Hae
Valikko
a a

Palveluhakemisto: P

(Palveluhakemistoa rakennetaan parhaillaan.)

Pakolaiset 

Maahanmuuttajien palvelut

Tampereella asuu yli 9 400 ulkomaan kansalaista noin 125 valtiosta. Tampereella puhutaan noin 130 eri kieltä.

Pakolaisten ja paluumuuttajien ensivaiheen palvelut järjestetään
Kotouttavan sosiaalityön palvelut -yksikössä. Itsenäisesti Tampereelle
muuttavien ihmisten (oleskeluluvan saaneiden) sosiaali- ja
terveyspalvelut järjestetään alueellisissa palveluissa.

Maahanmuuttovirasto Migri on sisäasiainministeriön alainen virasto, joka käsittelee ja ratkaisee maahantuloon, maassa oleskeluun, pakolaisuuteen sekä Suomen kansalaisuuteen liittyviä asioita.

Palloilukentät 

Liikuntapaikat Tampereella

Liikuntatapaikat ovat kaikkien kaupunkilaisten käytettävissä. Kuitenkin sisäliikuntatilojen ja palloilukenttien vuorot jaetaan pääsääntöisesti yhteisöjen käyttöön.

Palotarkastus 

Palotarkastuksella valvotaan, että rakennus tai rakennelma, sen ympäristö ja muut olosuhteet tarkastuskohteessa ovat turvalliset. Lisäksi huolehditaan, että kiinteistön omistaja tai haltija on varautunut onnettomuuksien ehkäisyyn, vahinkojen torjuntaan ja väestönsuojeluun säädöksien ja määräysten edellyttämällä tavalla. Onnettomuuksien ennalta ehkäisyyn
liittyvissä kysymyksissä neuvoo ja opastaa virka-aikana päivystävä
palotarkastaja.

Palvelubussit 

Palvelubussiliikenne on tarkoitettu ensisijaisesti iäkkäille sekä huonosti liikkumaan pääseville ja liikuntaesteisille henkilöille. Palveluliikenteen avulla asiakkaille on mahdollista päästä lähipalveluihin: kauppaan, pankkiin, postiin ja osin terveyspalveluihin. Palveluliikenne liikennöidään arkisin maanantaista perjantaihin Tampereen kantakaupungissa.

Palvelukeskukset 

Palvelukeskukset ja -kodit

Palvelutalot ja ryhmäkodit tarjoavat sopivan asunnon ja tarpeelliset palvelut niille, jotka eivät enää selviä omassa kodissaan, mutta jotka eivät ole sairaalahoidon tarpeessa.

Tampereen kaupunki tarjoaa tamperelaisille ikäihmisille asumispalveluja
palvelukodeissa ja -taloissa yhteistyössä useiden toimijoiden kanssa.
Tampereella toimii myös yksityisiä palvelu- ja hoitokoteja, joihin
hakeudutaan suoraan.

Palvelupiste Frenckell 

Palvelupiste Frenckell

Palvelupiste Frenckell neuvoo ja palvelee kaupunkiympäristöä koskevissa asioissa. Frenckellissä, samoissa tiloissa toimii myös joukkoliikenteen
asiakaspalvelu.

Palvelussuhdeasiat 

Konsernipalveluyksikkö Koppari

Konsernipalveluyksikkö Koppari tuottaa asiakkailleen talous-, henkilöstö-, tieto- ja kehittämis-, hallinto- ja ICT-palvelut. Kopparin asiakkaina ovat kaikki kaupungin yksiköt. Lisäksi Koppari tuottaa palveluita monille konserniyhteisöille ja joitakin palveluita myös muille toimijoille.

Paperinkeräys 

Taloyhtiöiden keräysastioiden tyhjennyksistä huolehtii pääosin Pirkanmaan Jätehuolto oy. Muut kuntalaiset voivat viedä keräys­paperin ja -kartongin alueellisiin keräys­pisteisiin, joiden keräys­astioiden tyhjennykset hoitaa Paperinkeräys Oy. Mikä tulee posti­luukusta, on keräyspaperia. Kartonki­pakkaukset, jotka tuodaan kaupasta, ovat keräys­kartonkia.

Patsaat, julkiset veistokset ja monumentit 

Veistokset ja monumentit

Tervetuloa tutustumaan Tampereen julkisiin veistoksiin ja monumentteihin.

Pelastusilmoitukset 112 

Hätäpuhelut

Hätänumeroon 112 tulee soittaa aina kiireellisissä, todellisissa
hätätilanteissa hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa
uhattuna tai vaarassa, tai jos on syytä epäillä näin olevan. Ammattitaitoiset hätäkeskuspäivystäjät kysyvät tarvittavat kysymykset ja antavat neuvoja sekä opastavat soittajaa.

Soittaminen Hätäkeskuksen hätänumeroon 112

1. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.
2. Kerro, mitä on tapahtunut.
3. Kerro tarkka osoite ja kunta.
4. Vastaa kysymyksiin.
5. Toimi annettujen ohjeiden mukaan.
6. Lopeta puhelu vasta saatuasi luvan.

Pelastuspalvelu 

Aluepelastuslaitos

Pirkanmaan pelastuslaitos, sen vakinainen ja toimenpidepalkkainen henkilöstö yhdessä 50 sopimuspalokunnan kanssa, huolehtii onnettomuuksien ennaltaehkäisystä, pelastustoiminnasta ja varautumisesta poikkeusoloihin kaikkiaan 22 kunnan alueella.

Penkkien vuokraus 

Tampereen Logistiikka vuokraa istuinpenkkejä ja pöytiä, vaikkapa sukujuhliin.

Perhepalvelut 

Lapsiperheen tuet

Lapsen syntyessä ja kasvaessa vanhemmilla on oikeus erilaisiin Kelan maksamiin etuuksiin sekä lakisääteisiin perhevapaisiin.

Lasten päivähoito

Lasten päivähoito tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista.

Perhe- ja vauvauinti

Vauva- ja perheuinnit ovat vauvauinti-ikäisen lapsen ja hänen vanhempiensa yhteistä leikki- ja touhuhetkeä sopivan lämpimässä (+32 C) vedessä. Vanhempia ohjaamassa ja tukemassa ovat koulutetut vauvauinninohjaajat.

Perhe- ja sosiaalipalvelut sekä terveyspalvelut

Tampereen kaupunki järjestää osan perhe- ja sosiaalipalveluista sekä terveyspalveluista alueellisesti. Tampereella on 10 kaupungin omaa terveysasemaa, jotka vastaavat alueellisesti asukkaiden perusterveydenhuollon palveluista.

Perhehoito sijaisperheessä

Perhehoito on lapsen hoidon, kasvatuksen ja huolenpidon järjestämistä kodin ulkopuolella yksityiskodissa. Asiakasohjaus Luotsi etsii, rekrytoi ja kouluttaa uusia sijais- ja tukiperheitä läpi vuoden.

Perheneuvola

Perheneuvola palvelee tamperelaisia lapsiperheitä. Perheneuvola auttaa lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä ja perheen vuorovaikutusongelmissa. Lasten asioissa palvelut on tarkoitettu alle 13-vuotiaille.

Perhetukikeskukset

Tampereella toimii kuusi perhetukikeskusta. Perhetukikeskusten palveluita ovat lastensuojelun avohuollolliset palvelut ja tukitoimet, perhekuntoutus ja lasten osastohoito.

Perhetyö

Perhetyö on kaikille lapsiperheille suunnattua sosiaalipalvelua, joka tukee perheiden omaa selviytymistä erilaisissa elämäntilanteissa ja ennaltaehkäisee perheiden ongelmatilanteita.

Perheväkivalta

Jokaisella lapsella on oikeus erityiseen suojeluun. Lapselle kuuluu turvallinen ja virikkeellinen kasvuympäristö, niin että hän voi kehittyä tasapainoisesti ja monipuolisesti.

Sijaisperheet

Haluaisitko sinä toimia sijaisvanhempana? Sijaisperheitä tarvitaan lapsille ja nuorille, joiden asuminen omassa kodissa on käynyt mahdottomaksi. Sijaisperheessä lapsi elää perheen jäsenenä, mikä antaa lapselle mahdollisuuden kokea vakaata perhe-elämää, luoda läheisiä ihmissuhteita ja oppia elämän perusasioita.

Äitiys- ja lastenneuvolat

Äitiysneuvola palvelee perhettä raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan aikana. Äiti on neuvolan kirjoissa kolme kuukautta synnytyksen jälkeen, vastasyntynyt lapsi siirtyy kahden viikon ikäisenä lastenneuvolan
seurantaan. Lastenneuvolat palvelevat alle kouluikäisiä lapsia ja heidän perheitään.

Peruskorjausneuvonta 

Korjausneuvonta

Asuntotoimen kautta voi hakea valtion avustuksia oman asunnon kunnostamiseen.

Pirkanmaan maakuntamuseon perinnerakennusmestari neuvoo sekä yksityisiä että yhteisöjä vanhojen rakennusten hoidossa.

Perusopetus 

Perusopetus

Perusopetusta annetaan Tampereella pääosin kaupungin ylläpitämissä peruskouluissa. Suomenkielisen perusopetuksen lisäksi järjestetään myös vieraskielistä perusopetusta, monikielisten oppilaiden perusopetusta sekä painotettua ja joustavaa perusopetusta. Perusopetusta järjestetään alueellisen jaon mukaisesti itäisellä, keskisellä ja läntisellä yhteistoiminta- ja oppilasalueella.

Vieraskielinen perusopetus

Vieraskielisessä opetuksessa peruskoulu suoritetaan vieraalla kielellä oppilaan äidinkieltä ja joitakin muita kansallisina pidettyjä oppiaineita lukuun ottamatta. Tavoitteet ja sisällöt eri oppiaineissa ovat samat kuin suomenkielisessä opetuksessa.

Pieneläinten hautausmaa 

Pieneläinten hautaaminen

Suositeltavinta on haudata lemmikki pieneläinhaustausmaalle tai tuhkata se. Myös omakotitalon pihaan tai kesämökille voi haudata lemmikin tietyin edellytyksin. Pieneläinten hautausmaa sijaistee Rautaharkon kaupunginosassa Sulkavuoren eteläpuolella.

Poliisi 

Sisä-Suomen poliisilaitos

Sisä-Suomen poliisilaitos toimii Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa 45
kunnan alueella. Poliisilaitoksen pääpoliisiasema, hallinnollinen ja
johdollinen keskus, sijaitsee Tampereella.

Pormestari 

Anna-Kaisa Ikonen valittiin Tampereen kaupungin pormestariksi kaudelle 2013 - 2016 kaupunginvaltuuston kokouksessa 21.1.2013.

Potilasasiamiehet 

Potilasasiamiehen tehtävät määritellään potilaslaissa. Häneltä saa tietoa potilaan oikeuksista, mm. tiedonsaantiin ja hoitoon pääsyyn liittyen. Potilasasiamies toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi esim. tuomalla potilasnäkökulmaa henkilöstön tietoon ja tiedottamalla potilaan oikeuksista.

Psykiatrinen hoito 

Lasten ja nuorten neuropsykiatria

Tampereella toimii Nepsy-tukitiimi, joka tarjoaa palveluja
neuropsykiatrisissa (nepsy) lasten, nuorten ja perheiden
pulmatilanteissa. Nepsy-tukitiimi palvelee tamperelaisia alle
20-vuotiaita lapsia, nuoria ja heidän perheitään sekä heidän kanssaan
työskenteleviä työntekijöitä.

Mielenterveyspalvelut

Sivuille on koottu tietoa ensikontakteista kohderyhmittäin. Akuutissa mielenterveydellisessä hädässä voi ottaa yhteyttä akuuttipsykiatrian poliklinikkaan.

Puheterapia 

Puheterapiapalvelut

Puheterapiapalvelut painottuvat alle kouluikäisten lasten palveluihin, mutta myös perusopetuksessa toimii neljä puheterapeuttia yhteistyössä oppilashuollon kanssa. Aikuisasiakkaille on saatavissa puheterapiapalveluja ääniongelmien ja änkytyksen hoitoon. Aikuisneurologisia asiakkaita hoidetaan rajoitetusti avoterveydenhuollossa ja laitoshoidossa.

Puistot 

Kasvilajipuisto Arboretum

Hatanpään arboretum sijaitsee noin kolme kilometriä Tampereen keskustasta etelään Hatanpään sairaalan läheisyydessä. Arboretumiin on kerätty pääasiassa sellaisia kasveja, jotka menestyvät Tampereen alueella ja sen ympäristössä, mutta monia harvinaisia ja eksoottisiakin kasveja sieltä löytyy.

Koirapuistot

Tampereen kaupungilla on tällä hetkellä 11 eri puolilla kaupunkia sijaitsevaa koirapuistoa. Santalahden koirapuisto poistettiin käytöstä vuoden 2014 alussa tunnelityömaan takia.

Lasten liikennepuisto

Kalevassa uintikeskuksen vieressä sijaitseva liikennepuisto tarjoaa 6–10-vuotiaille lapsille ja ryhmille mahdollisuuden opetella liikennekäyttäytymistä. Autokoulutuokion jälkeen liikennesääntöjä voi opetella polkuautolla ajamalla. Liikennepuisto on maksuton.

Maisemapellot

Maisemapelloilla viljellään perinteisiä viljakasveja tai erityisiä
kukkivia maisemapeltokasveja. Kasvit ja viljeltävät alueet vaihtuvat
viljelysuunnitelman mukaisesti. Kaupunkiympäristön monipuolistamisen
lisäksi niiden tarkoituksena on perinteisen kulttuurimaiseman ja siihen
liittyvän eliöstön säilyttäminen. Asukkaat voivat hyödyntää vuosittain
vaihtelevien viljelylajien satoa kaupungin ohjeiden mukaisesti.

Puistot

Kaupungin viheralueista vastaa tilaajaryhmän kaupunkiympäristön kehittäminen -yksikkö, joka tilaa viheralueiden suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon kaupungin omilta tuotantoyksiköiltä tai alan yrityksiltä. Infratuotannon katu- ja vihertuotanto rakentaa ja kunnossapitää sopimuksiin perustuen puistoja, maisemapeltoja ja -niittyjä sekä katuviheralueita. Ylläpidettäviä puistopalveluita ovat mm. leikkipaikat, pelikentät, koirapuistot ja skeittipaikat sekä talvisin luistinkentät ja talviliukumäet.

Pysäköinti 

Asukaspysäköinti

Tampereen keskustassa on määrätyillä alueilla asukas- ja yrityspysäköintipaikkoja, joihin voi lunastaa enintään 1 vuoden kerrallaan voimassa olevia pysäköintitunnuksia Tampereen kaupungin pysäköinninvalvonnan toimistosta (Frenckellinaukio 2 A).

Pysäköinti

Tampereen kaupungin alueella on noin 4000 maksullista
kadunvarsipysäköintipaikkaa. Pysäköintimaksujen suuruus vaihtelee
riippuen siitä, pysäköidäänkö ydinkeskustassa vai keskusta-alueen
ulkopuolella. Pysäköintiä valvoo Tampereen kaupungissa katutilavalvonta.

Pyöräily 

Pyörätiet

Tampereella on tällä hetkellä noin 850 kilometriä jalankulku- ja
pyöräteitä, joista katualueilla on 600 kilometriä ja puistoalueilla 250
kilometriä. Seudullisia pyöräilyn pääreittejä eli laatukäytäviä on
seitsemän: ne johtavat keskustasta Hervantaan, Kangasalalle, Teiskoon,
Pirkkalaan, Ylöjärvelle, Nokialle ja Lempäälään. Laatukäytävien lisäksi
pyöräilyreittiverkostoon kuuluvat pääreitit, aluereitit sekä lähireitit.

Päihdepalvelut 

Avohoitopalvelut

Keskusteluapua tai mahdollisesti avokatkaisulääkitystä tarvitsevat päihde- ja muista riippuvuusongelmista kärsivät asiakkaat voivat joko itse mennä tai heidät voidaan ohjata avohoitoyksikköjen päivystysvastaanotolle hoidon arviointia ja hoitoa varten.

Katkaisuhoito

Päihdekierre voidaan katkaista avo- tai laitoshoidossa. Ensisijaisesti käytetään avokatkaisua. Katkaisuhoidossa hoidetaan vieroitusoireita ja tuetaan asiakasta päihteiden käytön lopettamisessa. Hoidolla pyritään siihen, että asiakas pystyy aloittamaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kuntoutumisen.

Päihdepalvelut

Päihteisiin liittyvää ensiapua annetaan terveysasemilla niiden aukioloaikoina: ma - to klo 8 - 15.30 ja pe klo 8 - 15. Sosiaalipäivystys neuvoo päihteiden väärinkäyttäjiä ja siellä toimii viikonloppuna nuorten selviämisasema. Päihdeongelmaan apua hakevan kannattaa ottaa yhteyttä sosiaali- tai terveyspalveluihin, Ensiohjaus Ensioon, Nuorisoasemalle tai Matalaan.

Päätöksenteko 

Esityslistat ja pöytäkirjat

Pöytäkirjat julkaistaan kokouksen jälkeen ennen tarkastamista. Pöytäkirjat ovat tarkastettuja, kun kokouksesta on kulunut noin viikko. Esillä pidetään kuluvan vuoden ja kahden edellisen vuoden pöytäkirjat, kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston osalta kuitenkin vain kaksi viimeisintä pöytäkirjaa.

Kaupunginvaltuusto

Tampereen kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto, jossa on 67 valtuutettua. Valtuutetut ja heidän varajäsenensä valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kunnallisvaaleissa.