Tampereen kaupungin Kulttuuripalvelut

Lisätietoja

Yleiset kysymykset
Jaakko Laurila
050 523 2134
sekä
Elise Pedersen
050 553 8673

Tilitystä koskevat asiat taloussihteeri Kirsi Nieminen
040 806 2333.

Kirjaamo
(03) 5653 4550
Puutarhakatu 6
PL 487, 33101

Tuotantotuet

Tuotantotukea myönnetään Tampereella järjestettävien kaikille avoimien tapahtumien järjestelyistä aiheutuviin kuluihin. Hakuaika on jatkuva. Tuotantotukea jaetaan vuodessa yhteensä 50 000 €. Keskimääräinen tuki on 300–400 €.

Haku- ja tilityslomakkeet löydät sivun alalaidasta.

Kuka voi hakea?
Tukea voivat hakea yhdistykset, yhteisöt, työryhmät ja itsenäiset tuottajat ja taiteilijat. Tukea ei myönnetä yrityksille. Kun hakija on rekisteröimätön työryhmä, merkitään hakijaksi ryhmän yhteyshenkilö ja hänen pankkitilinsä. Muut ryhmän jäsenet mainitaan hakemuksessa nimellä, ja he vastaavat avustuksesta yhteisesti.

Milloin ja miten voi hakea?
Haku on jatkuva. Hakemukset kannattaa jättää hyvissä ajoin, viimeistään ennen tapahtumaa. Hakulomakkeet löytyvät tämän sivun alalaidasta. Ne palautetaan täydennettynä ja allekirjoitettuna Tampereen kaupungin kirjaamoon osoitteeseen Puutarhakatu 6 (PL 487, 33101 Tampere). Hakemuksien käsittelyaika on keskimäärin yksi kuukausi.

Mihin myönnetään?

Tuotantotukea voidaan myöntää Tampereella toteutettavien, esteettömien, paikallista kulttuuritarjontaa täydentävien tapahtumien ja projektien toteuttamiseen. Myönnettyä rahaa voi käyttää mm. materiaali-, markkinointi- ja tilakustannuksiin sekä palkkioihin.

Mihin ei myönnetä?
Avustusta ei myönnetä tapahtumiin tai hankkeisiin, jotka tuottavat voittoa tai joiden keskeinen tavoite on yritystoiminta. Avustusta ei myöskään myönnetä tilaisuuksiin, jotka liittyvät järjestön perustoimintaan. Näyttelytoimintaa ei pääsääntöisesti tueta. Tuotantotukea ei myönnetä tarjoiluihin, laitehankintoihin, tallenteisiin eikä julkaisuihin.

Kuinka myönnetty tuki maksetaan?
Tuotantotuet maksetaan jälkikäteen syntyneiden kulujen perusteella tilityslomaketta vastaan. Tilityslomakkeen löydät tämän sivun alalaidasta. Tilityslomakkeen mukaan tulee liittää kuitit vain, jos maksettava summa on yli 400 €. Jos maksettava tuki on tätä pienempi, tulee tuen saajan säilyttää kuitit itsellään vuoden ajan tuen maksamisesta mahdollisia pistotarkastuksia varten.

Tilitys on tehtävä kuukauden kuluttua tapahtumasta.

Saammeko muuta apua?

Rahallisen tuen lisäksi autamme tukemiamme tapahtumia tiedottamisessa. Tuetut tapahtumat pääsevät mukaan mm. uutiskirjeeseemme, sosiaaliseen mediaan sekä satunnaisesti muihin julkaisuihin. Voit ilmoittaa tapahtumasi tiedot meille sähköpostilla: jaakko.laurila@tampere.fi.

Tuotantotukiin liittyvät lomakkeet

Tuotantotukihakemus [pdf, 47 KB]Tällä lomakkeella voi hakea produktioihin tuotantotukea kulttuuripalveluilta.

Tuotantotukihakemus, nuorisopalvelut [pdf, 147 KB]Tällä lomakkeella voi hakea nuorille suunnattuihin produktioihin tuotantotukea nuorisopalveluilta.

Project Grant Application [pdf, 54 KB]Cultural Affairs

Tilityslomakkeet
Tuotantotuen tilityslomake, kulttuuripalvelut [dotx, 111 KB]Tällä lomakkeella voit tilittää myönnetyn kulttuuripalvelujen tuotantotuen.

Tuotantotuen tilityslomake, nuorisopalvelut [pdf, 35 KB]Tällä lomakkeella voi tilittää myönnetyn nuorisopalvelujen tuotantotuen. (pdf, 35 kt)

Project Grant Appropriation [pdf, 30 KB]Cultural Affairs (pdf, 30 kt)