Tampereen kaupungin Kulttuuripalvelut

Etsitkö opinnäytetyön aihetta?

Tarjoamme tapauskohtaisesti aiheita sekä opastusta toimintaamme koskeville opinnäytetöille. Ota yhteyttä!

» Kulttuuripalvelujen henkilökunnan yhteystiedot

Tampereen kaupungin kulttuuripalvelujen julkaisuja: raportit, tutkimukset ja selvitykset

Tälle sivulle on koottu kulttuuripalveluiden ja yhteistyökumppaneidemme julkaisemia aineistoja, jotka koskevat kulttuuripalvelujen toimintaa.

Kulttuuriunelmia – Osallisuuden kehittäminen Tampereen kaupungin kulttuuripalveluissa, Tamk yamk opinnäytetyö, Laurila Jaakko 2015

Kulttuuripalveluissa käynnistettiin vuoden 2014 lopulla hanke, jonka tavoitteena oli saada kuntalaiset paremmin mukaan päättämään yksikön tuottamien palvelujen sisällöistä sekä uudistaa kulttuuripalveluiden toimintaa. Hankkeen tuloksena käynnistettiin kymmeniä kuntalaisille näkyviä toimenpiteitä. Opinnäytetyö kuvaa hankkeen kulkua ja siitä syntyneitä tuloksia. Kulttuuriunelmia-toiminta jatkuu edelleen.

Tampere yhdessä -hankkeen loppuraportti, Saari Miika 2013

Tampere yhdessä -pienhankkeet on projekti, jonka kautta yhdistykset ja muut toimijat ovat voineet hakea EAKR- ja kuntarahoitusta omiin pienhankkeisiinsa. Projektin tuloksena syntyi seitsemän mielenkiintoista pienhankekokonaisuutta. Lue lisää kirjaksi kootusta loppuraportista.

» PienhankeWEB.pdf (pdf, 5 MB)

Kulttuuripalveluiden tuottaminen ikääntyneille sosiokulttuurisella yhteistoiminnalla, Humak yamk opinnäytetyö, Eloranta Minna, Järvinen Tarja 2013

Kehittämistyö mallinsi, kuinka kuntouttavaa kulttuuripalvelua voidaan tuottaa ikääntyneille sosiaali-, terveys- ja kulttuurialan välisenä yhteistyönä. Lähtökohtana oli asiakaslähtöisen palvelun kehittäminen moniammatillisena ja poikkihallinnollisena eli sosiokulttuurisena yhteistoimintana kunnan organisaatiossa.

» Lue opinnäytetyö.

Tässä hetkessä: Sosiaalisen kuntoutuksen menetelmien integroiminen ikääntyneiden päiväkeskuksiin Tampereella Humak opinnäytetyö, Järvinen Tarja 2012

Kehittämishankkeessa luotiin Tässä hetkessä -toimintamalli sosiaalisen kuntoutuksen edistämiseksi ikääntyneiden erityisryhmille päiväkeskuksiin.

» Lue opinnäytetyö

Pirkanmaan lastenkulttuurin esiselvitys, Laine Nadja 2012

Pirkanmaalla on toteutettu esiselvitys alueen lasten ja nuorten kulttuurista. Selvityksen tavoitteena on ollut kehittää tasa-arvoista ja toimijoiden omista tarpeista käsin lähtevää yhteistyötä lasten- ja nuortenkulttuurin kentällä. Esiselvityksen toteutus on mahdollistettu opetus- ja kulttuuriministeriöltä saadulla avustuksella. Hanketta hallinnoi Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut.

» Pirkanmaan_lastenkulttuurin_esiselvitys.pdf (pdf, 3 MB)

Reittejä yhteisöllisyyteen – Kotiseutupolut kotiseututyön välineenä, case Tampereen kaupungin kulttuuripalvelujen kulttuuriraittihanke, Seamk opinnäytetyö, Laurila Jaakko 2009

Opinnäytetyössä etsitään yhteyksiä yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin, kotiseututyön ja kotiseutupolkujen välillä. Tavoitteena on selvittää, voidaanko kotiseutupolkujen tuottamista perustella yhteisöllisyydellä.

» Lue opinnäytetyö