Tampereen toimeentulotukilaskuri

Tampereen kaupungin etusivulle

ToimeentulotukiLaskurin avulla voit arvioida mahdollisuutesi saada perustoimeentulotukea. Perustoimeentulotuen lisäksi voit hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea.
Huomaa myös, että tämä ei ole toimeentulotukipäätös. Varsinainen toimeentulotukipäätös voi poiketa laskurilla saamastasi tuloksesta.

Tuen määräytymisperusteet
Perehdy ennen laskurin käyttämistä tuen määräytymisperusteisiin sekä laskennassa huomioitaviin tuloihin ja menoihin.

Ansiotuloista vähennetään tulonsaajakohtaisesti etuoikeutettua ansiotuloa 20 %:a, kuitenkin enintään 150 euroa kuukaudessa. Laskuri tekee vähennyksen automaattisesti.
Vastaavasti laskuri poistaa vuokrasta automaattisesti ylimääräisen osan, jos vuokra ylittää kohtuullisiksi katsotut vuokramenot.

*****

Tulot

Tuloina otetaan huomioon kaikki tuen hakijan ja hänen perheenjäsentensä käytettävissä olevat nettotulot.

  Hakija
euroa/kk
Puoliso
euroa/kk
Ansiotulot:

Päivärahat:
(Kelan työttömyysturva, ammattiliiton työttömyyspäiväraha, SV-päiväraha/äitiysraha)  


Eläkkeet:  

Tuet:
(opintotuki, asumistuki, kotihoidontuki)  


Lapsilisä ja elatusapu/-tuki:  

Muut tulot:
(vuokratulot yms.)  Menot

  euroa/kk  
Asumismenot:
(vuokra, vastike, asuntolainan korot ja lämmitys)  

 
Vesi:
(vuokrasopimuksen mukainen vesimaksu tai enintään 25 euroa/henkilö/kk) 

 
Taloussähkö: 
 
Terveydenhuolto:
(pääsääntöisesti vain julkisen terveydenhuollon menot)

 
Työmatkat: 
 
Kotivakuutus:
(irtaimiston osuus)

 

Perusosa

Toimeentulotuen perusosan suuruus riippuu perheen koosta ja huollettavien lasten määrästä ja iästä.

  Perheenjäsenten lukumäärä
Yksin asuva  (x 485,50 euroa)
Yksinhuoltaja  (x 534,05 euroa)
Avio- ja avopuolisot
tai yhdessä asuvat sisarukset
tai yhteistaloudessa asuvat samaa sukupuolta olevat
(x 412,68 euroa)
Vanhempien luona asuva 18 v. täyttänyt henkilö  (x 354,42 euroa)
10 - 17 -vuotias 1. lapsi  (x 339,85 euroa)
10 - 17 -vuotias 2. lapsi  (x 315,58 euroa)
10 - 17 -vuotias 3. lapsi jne.  (x 291,30 euroa)
Alle 10-vuotias 1. lapsi  (x 305,87 euroa)
Alle 10-vuotias 2. lapsi  (x 281,59 euroa)
Alle 10-vuotias 3. lapsi jne.  (x 257,32 euroa) 
   

© Tampereen kaupunki 2016

Päivitetty 11.1.2016