1.6. - 15.6.2009

Suunnitelmaehdotukset ovat nähtävänä 1.6. - 15.6.2009 tällä sivulla ja Tampereen kaupungin Palvelupiste Frenckellissä, Frenckellinaukio 2 B.

Mahdolliset muistutukset on osoitettava kirjallisesti Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnalle ja toimitettava edellä mainittuna nähtävilläoloaikana kirjaamoon osoitteeseen: Tampereen kaupunki, kirjaamo, Puutarhakatu 6, PL 487, 33101 Tampere tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@tampere.fi.

Katusuunnitelmat

Hämeenpuisto, Hallituskadun liittymät

Hämeenpuisto, Hallituskadun liittymät, katusuunnitelmaehdotus nro 1/14905, III (Nalkala) kaupunginosassa, Dno 1907/08.01.02/2009.

Hämeenpuiston Hallituskadun liittymissä ei nykyisin ole liikennevalo-ohjausta. Hallituskadulla liikkuvat ajoneuvot ovat liikennemerkein väistämisvelvollisia Hämeenpuistoa pitkin kulkeviin ajoneuvoihin nähden. Hämeenpuiston läntisen ja itäisen ajoradan välisellä Hallituskadun osuudella saa nykyisin liikennöidä molempiin suuntiin.

Hämeenpuiston ja Hallituskadun liittymiin on nyt suunniteltu liikennevalo-ohjaus. Samassa yhteydessä on katsottu tarpeelliseksi laatia katusuunnitelma liittymäalueiden liikennejärjestelyistä. Liittymien liikennevalo-ohjauksen ja katusuunnitelmassa esitettyjen muutosten avulla lisätään kohteen liikenneturvallisuutta. Suunnitelluilla toimenpiteillä selkiytetään liittymäalueiden liikennejärjestelyitä ja parannetaan liikennevalo-ohjauksen toimivuutta. Katusuunnitelmassa on esitetty mm. Hämeenpuiston läntisen ja itäisen ajoradan välisen Hallituskadun osuuden yksisuuntaistaminen. Ajosuunta on lännestä itään. Katuosuudella ajoradan leveys on 7,5 metriä. Suunnitelmassa on esitetty myös liittymäalueiden suojatieyhteyksien liikenneturvallisuuden parantamistoimenpiteitä. Suojateiden kohdalla on otettu huomioon myös esteettömyysasiat.

Kohde sisältyy kaupunkiympäristön kehittämisen vuoden 2009 vuosisuunnitelmaan ja rakennustyöt pyritään aloittamaan vuoden 2009 jälkipuoliskolla.

Hämeenpuisto. katusuunnitelmaehdotus 14905, Katujärjestelypiirustus (pdf, 194 kt)

Tilaaja ja rakennuttaja Tampereen kaupunki/Kaupunkiympäristön kehittäminen

Liikenneinsinööri
Mika Kulmala
Puhelin 050 382 6455

Suunnittelija Tampereen kaupunki/Suunnittelupalvelut

Erikoissuunnittelija
Pasi Palmu
Puhelin 040 801 6812

Rongankatu, välillä Rautatienkatu – Rongankadun alikulkutunneli

Rongankatu välillä Rautatienkatu – Rongankadun alikulkutunneli, katusuunnitelmaehdotus n:o 1/14922, XI (Kyttälä A) kaupunginosassa, TRE: 3394/2009.

Rongankadun saneeraaminen sisältyy Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön kehittämisen vuoden 2010 alustavaan vuosisuunnitelmaan.

Asfalttipäällysteiseksi suunnitellun kadun pituus on noin 100 metriä ja ajoratojen leveys on 5.0-6.50 metriä. Rautatienkadun ja suunniteltavan alikulkutunnelin välille rakennetaan 4.5-6.0 metrin levyinen eroteltu pyörätie ja jalkakäytävä. Osittain ajoradan eteläpuolelle rakennetaan myös 3.5 metrin levyinen jalkakäytävä.

Lisäksi alueen leveää katutilaa pyritään selkeyttämään uusilla pysäköintijärjestelyillä, viheralueilla sekä ajoradan korotuksilla.

Rongankadun korkeusasema säilyy katualueen reunoilla pääosin ennallaan. Kadun pintavedet johdetaan sadevesiviemäriin ja perusvedet kerätään salaojien avulla. Kohteessa uusitaan myös katuvalaistus.

Rongankatu, katusuunnitelmaehdotus 14922, katujärjestelypiirustus (pdf, 402 kt)

Rongankatu, katusuunnitelmaehdotus 14922, pituusleikkaukset (pdf, 91 kt)

Rongankatu, katusuunnitelmaehdotus 14922, tyyppipoikkileikkaukset (pdf, 202 kt)

Tilaaja Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen

Rakennuttajainsinööri
Pasi Ruohomäki
Puhelin (03) 5656 5868
Matkapuhelin 050 547 6153

Suunnittelija Tampereen kaupunki / Suunnittelupalvelut

Suunnitteluinsinööri
Petri Rantanen
Puhelin 040 764 2883

Karukantie

Karukantie, katusuunnitelmaehdotus n:o 1/14652, XXVI:n kaupunginosassa, Dno TRE:4684/10.03.02/2009.

Katusuunnitelmaehdotus on laadittu huonokuntoisen kadun saneerauksen vuoksi. Katu perustetaan uudelleen ja 5,5 metriä leveä ajorata päällystetään asfalttibetonilla. Kadun korkeusasema ei oleellisesti muutu nykyisestä. Kadun eteläpää muutetaan 47 metrin matkalta asemakaavan mukaisesti 3,0 metriä leveäksi asfalttibetonipäällysteiseksi kevyen liikenteen väyläksi. Kadun pintavedet ohjataan sivuojien ja perusvedet salaojien kautta olemassa oleviin sadevesiviemäreihin. Saneerauskohteessa uusitaan myös katuvalaistus.

Kohteen rakentamistyöt eivät kuulu tämän vuoden vuosisuunnitelmaan, mutta ne pyritään toteuttamaan lähivuosien aikana.

Karukantie, katusuunnitelmaehdotus 14652, katujärjestelypiirustus (pdf, 529 kt)

Karukantie, katusuunnitelmaehdotus 14652, pituusleikkaus, tyyppipoikkileikkaukset (pdf, 117 kt)

Tilaaja Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen

Katuinsinööri
Petri Keivaara
Puhelin 050 382 6459

Suunnittelija Tampereen kaupunki / Suunnittelupalvelut

Vanhempi erikoissuunnittelija
Turkka Sihvonen
Puhelin 050 382 6454

Kuismantie

Kuismantie, katusuunnitelmaehdotus n:o 1/14653, XXVI:n kaupunginosassa, Dno TRE:4683/10.03.02/2009.

Katusuunnitelmaehdotus on laadittu huonokuntoisen kadun saneerauksen vuoksi. Katu perustetaan uudelleen ja 5,5 metriä leveä ajorata päällystetään asfalttibetonilla. Kadun korkeusasema ei oleellisesti muutu nykyisestä. Kadun eteläpää muutetaan 47 metrin matkalta asemakaavan mukaisesti 3,0 metriä leveäksi asfalttibetonipäällysteiseksi kevyen liikenteen väyläksi. Kadun pintavedet ohjataan sivuojien ja perusvedet salaojien kautta olemassa oleviin sadevesiviemäreihin. Saneerauskohteessa uusitaan myös katuvalaistus.

Kohteen rakentamistyöt eivät kuulu tämän vuoden vuosisuunnitelmaan, mutta ne pyritään toteuttamaan lähivuosien aikana.

Kiinteistöjen tonttijohtojen mahdollisesta uusimisesta saneeraustyön yhteydessä Tampereen Vesi ilmoittaa eri kirjeellä.

Kuismantie, katusuunnitelmaehdotus 14653, katujärjestelypiirustus (pdf, 441 kt)

Kuismantie, katusuunnitelmaehdotus 14653, pituusleikkaus, tyyppipoikkileikkaukset (pdf, 111 kt)

Tilaaja Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen

Katuinsinööri
Petri Keivaara
Puhelin 050 382 6459

Suunnittelija Tampereen kaupunki / Suunnittelupalvelut

Vanhempi erikoissuunnittelija
Turkka Sihvonen
Puhelin 050 382 6454

Seppäläntie, välillä Kuoppamäentie - Kuokkamaantie

Seppäläntie välillä Kuoppamäentie – Kuokkamaantie, katusuunnitelmaehdotus n:o 1/14654, XXVI:n kaupunginosassa, Dno TRE:4681/10.03.02/2009.

Katusuunnitelmaehdotus on laadittu huonokuntoisen kadun saneerauksen vuoksi. Katu perustetaan uudelleen ja 5,5 metriä leveä ajorata päällystetään asfalttibetonilla. Kadun korkeusasema ei oleellisesti muutu nykyisestä. Kadun pintavedet ohjataan sivuojien ja perusvedet salaojien kautta olemassa oleviin sadevesiviemäreihin. Saneerauskohteessa uusitaan myös katuvalaistus.

Kohteen rakentamistyöt eivät kuulu tämän vuoden vuosisuunnitelmaan, mutta ne pyritään toteuttamaan lähivuosien aikana.

Seppäläntie, katusuunnitelmaehdotus 14654, katujärjestelypiirustus (pdf, 459 kt)

Seppäläntie, katusuunnitelmaehdotus 14654, pituusleikkaus, tyyppipoikkileikkaus (pdf, 97 kt)

Tilaaja Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen

Katuinsinööri
Petri Keivaara
Puhelin 050 382 6459

Suunnittelija Tampereen kaupunki / Suunnittelupalvelut

Vanhempi erikoissuunnittelija
Turkka Sihvonen
Puhelin 050 382 6454

Rakennussuunnitelma

Härmälänsaaren satamatie

Härmälänsaaren satamatien suunnitelmaehdotus, suunnitelma n:o 14614, Härmälän kaupunginosassa, TRE: 6709/00.01.06/2008.

Suunnitelma koskee satama-alueen saneerausta, jossa alue jäsennellään selkeämmäksi. Nykyistä tietä nostetaan n. 20 cm ja kadun reunaan rakennetaan pysäköintipaikkoja. Tie päällystetään asfalttibetonimurskeella. Tien pintavedet johdetaan tien pintoja pitkin ympäröivään vesistöön.

Härmälänsaaren satamatien rakennustyöt pyritään aloittamaan vuonna 2009.

Härmälänsaaren satamatie, rakennussuunnitelmaehdotus 14614, asemapiirustus (pdf, 179 kt)

Härmälänsaaren satamatie, rakennussuunnitelmaehdotus 14614, pituusleikkaus, tyyppipoikkileikkaukset, aidan rakennekuva (pdf, 183 kt)

Tilaaja Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen

Katuinsinööri
Kalevi Salonen
Puhelin 050 382 6452

Suunnittelija Tampereen kaupunki / Suunnittelupalvelut

Suunnitteluinsinööri
Joni Vuoristo
Puhelin 050 382 6458

Väyläsuunnitelma

Pispalan uittotunnelin veneiden kuljetusreitti

Pispalan veneiden kuljetusreitti, yleisten alueiden suunnitelmaehdotus n:o 1/14777, Ala-Pispalan, Hyhkyn ja Santalahden kaupunginosissa, TRE:7390/10.03.99/2008.

Pispalan veneiden kuljetusreitin yleisten alueiden suunnitelmaehdotuksessa esitetään Pispalan uittotunnelin käyttöönottoa ja väylien rakentamista tunnelin molempiin päihin veneiden kuljetuksen mahdollistamiseksi välillä Pyhäjärvi – Näsijärvi. Käyttöönotolla helpotetaan nykyistä veneiden kuljetusta ajoneuvoyhdistelmällä muun liikenteen joukossa. Veneitä kuljetetaan traktorivetoisella trailerilla, jonka kuljettajalle laaditaan erilliset turvallisuusohjeet. Molempiin järviin esitetään myös venelaiturin rakentamista. Väylät myös valaistaan. Tunneliosuus säilyy turvallisuussyiden takia suljettuna yleiseltä liikenteeltä. Väylän pituus on noin 580 metriä, josta tunneliosuutta on noin 280 metriä. Leveyttä väylän pinnalla on 4,0 metriä ja tunneliosuudella 3,0 metriä. Väylän päällysrakenteena on asfalttibetoni-murske ja nousuluiskissa asfalttibetoni. Arvioitu liikennemäärä on keskimäärin kaksi venettä vuorokaudessa kolmena kuukautena. Väylän kustannusarvio on noin 50 000 euroa. Hanke on tarkoitus toteuttaa vaiheittain vuosina 2009-2010.

Pispalan uittotunnelin veneiden kuljetusreitti, väyläsuunnitelma 14777, asemapiirustus, paaluväli 0 - 280 (pdf, 3 mt)

Pispalan uittotunnelin veneiden kuljetusreitti, väyläsuunnitelma 14777, asemapiirustus, paaluväli 280 - 615 (pdf, 3 mt)

Pispalan uittotunnelin veneiden kuljetusreitti, väyläsuunnitelma 14777, pituusleikkaus, tyyppipoikkileikkaukset (pdf, 478 kt)

Tilaaja Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen

Satamamestari
Matti Joki
Puhelin 050 063 9167

Suunnittelija Tampereen kaupunki / Suunnittelupalvelut

Erikoissuunnittelija
Vesa Ajomo
Puhelin 0400 902 146

Yleissuunnitelma

Hatanpään valtatien ja Nuolialantien liittymä

Hatanpään valtatien ja Nuolialantien liittymän yleissuunnitelmavaihtoehdot Rantaperkiön kaupunginosassa, YPA:7447/16/2006.

Rantaperkiön kaupunginosassa sijaitsevan Hatanpään valtatien ja Nuolialantien liittymän yleissuunnittelu on käynnissä. Nuolialantiestä on laadittu vuonna 2007 ideasuunnitelma, jossa kyseiseen liittymään oli viisi eri ratkaisumallia. Näistä vaihtoehdoista yleissuunnitteluun valittiin kiertoliittymä- ja liikennevaloliittymävaihtoehdot edelleen työstettäviksi. Molemmissa vaihtoehdoissa Hatanpään valtatien joukkoliikennekaista ehdotetaan jatkettavaksi aina Nuolialantielle Haapakujan liittymään saakka. Tavoitteena on joukkoliikenteen sujuvuuden parantaminen.

Suunnitteluratkaisuilla pyritään selkeyttämään liittymää sekä parantamaan liittymän liikenteellistä toimivuutta.

Liittymän peruskorkeus pysyy nykyisellään.

Avoin yleisötilaisuus, jossa vaihtoehtoihin voi tutustua ja suunnittelijoille esittää kysymyksiä, järjestetään keskiviikkona 3.6.2009 klo 18 Palvelupiste Frenckellissä.

Hatanpään valtatien ja Nuolialantien liittymä, yleissuunnitelma 14924, Liittymäsuunnitelma, VE 1 (pdf, 317 kt)

Hatanpään valtatien ja Nuolialantien liittymä, yleissuunnitelma 14924, Liittymäsuunnitelma, VE 2 (pdf, 317 kt)

Tilaaja Tampereen kaupunki/Kaupunkiympäristön kehittäminen

Liikenneinsinööri
Jukka Kyrölä
Puhelin 050 596 9178
Katuinsinööri
Kalevi Salonen
Puhelin 050 382 6452

Suunnittelija Ramboll Finland Oy

Projektipäällikkö
Janne Koskinen
Matkapuhelin 040 060 8083