Toimeentulotukilaskuri

Tampereen kaupungin etusivulle

ToimeentulotukiLaskurin avulla voit arvioida mahdollisuutesi saada toimeentulotukea. Huomaa kuitenkin, että tämä ei ole toimeentulotukipäätös. Varsinainen toimeentulotukipäätös voi poiketa laskurilla saamastasi tuloksesta.

Tuen määräytymisperusteet
Perehdy ennen laskurin käyttämistä tuen määräytymisperusteisiin sekä laskennassa huomioitaviin tuloihin ja menoihin.

Ansiotuloista jätetään tuloiksi huomioimatta 20 % (kuitenkin enintään 150 euroa). Kyse on väliaikaisesta lain muutoksesta, joka on voimassa vuoden 2014 loppuun asti. Laskuri tekee vähennyksen automaattisesti.

*****

Tulot

Tuloina otetaan huomioon kaikki tuen hakijan ja hänen perheenjäsentensä käytettävissä olevat nettotulot.

  Hakija
euroa/kk
Puoliso
euroa/kk
Ansiotulot:

Päivärahat:
(Kelan työttömyysturva, ammattiliiton työttömyyspäiväraha, SV-päiväraha/äitiysraha)  


Eläkkeet:  

Tuet:
(opintotuki, asumistuki, kotihoidontuki)  


Lapsilisä ja elatusapu/-tuki:  

Muut tulot:
(vuokratulot yms.)  Menot

 euroa/kk  
Asumismenot:
(vuokra, vesi, lämmitys, sähkö, asuntolainan korot)  

 
Terveydenhuolto:  
 
Työmatkat: 
 
Päivähoito:  
 
Muut menot:
 

Perusosa

Toimeentulotuen perusosan suuruus riippuu perheen koosta ja huollettavien lasten määrästä ja iästä.

  Perheenjäsenten lukumäärä
Yksin asuva  (x 480,20 euroa)
Yksinhuoltaja  (x 528,22 euroa)
Avio- ja avopuolisot
tai yhdessä asuvat sisarukset
tai yhteistaloudessa asuvat samaa sukupuolta olevat
(x 408,17 euroa)
Vanhempien luona asuva 18 v. täyttänyt henkilö  (x 350,55 euroa)
10 - 17 -vuotias 1. lapsi  (x 336,14 euroa)
10 - 17 -vuotias 2. lapsi  (x 312,13 euroa)
10 - 17 -vuotias 3. lapsi jne.  (x 288,12 euroa)
Alle 10-vuotias 1. lapsi  (x 302,53 euroa)
Alle 10-vuotias 2. lapsi  (x 278,52 euroa)
Alle 10-vuotias 3. lapsi jne.  (x 254,51 euroa) 
   

© Tampereen kaupunki 2014

Päivitetty 24.4.2014