Tampereen kaupungin Kulttuuripalvelut

Haiharan teemanäyttely

2015 Huominen

Jo yhdeksättä kertaa järjestetty Haiharan teemallinen näyttely kokosi yhteen tasokkaan ja monitahoisen valikoiman erilaisia taiteilijoita ja taiteenlajeja. Taiteilijat lähestyivät näyttelyn teemaa paitsi eri tekniikoin myös erilaisista näkökulmista. Huominen näyttäytyi teoksissa niin ajallisuuden korostumisena kuin sattumanvaraisuutena ja valintoina. Teosten tematiikassa keskeistä on ihmisen suhde luontoon ja muistojen merkitys. Toisaalta läsnä ovat myös huomiseen liittyvät uhat, kuten kulutuksen ja hyvinvoinnin kääntöpuolet ja ympäristön tuhoutuminen.

Näyttelyn kuraattori Jarno Vesala kuvailee näyttelyn kokonaisuutta seuraavasti:

Teos näyttelystä Huominen Sampsa Sarparannan Viimeisellä rannalla maalaa synkemmän kuvan tulevasta.

"Haiharassa ’huominen’ ei näyttäydy laatuaikana perheen parissa. Vaikka hakemusten pohjalta voisi kuvitella huomisen olevan varma tuho, voi sen kohdata myös tanssien. Ympäristön ja ihmisen suhde oli usean näyttelyyn hakeneen taiteilijan teoksen taustalla, tämä näkyy myös valittujen teosten kohdalla."

Hakemuksia teemanäyttelyyn tuli 137 kappaletta, joista näyttelyyn valittiin mukaan 17 taiteilijaa. Vuoden 2015 teemanäyttelyn taiteilijat olivat:

Risto-Pekka Blom, Marjo Hyttinen, Aino Jääskeläinen, Riikka Latva-Somppi, Tiina Lehikoinen, Tarja Malinen, Maria Mastola, Tommi Musturi, Ville Mäkikoskela, Saara Piispa, Mia Saharla, Sampsa Sarparanta, Noora Schroderus, Pia Sirén , Pekka Suomäki, Janna Syvänoja ja Leena Turvanen.

Tutustu näyttelykatalogiin

Teos Huominen näyttelystä Teos Noora Schroderuksen setelisarjasta