Tampereen kaupungin Kulttuuripalvelut

Tutkimukset

Maahanmuuttajien uskonnollisen taustan tilastollinen arvioiminen Suomessa

Martikainen, Tuomas (2011), Teologinen Aikakauskirja 116 (3), 232246.

Kansanedustajien mielipiteitä maahanmuutosta uhkana ja mahdollisuutena.

Kanniainen, Antti (2011), Siirtolaisuusinstituutti, Turku.

Identiteettien maisemat Saskatchewanin Uudessa Suomessa – uudisasutuksesta uusidentifikaatioon.

Identiteettien maisemat Saskatchewanin Uudessa Suomessa – uudisasutuksesta uusidentifikaatioon.

Hännikäinen, Outi-Kristiina (2010), Siirtolaisuusinstituutti, Turku. S. 245.

Siirtolaisuusinstituutin aikakauslehti Siirtolaisuus-Migration 1/2010 sisältää seuraavat artikkelit:

John Stillwell: Net Migration in London: Evidence of Ethnic Deconcentration.
Heidi Ruohio: Ainut mikä muistuttaa on peilikuva. Kansainvälisesti adoptoitujen kulttuurinen identifioituminen ja erilaisuuden kokemukset.
Matti Saari: Kaupunkialueiden nettomaassamuuton supistuminen ja siihen yhteydessä olleet tekijät 20012008.
Jorma Vuorio: Suomeen muutto. Homo mobilis -seminaarissa Turussa 15.12.2009 pidetty esitelmä.
Saara Yousfi: Eurooppalaisten maahanmuuttajien työllistymisen erot Yhdysvaltain työmarkkinoilla.
Peter Tsicalas: The Finns (liittyy australiansuomalaiseen siirtolaisuuteen).
Arvi Pihlman: Toronton ja Sudburyn suomalaisia tapaamassa.
Elli Heikkilä (kolumni): Recession and its effects on immigrants.
Ismo Söderling:(kolumni): Suomi muuttuu muutummeko me?. Finland is changing, are we?.

En ole rasisti, mutta... Maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja kritiikistä

Keskinen, Suvi, Anna Rastas & Salla Tuori (2009, toim.) Tampere: Vastapaino/Nuorisotutkimusverkosto
Kirja löytyy Vastapainon nettisivuilta ladattavana:

» Vastapainon kirjoja verkossa

FT Tiina Lammervo, Migration Studies C:17. 180 p.

Suokonautio, Jaana (2008) Maahanmuuttajien kokemuksia kotoutumiskoulutuksesta ja ehdotuksia sen kehittämiseksi. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto.

Pyykkönen, Miikka (2007), Väitöskirjakäsikirjoitus (Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä).

Tuomas Martikainen, Marja Tiilikainen. Väestötutkimuslaitoksen julkaisusarja, D 46/2007 Martikainen, Tuomas (2011), Teologinen Aikakauskirja 116 (3).

Tuomas Martikainen, Lalita Gola.

Työterveyslaitoksen, Kuntoutussäätiön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttamassa esiselvityksessä maahanmuuttajien integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan on tarkasteltu viidellä selvitysalueella: (1) työelämä, (2) perhe, lapset ja elinolot, (3) yhteisö/yhteiskunta, (4) terveys ja hyvinvointi ja (5) palvelujärjestelmät. Laaja lähdeluettelo on saatavilla sektoritutkimuksen neuvottelukunnan verkkosivuilta.

Katsaus islamilaiseen maailmaan. Naiset, perhe ja seksuaaliterveys.
Sylvia Akar ja Marja Tiilikainen, (Helsinki 2009). Väestöliiton väestötietosarja 20. 53 s. Teos valottaa sellaisia seksuaali- ja lisääntymisterveyden osa-alueita, joihin liittyy erityispiirteitä muslimien arkipäivässä tai islamilaisten maiden lainsäädännössä.
Julkaisu on maksuton ja ladattavissa myös sähköisesti:

» Katsaus Islamilaiseen maailmaan (pdf, 14 MB)

Savon ammatti- ja aikuisopiston monikulttuurisuuden lukupaketti

» Monikulttuurisuuden lukupaketti (pdf, 297 KB)

Rasismi lasten ja nuorten arjessa

» Rasismi lasten ja nuorten arjessa -tutkimus

Maahanmuutto, monikulttuurisuus ja kulttuuripolitiikka: taustatietoja tutkimukselle ja toiminnalle

» Monikulttuurisuus. Taustatietoja