Tampereen kaupungin Kulttuuripalvelut

Residenssitoiminnasta vastaa

Kulttuuripalvelupäällikkö
Elise Pedersen
050 553 8673
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Residenssissä vierailevien kirjailijoiden ja säveltäjien yhdyshenkilö johtava koordinaattori Maris Reinson 050 3727904

etunimi.sukunimi@tampere.fi

Residenssitoiminta

Tampereella työskentelee vuoden mittaan useita ulkomaisia taiteilijoita ja kirjailijoita kaupungin residenssivaihdossa. Lisäksi Tampereen kaupungilla on taitelijavaihtosopimuksia, joiden kautta pirkanmaalaiset taiteijat voivat hakeutua residenssiin ulkomaille. Näiltä sivuilta löydät tietoa residenssitoiminnasta sekä Tampereen taiteilijavieraista.

Mikä residenssitoiminta?

Taiteilijaresidenssillä tarkoitetaan taiteilijan yleensä vähintään parin kuukauden ammattimaista työskentelyä vieraassa asuin-, työ- ja kulttuuriympäristössä, yleensä ulkomailla. Residenssitoiminta on kasvanut nopeasti 1990-luvulta alkaen ja siitä on tullut yhä tärkeämpi osa taiteilijoiden kansainvälistä liikkuvuutta ja taiteellista työskentelyä. (Residenssitoiminta: mahdollisuuksia, inspiraatiota ja uusia yleisöjä – Selvitys Suomen Lontoon instituutin taiteilijaresidensseistä 2002–2008). Taiteilijan näkökulmasta residenssi on ennen kaikkea sijoitus omaan uraan, panostus tulevaisuuteen. Rahoitusta residenssissä työskentelyyn voi hakea Suomessa esimerkiksi Taiteen Keskustoimikunnalta tai alueellisilta taidetoimikunnilta.


Residenssin tärkein tehtävä

on lisätä taiteilijan tiedollisia taitoja ja parantaa taiteilijan henkilökohtaisen verkoston laatua. Residensissä tavattujen ihmisten välityksellä taiteilijat saavat uusia mahdollisuuksia ja työtilauksia. Ne ohjaavat taiteilijan kehittämään omaa osaamistaan. Residenssiohjelmat ovat tärkeässä roolissa taide- ja kulttuuripalveluiden tuottajina.

Taitelijavaihto

Tampereen kaupungilla on sopimus taiteilijavaihdosta Düsseldorfin ja Tarton kaupunkien kanssa. Taiteilijavaihdon tavoitteena on tarjota eri taiteenalojen ammattilaisille mahdollisuudet toteuttaa luovaa työtä ja auttaa löytämään yhteistyömahdollisuuksia heitä kiinnostavien tahojen kanssa. Taiteilijavaihtotoiminta on aina kaksisuuntaista – se tarjoaa samat mahdollisuudet vaihtoon valituille tamperelaisille taiteilijoille. Muu residenssivaihto tehdään yhteistyössä Tampereen Taiteilijaseuran, Saksalaisen kulttuurikeskuksen, Unkarin kulttuuri- ja tiedeinstituutin ja Care-verkoston kanssa. Vuosina 2013–2016 Unkarin kulttuuri- ja tiedeinstituutti on välittänyt Tampereelle nuoria unkarilaisia runoilijoita työskentelemään Haiharan taidekeskuksen residenssissä. Haiharassa tarjoutuu yhtaikainen työskentelymahdollisuus yhdelle tai kahdelle saman taiteenalan edustajalle.