Tarkastustoimikunta

Tarkastustoimikunta on osa kaupunkikonsernin sisäistä valvontajärjestelmää. Se valvoo sisäisen valvonnan, konsernivalvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuutta sekä valmistelee kaupungin tilinpäätöksessä annettavan selonteon koskien em. toimintaa.

Tarkastustoimikunta myös ohjaa ja valvoo sisäistä tarkastusta ja koordinoi sen ja ulkoisen tilintarkastuksen työtä.

Kaupunginhallituksen johtosäännön 10 §:n mukaisesti toimikunnan puheenjohtajana toimii pormestari sekä jäseninä kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat. Tarkastustoimikunta kokoontuu 5 - 6 kertaa vuodessa.

» Sisäisen tarkastuksen yksikkö

» Johtosäännöt

Tarkastustoimikunta 2015 - 2016

Puheenjohtaja

Ikonen Anna-Kaisa (pormestari)

Jäsenet

Aleksovski Atanas (kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja)
Mustakallio Jaakko (kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja)

Esittelijä/sihteeri

Tarkastusjohtaja, vs, JHTT, CGAP, CRMA
Markus Kiviaho
Matkapuhelin 040 160 1529