ja Keskustorille ota yhteyttä konsernihallintoon.

Sähkölaitos 

Tampereen Sähkölaitos

Tampereen Sähkölaitos on johtava energiantoimittaja Pirkanmaalla. Työskentelemme vuonna 1888 alkaneella varmuudella, joka kattaa kaikki alan palvelut; sähkön ja kaukolämmön tuotannon, jakelun ja myynnin. Tämän lisäksi toimitamme maakaasua.

Särkänniemi 

Särkänniemen Elämyspuisto

Särkänniemen elämyspuisto on avoinna ympäri vuoden. Huvilaitteet ovat toiminnassa kesäaikaan.